SVENSKA OCH SAMHÄLLET

SVENSKA OCH SAMHÄLLET

SVENSKA OCH SAMHÄLLET

En kurs på lite högre nivå som förbereder för vidare studier.

Kursen är för dig som har en del förkunskaper i svenska, men behöver öka dina kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Syftet med kursen är att du ska bli bättre på att tala, läsa och skriva det svenska språket och därigenom få bättre förmåga att gå vidare i studier. Studierna är delvis upplagda kring olika teman och utgår från deltagarnas erfarenheter.

KURSENS INNEHÅLL

Du får läsa olika texter, både fakta och skönlitteratur, för att träna läsförståelsen. Du får systematisk träning i att skriva svenska och vi tränar det muntliga genom diskussioner och redovisningar. Du får skriva fritt, göra muntliga och skriftliga referat och träna argumentation.

Vi tar upp frågor kring samhället vi lever i och vår omvärld. Vi diskuterar hur ett samhälle fungerar och hur vi som enskilda och i grupp kan påverka samhället. I naturkunskapen diskuterar vi miljö, mat och hälsa. Du får också kunskap om den svenska naturen och allemansrätten. Samhällsutvecklingen belyses utifrån ett historiskt perspektiv. Du får grundläggande datorkunskap med ordbehandling och sökning på internet. Matematik och engelska läser du tillsammans med andra kurser och får läsa på din egen nivå.

KURSANSVAR: JESSICA AMORSKEN