TEMA MÄNNISKAN & NATUREN

TEMA MÄNNISKAN & NATUREN

TEMA MÄNNISKAN & NATUREN

ALLMÄN KURS NIVÅ 2. MOTSVARAR I NIVÅ DET ANDRA GYMNASIEÅRET.

Kursen vänder sig till dig som har intresse att lära dig mer om hälsa, kost och miljöhistoria samt vill läsa in kärnämnen.

KURSINNEHÅLL

Hur har samspelet mellan människa och natur sett ut genom tiderna för att skapa ett hållbart samhälle?
Vi studerar civilisationer från de tidiga flodkulturerna till 1900-talet.
Miljöhistoria kompletteras med folkhälsa, natur, samhällskunskap, svenska och litteraturhistoria. Historia. Engelska. Matematik. Religion.
Enskilt fördjupningsarbete där du fördjupar dig i en aktuell miljöutmaning och dess lösningar.

Miljöhistoria från flodkulturer till 1900-talet. Grupparbeten och enskilda arbeten som redovisas i olika former.
Folkhälsa och livsstilsfrågor. Samhällskunskap. Natur. Svenska och litteraturhistoria. Historia. Matematik. Engelska. Religion. Naturrutor och ornitologi. Temadagar. Friluftsdagar.

KURSANSVAR: BO ZELEI