PUDA

PUDA

PERSONLIG UTVECKLING DEMOKRATI ANSVAR

FÖR DIG SOM ÄR VUXEN OCH HAR NÅGON FUNKTIONSVARIATION/FUNKTIONSNEDSÄTTNING.

VEM FÅR GÅ I PUDA?
Kursen vänder sig till vuxna personer med olika funktionsvariationer/funktionsnedsättningar. Det behövs inte några förkunskaper.

HUR LÅNG ÄR KURSEN?
Kursen är 36 veckor lång, dvs ett läsår. Ansökan görs till en termin i taget. Möjlighet finns att fortsätta ytterligare ett år. Kommande läsår börjar i augusti och pågår till juni med höstlov, jullov, vinterlov och påsklov.

VARFÖR FINNS PUDA?
PUDA-kursen startades 1992. Målet är att ge studerande ökade möjligheter att påverka sin framtid.

HUR LÅNGA ÄR SKOLDAGARNA?
Skoldagen börjar vanligen kl 8.30 varje vardag och slutar kl 14.00 / 14.30.

VAR FINNS PUDA?
PUDAs studieplats är på Herrgården som ligger mellan Ingelsta och Herstaberg. Om du åker buss, ta linje 117 mot Ingelsta/Herstaberg. Gå av vid Karlsro (City Gross). Promenera upp till Marieborg, det tar ca 10 minuter.

PROVA-PÅ-DAGAR
Vi ser helst att du deltar i våra prova-på-dagar. Du får då möjlighet att träffa lärare och deltagare i kursen, bekanta dig med skolan och dess omgivningar. Prova-på-dagarna är i år (2018) 15-16 maj.

KURSENS INNEHÅLL
Det viktigaste i PUDA är den personliga utvecklingen. I individuella projekt lockar vi fram nyfikenhet och i grupparbeten lär vi oss samarbeta. Genom ”röst och rörelse” lär vi oss att ta plats fysiskt, våga mer, få bättre självförtroende och hitta det lustfyllda i lärandet. Det är också viktigt att diskutera hur ett samhälle fungerar och hur man som enskild och i grupp kan påverka sin situation. I det som vi kallar levnadskunskap/psykologi har vi praktiska övningar för att finna våra roller i gruppen, som individer, i skolan och i samhället. Matematiken är individanpassad efter varje studerandes nuvarande kunskapsnivå. För att utveckla språket arbetar vi med ordförståelse, skrivövningar och högläsning. Temastudier ger gruppen möjlighet att välja ämne efter intresse – det kan bli studiebesök, naturupplevelser, foto, friskvård, skapande osv.
För mer information, läs i KURSDOKUMENT nedan.

KURSANSVAR: CAY ANDERSSONEVA-KARIN BJÖRKHOLM