SKRIV DIN LIVSBERÄTTELSE

SKRIV DIN LIVSBERÄTTELSE

DISTANSKURS PÅ HALVFART

Skriv din livsberättelse är en kurs för dig som med utgångspunkt i ditt eget liv vill utveckla ditt skrivande, möta andra skrivare och växa som kulturbärare och människa. Vi arbetar med kreativt skrivande utifrån olika teman, berättarperspektiv och tempus. Skönlitterär prosa står i fokus men vi provar också på lyrik och mer dokumentärt skrivande.

Under vandringar genom våra minnen utgår vi från teman.

Träff 1: Barndomen. Upptakt, lära känna, upplägg för nätkontakten. 26-27 augusti 2017.
Träff 2: Ungdomen. Textsamtal, tempus och berättarperspektiv. 7-8 oktober 2017.
Träff 3: Vuxenlivet/arbetslivet. Textsamtal, dramaturgi, författarbesök. 25-26 november 2017.
Träff 4: Nutiden/framtiden. Textsamtal, lyrikens språk, livet här och nu. 24-25 februari 2018.
Träff 5: Sammanställning av antologi, utgivningsråd, coachning inför framtida skrivande. 5-6 maj 2018.

Vi träffas alltså på Marieborgs folkhögskola vid fem tillfällen, alltid lördag förmiddag till söndag eftermiddag (räkna med övernattning i Norrköping lördag-söndag). Mellan träffarna skriver vi utifrån olika inspirerande uppgifter och ger och får respons på nätet från skrivarkamraterna och från lärarna.

Vid ansökan vill vi att du bifogar en halv till en A4-sida text, prosa eller lyrik, som du skrivit det senaste året.

KURSANSVAR: LOUISE MALMSTRÖM, KENNET BERTLING