SVENSKA MED PRAKTIK

SVENSKA MED PRAKTIK

SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK MED PRAKTIK

Kursen är till för dig som tidigare har studerat svenska som andraspråk / sfi men som fortfarande har behov av att träna mer på att förstå, tala, läsa och skriva svenska.

Målet är att komma vidare i studier eller arbete.

Kursen innehåller yrkesförberedande svenska, en inblick i hur det svenska samhället och arbetslivet fungerar, matematik utifrån dina förkunskaper, friskvård ett pass per vecka, grundläggande datorkunskap samt under vårterminen en månads sammanhängande praktik.

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
Du får träna dig i att uttrycka dig muntligt och skriftligt i olika situationer som förekommer i vardags och yrkeslivet. Vi tränar olika typer av läs och hörförståelse. Vi läser bland annat nyheter, yrkesinriktade och skönlitterära texter för att vidga ordförrådet och våra kunskaper om omvärlden.

SAMHÄLLSKUNSKAP
Vi inriktar oss främst på hur arbetslivet fungerar samt aktuell nyhetsrapportering.

MATEMATIK
Grundläggande matematik utifrån dina egna förkunskaper.

DATORKUNSKAP
Grundläggande datorkunskap

FRISKVÅRD
Välj bland flera friskvårdsaktiviteter, ett pass per vecka.

PRAKTIK
Praktikplatsen väljer man själv utifrån kunskaper och intresse. Du får uppleva hur en arbetsplats fungerar och samtidigt träna svenska i en verklig arbetssituation.

Kursen är på grundläggande nivå och bedrivs på heltid (100%).

KURSANSVAR: SUSANNE KOSKELL