INTERNT

INTERNA LÄNKAR FÖR LÄRARE OCH STUDERANDE

 • Admin: Här kan ni som lärare administrera användare. Ni kan lägga till konton till elever och skapa diskussionsgrupper för exempelvis Matematik, Historia eller andra syften.
 • Calendar: Er kalender där ni kan hålla reda på möten, lektioner mm.
 • Classroom: Classroom är en plattform för pedagoger som underlättar samarbetet och kommunikationen mellan lärare och elev. En användbar funktion är till exempel inlämning av arbete.
 • Docs: Google’s Office paket. Dokumenthantering, kalkylark, presentationer.
 • Drive: Fildelning där ni kan dela filer och dokument med kollegor och elever. På Google Drive kan man även redigera dokument med Google Docs och samarbeta i skrivandet av ett dokument – till exempel ett skolarbete eller lektionsplan.
 • Presentationer: En webbaserad motsvarighet till Microsoft PowerPoint.
 • Kalkylark: En webbaserad motsvarighet till Microsoft Excel.
 • Gmail: Webbmail där ni kan skicka och ta emot e-post.
 • Groups: Diskussionsgrupper och mailinglistor. Här kan ni skapa eller delta i mailinglistor och diskussionsgrupper. Det är snarlikt konferenser som vi så flitigt använder i First Class.
 • Hangouts: Chatta med kollegor eller dina klasskamrater.
 • Photos: Här kan du hantera dina bilder.
 • Plus+: Social media, en motsvarighet till Facebook.
 • Hemsidor (Google Sites): Här kan ni besöka diverse personliga hemsidor på Marieborg.org.  Elever och lärare kan skapa sina egna sidor om så önskas.
 • Bibliotek: Skolans sökbara biblioteks databas. Här kan du hitta literatur och få fram information om en särskild bok du vill låna från skolans bibliotek.
 • Lönerapportering: Systemet drivs och administreras av Bantorget Redovisning AB.
 • SchoolSoft är en gemensam arena som både personal, elever och föräldrar känner igen sig i. Administration, dokumentation, dialog med hemmet samt ett pedagogiskt stöd samlas på en och samma plats.
 • FirstClass (Webbversion) är vår kommunikationsplattform där vi skickar mail och diskuterar i konferenser.
 • Raindance är vårt fakturerings system som drivs och administreras av Bantorget Redovisning AB.
 • Plex är vårt media system (Streaming).
 • Guider: Guider för att hjälpa dig att komma igång med våra system, främst när det gäller IT-sidan av skolverksamheten men även för andra områden där instruktioner kan behövas.

 

Konton på Marieborg.org kan användas för inloggning på Android telefoner, Chromebooks och surfplattor – istället för det traditionella Google konto som normalt sett används. Appar finns även till iPhone och iPad i App Store.