TEMA MÄNNISKAN & HISTORIEN

TEMA MÄNNISKAN & HISTORIEN

TEMA MÄNNISKAN & HISTORIEN

ALLMÄN KURS NIVÅ 1. MOTSVARAR I NIVÅ DET FÖRSTA GYMNASIEÅRET.

Du studerar hur vårt samhälle fungerar, historiskt och i vår samtid. Tonvikten ligger på diskussion kring människans situation i samhället.

Vi studerar hur demokratin historiskt växt fram och fungerar i Sverige och hur välfärdssamhället byggts upp.

Kursen syftar till att väcka förståelse och insikt om vårt samhälle, genom att göra olika nedslag i vår samtid men också genom att studera dess uppkomst och historia.

I kursen ingår också frågor om massmedia, klimat, ekonomi, litteratur m.m. Du får prova på olika sätt att studera; allt från grupparbeten, diskussioner, studiebesök till enskilda arbeten och föreläsningar.

KURSINNEHÅLL

Temastudier av den allmänpolitiska och sociala utvecklingen i Sverige och omvärlden de senaste århundradena. Den offentliga sektorns framväxt, ekonomiska sammanhang, sociala reformer och utvecklingstendenser.

Temastudier av den allmänpolitiska och sociala utvecklingen i Sverige och omvärlden de senaste århundradena. Den offentliga sektorns framväxt, ekonomiska sammanhang, sociala reformer och utvecklingstendenser de senaste århundrandena. I samarbete med andra studerande väljer Du områden som väckt ditt intresse att fördjupa dig inom. I kursen/kurserna lägger vi tonvikt på diskussion kring insikt om människans situation i samhället, historiskt och i nutida kontext. Därför ingår också studier i psykologi.

Helt lärarledda lektioner varvas med större och mindre grupparbeten, föreläsningar, intervjuundersökningar och studiebesök.

Under våren skriver du ett enskilt fördjupningsarbete som är relaterat till temat.

KURSANSVAR: ANDREAS SCOUFIASCHRISTIAN HOLM