TEMA KULTUR

TEMA KULTUR

TEMA KULTUR

ALLMÄN KURS NIVÅ 2. MOTSVARAR I NIVÅ DET ANDRA GYMNASIEÅRET.

I Tema Kultur vill vi förändra världen och skapar under arbetet en bättre och attraktivare vardag. Om du vill studera, lära och utvecklas i denna anda så ska du söka till denna kurs.

Du studerar konst, litteratur, historia, religion och naturkunskap tematiskt. Bildskapande ingår i temastudierna och skönlitterärt skrivande i svenskämnet. Teori och praktik varvas. Du får prova på olika stilar och tekniker och reflektera över egna texter och bilder. Läsåret är uppdelat på olika perioder med teman inom kärnämnena svenska, historia, religion, samhällskunskap och naturkunskap. Du väljer själv och tillsammans med andra studerande inriktning för varje period.

KURSINNEHÅLL

Matematik, Engelska, Svenska, Historia, Naturkunskap, Samhällskunskap, Religionskunskap.

Matematik och engelska är nivågrupperat och du läser på den nivå som passar dig. Den datakunskap som ingår i kurserna är grundläggande ordbehandling och sökning på internet. Helt lärarledda lektioner varvas med större och mindre grupparbeten, föreläsningar, intervjuundersökningar och studiebesök.

Helt lärarledda lektioner varvas med större och mindre grupparbeten, föreläsningar, intervjuundersökningar och studiebesök.

Tema: Studier av kulturer, kulturhistoria och bildkonst ur ett historiskt och nutida perspektiv. Tonvikten är lagd på de praktiskt/skapande momenten. Teori och praktik varvas. Du får prova på olika stilar och tekniker. Stor vikt läggs vid samtal och reflektioner kring egen text och bild. Läsåret är uppdelat på olika perioder med teman inom kärnämnena svenska, historia, religion, samhällskunskap och naturkunskap och du väljer själv tillsammans med andra studerande inriktning för varje period.

Fördjupningsarbete med inrikting mot kultur under våren då du kan utveckla och prova en idé i skrivande och/eller bildskapande.

KURSANSVAR: KENNET BERTLING, ÅSA HUSÉN