Hur går det till?

Att studera
på Folkhögskola

VEM FÅR STUDERA PÅ FOLKHÖGSKOLA?
Alla som fyllt 18 år får studera på folkhögskola och det krävs inga förkunskaper. I folkhögskolestudier är livserfarenhet lika värdefullt som studievana. De allmänna kurserna på Marieborgs folkhögskola är främst till för vuxna med kort tidigare utbildning.

FÅR MAN BETYG?
Folkhögskolan ger inte vanliga betyg i enskilda ämnen. Du får istället ett studieomdöme där lärarna gemensamt bedömer din studieförmåga. Studieomdömet använder du när du söker till högskoleutbildningar.

VILKEN BEHÖRIGHET GER STUDIERNA?
Studier vid folkhögskola kan ge grundskolekompetens eller grundläggande behörighet för högskolestudier (gymnasiekompetens). Du söker till högskolan i folkhögskolans egen urvalsgrupp, men du kan också söka i andra urvalsgrupper samtidigt.

KAN JAG SÖKA TILL HÖGSKOLA SEDAN?
När du har grundläggande behörighet kan du söka till högskolan. Sökande från folkhögskolan har en egen urvalsgrupp, men du kan också söka i andra urvals-grupper samtidigt. Ju bättre omdöme du har, desto större chans har du att komma in.

HAR DU RÄTT TILL STUDIESTÖD?
Som studerande på folkhögskola har du rätt till det studiestöd som gäller vid all vuxenutbildning. Ytterligare information om studiefinansiering får du via skolan eller Centrala studiestödsnämnden, CSN, tel. 0771-27 60 00 eller www.csn.se.

Antagning

Klicka dig gärna fram till den kurs eller utbildning som intresserar dig. Under varje kurs står tydliga instruktioner för vad som gäller för antagning till respektive kurs. På kurssidorna finns också knappen ”ANSÖK” för att öppna formuläret för din ansökan. Vill du istället ha en blankett för utskrift att posta in, skriver du ut den här: ANSÖKAN 2017/2018, eller kontaktar oss på 011-21 96 00 eller info@marieborg.org

Internatet

På Marieborg finns ett internat med plats för ca 35 studerande. Internatet ligger på det vackra Marieborgs-området vid Herrgården. Här har du möjlighet att bo oavsett vilken kurs du söker till. På internatet finns bibliotek, gymnastiksal, biljardrum och andra samlingslokaler som erbjuder dig varierande fritidssysselsättningar i gemenskap med andra. Det finns pentry med liten köksutrustning och samkvämsrum med TV och DVD i internatshusen samt tvättmöjlighet. Trådlöst internet finns i alla internathus.

EKONOMI
Internatsboende är ett ekonomiskt fördelaktigt boende. Lunch, för- och eftermiddagskaffe ingår. Du betalar för husrum och för lunch på skoldagar. Kostnaden är ca 3.000–4.200 kronor per månad (förskottshyra) för enkelrum, beroende på standard. Den lägre kostnaden innebär delad toalett och dusch i korridor den högre egen toalett och dusch på rummet. Första betalningstillfället är 31 augusti och sedan den siste i varje månad fram till och med april. Hyran för september innefattar också del av augusti månad. Hyran för maj innefattar också del av juni månad.

DROGPOLICY
På Marieborg är det förbjudet att dricka alkohol i alla skolans gemensamhets-lokaler och i all skolverksamhet. Att värna om varandra och om den speciella miljön på folkhögskolan är grundtankarna för dessa regler som fastställts av studerande och personal tillsammans.

Demokrati och

Studerandeinflytande

Marieborg är en plats för demokrati och jämlikhet, där man möts med respekt och känner sig fri att framföra sina åsikter och där studerande har möjlighet att påverka studiernas uppläggning och innehåll. Demokratiskt uppbyggd organisation för studerandeinflytande tillämpas på skolan med bland annat kursråd på varje arbetsenhet och representation i skolans beslutande organ. I varje klass finns en pågående diskussion om innehåll och uppläggning av utbildningen baserat på eget ansvar och ett aktivt eget engagemang.

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD
Marieborgs folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).

Rådet har till uppgift att stärka de studerandes rättsliga ställning. Studerande vid folkhögskolor kan vända sig till FSR i tvister om frågor som omfattas av FSR:s uppdrag:

• Information innan den studerande är antagen
• Information vid kursstart
• Deltagarinflytande och studeranderätt
• Avgiftsfri undervisning
• Intyg
• Om en kurs upphör eller ställs in
• Utvärdering
• Försäkringar
• Disciplinära åtgärder
• Arkiv- och sekretessregler

Det är folkhögskolornas styrelser som är ytterst ansvariga för verksamheten på skolan. När FSR tar sig an ett ärende prövas hanteringen av det mot folkhögskolans egna uppställda regler och villkor. Folkhögskolans beslut gällande utfärdade studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte prövas av FSR.

Skolans studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet som gäller för folkhögskolan i dessa frågor. Studerande är den som är antagen till en lång kurs på folkhögskola (15 dagar eller längre). En kurs är en utbildning som rapporteras som folkhögskolekurs till Folkbildningsrådet.

Ekonomi

KURSKOSTNAD
Studierna på folkhögskola är kostnadsfria. Du har tillgång till läromedel, kopior och datorer. För detta betalas en serviceavgift om 800 kr per termin. Detta gäller samtliga långa kurser. För distanskurser på halvtid är serviceavgiften 400 kr per termin och för kvartsfart 200 kr per termin. Under varje kurs finns det mer specifik information om ekonomi och boende. Om internatet och boendeekonomin kan du läsa mer under rubriken boende.

RÄTT TILL STUDIESTÖD?
Som studerande på folkhögskola har du rätt till det studiestöd som gäller vid all vuxenutbildning. Du kan få information om studiefinansiering via skolan. Ytterligare upplysningar om studiestöd kan du få hos Folkhögskolornas informationstjänst, tel. 08-796 00 50 eller direkt från Centrala studiestödsnämnden, CSN, tel. 0771-27 60 00 eller www.csn.se.

Folkhögskolestudier

KURSINTYG OCH STUDIEOMDÖME
Om du fullföljer en hel kurs får du ett kursintyg. Studieomdöme får du om du fullföljer någon av våra temakurser. Det är ett omdöme som avser din förmåga att bedriva studier. Du får inte studieomdöme i varje ämne, utan din studieförmåga vägs samman till ett enda studieomdöme: UtmärktMycket godGod eller Mindre god. För att få godkänt i en enskild kurs/ämne krävs minst 80% närvaro på lektionerna.
Här kan du kontrollera din närvaro. (SchoolSoft)

Fritidsaktiviteter på skolan

Du kan läsa eller delta i en av skolans tekvällar i biblioteket. Gillar du innebandy eller badminton, kan du spela det i gymnastiksalen. Det finns också, biljardrum och andra samlingslokaler som erbjuder Dig varierande fritidssysselsättningar i gemenskap med andra. Vill du göra andra saker är det endast 5 km till Norrköpings centrum.

Läsårstider

HÖSTTERMINEN 2017
torsdag 17 aug – onsdag 20 dec
VÅRTERMINEN 2018
måndag 8 jan – torsdag 8 juni

LOVDAGAR
Vecka 44 höstlov 30 okt – 3 nov
Vecka 8 vinterlov 19 feb – 23 feb
Vecka 14 påsklov 3 april -6 april
30 mars Långfredagen
2 april Annandagpåsk röd dag
30 april klämdag Valborg
1 maj röd dag
10 maj Kristi himmelsfärdsdag
11 maj klämdag
6 juni Nationaldag

Header_Green

Hur går det till?

Att studera på Folkhögskola

VEM FÅR STUDERA PÅ FOLKHÖGSKOLA?
Alla som fyllt 18 år får studera på folkhögskola och det krävs inga förkunskaper. I folkhögskolestudier är livserfarenhet lika värdefullt som studievana. De allmänna kurserna på Marieborgs folkhögskola är främst till för vuxna med kort tidigare utbildning.

FÅR MAN BETYG?
Folkhögskolan ger inte vanliga betyg i enskilda ämnen. Du får istället ett studieomdöme där lärarna gemensamt bedömer din studieförmåga. Studieomdömet använder du när du söker till högskoleutbildningar.

VILKEN BEHÖRIGHET GER STUDIERNA?
Studier vid folkhögskola kan ge grundskolekompetens eller grundläggande behörighet för högskolestudier (gymnasiekompetens). Du söker till högskolan i folkhögskolans egen urvalsgrupp, men du kan också söka i andra urvalsgrupper samtidigt.

KAN JAG SÖKA TILL HÖGSKOLA SEDAN?
När du har grundläggande behörighet kan du söka till högskolan. Sökande från folkhögskolan har en egen urvalsgrupp, men du kan också söka i andra urvals-grupper samtidigt. Ju bättre omdöme du har, desto större chans har du att komma in.

HAR DU RÄTT TILL STUDIESTÖD?
Som studerande på folkhögskola har du rätt till det studiestöd som gäller vid all vuxenutbildning. Ytterligare information om studiefinansiering får du via skolan eller Centrala studiestödsnämnden, CSN, tel. 0771-27 60 00 eller www.csn.se.

Antagning

Klicka dig gärna fram till den kurs eller utbildning som intresserar dig. Under varje kurs står tydliga instruktioner för vad som gäller för antagning till respektive kurs. På kurssidorna finns också knappen ”ANSÖK” för att öppna formuläret för din ansökan. Vill du istället ha en blankett för utskrift att posta in, skriver du ut den här: ANSÖKAN 2017/2018, eller kontaktar oss på 011-21 96 00 eller info@marieborg.org

Internatet

På Marieborg finns ett internat med plats för ca 35 studerande. Internatet ligger på det vackra Marieborgs-området vid Herrgården. Här har du möjlighet att bo oavsett vilken kurs du söker till. På internatet finns bibliotek, gymnastiksal, biljardrum och andra samlingslokaler som erbjuder dig varierande fritidssysselsättningar i gemenskap med andra. Det finns pentry med liten köksutrustning och samkvämsrum med TV och DVD i internatshusen samt tvättmöjlighet. Trådlöst internet finns i alla internathus.

EKONOMI
Internatsboende är ett ekonomiskt fördelaktigt boende. Lunch, för- och eftermiddagskaffe ingår. Du betalar för husrum och för lunch på skoldagar. Kostnaden är ca 3.000–4.200 kronor per månad (förskottshyra) för enkelrum, beroende på standard. Den lägre kostnaden innebär delad toalett och dusch i korridor den högre egen toalett och dusch på rummet. Första betalningstillfället är 31 augusti och sedan den siste i varje månad fram till och med april. Hyran för september innefattar också del av augusti månad. Hyran för maj innefattar också del av juni månad.

DROGPOLICY
På Marieborg är det förbjudet att dricka alkohol i alla skolans gemensamhets-lokaler och i all skolverksamhet. Att värna om varandra och om den speciella miljön på folkhögskolan är grundtankarna för dessa regler som fastställts av studerande och personal tillsammans.

Demokrati och
Studerandeinflytande

Marieborg är en plats för demokrati och jämlikhet, där man möts med respekt och känner sig fri att framföra sina åsikter och där studerande har möjlighet att påverka studiernas uppläggning och innehåll. Demokratiskt uppbyggd organisation för studerandeinflytande tillämpas på skolan med bland annat kursråd på varje arbetsenhet och representation i skolans beslutande organ. I varje klass finns en pågående diskussion om innehåll och uppläggning av utbildningen baserat på eget ansvar och ett aktivt eget engagemang.

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD
Marieborgs folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).

Rådet har till uppgift att stärka de studerandes rättsliga ställning. Studerande vid folkhögskolor kan vända sig till FSR i tvister om frågor som omfattas av FSR:s uppdrag:

• Information innan den studerande är antagen
• Information vid kursstart
• Deltagarinflytande och studeranderätt
• Avgiftsfri undervisning
• Intyg
• Om en kurs upphör eller ställs in
• Utvärdering
• Försäkringar
• Disciplinära åtgärder
• Arkiv- och sekretessregler

Det är folkhögskolornas styrelser som är ytterst ansvariga för verksamheten på skolan. När FSR tar sig an ett ärende prövas hanteringen av det mot folkhögskolans egna uppställda regler och villkor. Folkhögskolans beslut gällande utfärdade studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte prövas av FSR.

Skolans studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet som gäller för folkhögskolan i dessa frågor. Studerande är den som är antagen till en lång kurs på folkhögskola (15 dagar eller längre). En kurs är en utbildning som rapporteras som folkhögskolekurs till Folkbildningsrådet.

Ekonomi

KURSKOSTNAD
Studierna på folkhögskola är kostnadsfria. Du har tillgång till läromedel, kopior och datorer. För detta betalas en serviceavgift om 800 kr per termin. Detta gäller samtliga långa kurser. För distanskurser på halvtid är serviceavgiften 400 kr per termin och för kvartsfart 200 kr per termin. Under varje kurs finns det mer specifik information om ekonomi och boende. Om internatet och boendeekonomin kan du läsa mer under rubriken boende.

RÄTT TILL STUDIESTÖD?
Som studerande på folkhögskola har du rätt till det studiestöd som gäller vid all vuxenutbildning. Du kan få information om studiefinansiering via skolan. Ytterligare upplysningar om studiestöd kan du få hos Folkhögskolornas informationstjänst, tel. 08-796 00 50 eller direkt från Centrala studiestödsnämnden, CSN, tel. 0771-27 60 00 eller www.csn.se.

Folkhögskolestudier

KURSINTYG OCH STUDIEOMDÖME
Om du fullföljer en hel kurs får du ett kursintyg. Studieomdöme får du om du fullföljer någon av våra temakurser. Det är ett omdöme som avser din förmåga att bedriva studier. Du får inte studieomdöme i varje ämne, utan din studieförmåga vägs samman till ett enda studieomdöme: UtmärktMycket godGod eller Mindre god. För att få godkänt i en enskild kurs/ämne krävs minst 80% närvaro på lektionerna.
Här kan du kontrollera din närvaro. (SchoolSoft)

Fritidsaktiviteter på skolan

Du kan läsa eller delta i en av skolans tekvällar i biblioteket. Gillar du innebandy eller badminton, kan du spela det i gymnastiksalen. Det finns också, biljardrum och andra samlingslokaler som erbjuder Dig varierande fritidssysselsättningar i gemenskap med andra. Vill du göra andra saker är det endast 5 km till Norrköpings centrum.

Läsårstider

HÖSTTERMINEN 2017
torsdag 17 aug – onsdag 20 dec


VÅRTERMINEN 2018
måndag 8 jan – torsdag 8 juni

LOVDAGAR
Vecka 44 höstlov 30 okt – 3 nov
Vecka 8 vinterlov 19 feb – 23 feb
Vecka 14 påsklov 3 april – 6 april
30 mars Långfredagen
2 april Annandagpåsk röd dag
30 april klämdag Valborg
1 maj röd dag
10 maj Kristi himmelsfärdsdag
11 maj klämdag
6 juni Nationaldag