TEMA INTERNATIONELLT

TEMA INTERNATIONELLT

TEMA INTERNATIONELLT

ALLMÄN KURS NIVÅ 3. MOTSVARAR I NIVÅ DET TREDJE GYMNASIEÅRET, SAMT ÄR EN HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE KURS.

Du söker bland annat svar på frågorna:
Hur påverkar förhållandena i omvärlden vår miljö och vår säkerhet?
Vad handlar internationell solidaritet om?
Vad görs för att säkra freden, befria människor från fattigdom och förtryck, och värna om de mänskliga rättigheterna?

KURSINNEHÅLL

Matematik, Engelska, Svenska, Historia, Naturkunskap, Samhällskunskap, Religionskunskap.

Helt lärarledda lektioner varvas med större och mindre grupparbeten, föreläsningar, intervjuundersökningar och studiebesök.
Nutidshistoria: Den politiska utvecklingen i världen från 1945 och fram till våra dagar.
Länderstudier: Geografi, historia, politik, ekonomi, sociala förhållanden och kultur. Studier kring länder i olika världsdelar.
Internationella organisationer: EU, FN, WTO, IMF, Amnesty, Attac, Rädda Barnen m.fl.
Utvecklingsländerna: Imperialismens och kolonialismens historia, den rådande världsordningen, bistånd, handel och utveckling.
Aktuellt internationellt: Aktuella händelser och utvecklingstendenser följs kontinuerligt.
Enskilt fördjupningsarbete: Fritt valt arbete inom det internationella området.

KURSANSVAR: MICHAELA SVENNINGSON, JENNIE SÄVENBERG