LENNINGS TEXTIL

LENNINGS TEXTIL

MODE – MÖNSTERKONSTRUKTION – TILLVERKNING

Är du intresserad av att skapa och tillverka kläder – från skiss till färdigt plagg? Är du sugen på att utveckla ditt sinne för färg, form och mode-teckning?

En 2-årig grundläggande utbildning på gymnasial nivå inom textil där du lär dig olika textila processer så som materiallära, digital och manuell mönsterkonstruktion, sömnad, konfektionsteknik och fackteckning.

Få kännedom om industriell tillverkning av kläder och olika maskiners funktion och arbetssätt.

Utveckla din skapande förmåga, sinne för färg och form samt modeteckning.

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom det textila området eller vill söka till högre vidareutbildning inom textil.

För dig med svenska som andraspråk kommer kursen att innehålla svenskundervisning och stöd.

KURSANSVAR: ANNIKA GLIMRÈN & KARIN PETTERSSON