Header_laptop_Rosa

Länkar

Länkar

Interna länkar för lärare och deltagare

Admin
Här kan ni som lärare administrera användare. Ni kan lägga till konton till elever och skapa diskussionsgrupper för exempelvis Matematik, Historia eller andra syften.
Calendar
Er kalender där ni kan hålla reda på möten, lektioner mm.
Classroom
Classroom är en plattform för pedagoger som underlättar samarbetet och kommunikationen mellan lärare och elev. En användbar funktion är till exempel inlämning av arbete.
Docs
Google’s Office paket. Dokumenthantering, kalkylark, presentationer.
Drive
Fildelning där ni kan dela filer och dokument med kollegor och elever. På Google Drive kan man även redigera dokument med Google Docs och samarbeta i skrivandet av ett dokument – till exempel ett skolarbete eller lektionsplan.
Presentationer
En webbaserad motsvarighet till Microsoft PowerPoint.
Kalkylark
En webbaserad motsvarighet till Microsoft Excel.
Gmail
Webbmail där ni kan skicka och ta emot e-post.
Groups
Diskussionsgrupper och mailinglistor. Här kan ni skapa eller delta i mailinglistor och diskussionsgrupper. Det är snarlikt konferenser som vi så flitigt använder i First Class.
Hangouts
Chatta med kollegor eller dina klasskamrater.
Photos
Här kan du hantera dina bilder.
Plus+
Social media, en motsvarighet till Facebook.
Hemsidor 
(Google Sites): Här kan ni besöka diverse personliga hemsidor på Marieborg.org.  Elever och lärare kan skapa sina egna sidor om så önskas.
Bibliotek
Skolans sökbara biblioteks databas. Här kan du hitta literatur och få fram information om en särskild bok du vill låna från skolans bibliotek.
Lönerapportering
Systemet drivs och administreras av Bantorget Redovisning AB.
SchoolSoft 
Är en gemensam arena som både personal, elever och föräldrar känner igen sig i. Administration, dokumentation, dialog med hemmet samt ett pedagogiskt stöd samlas på en och samma plats.
FirstClass 
Är vår kommunikationsplattform där vi skickar mail och diskuterar i konferenser.
Raindance 
Är vårt fakturerings system som drivs och administreras av Bantorget Redovisning AB.
Plex 
Är vårt media system (Streaming).
Guider
Guider för att hjälpa dig att komma igång med våra system, främst när det gäller IT-sidan av skolverksamheten men även för andra områden där instruktioner kan behövas.

Interna länkar för lärare och deltagare

Admin
Här kan ni som lärare administrera användare. Ni kan lägga till konton till elever och skapa diskussionsgrupper för exempelvis Matematik, Historia eller andra syften.
Calendar
Er kalender där ni kan hålla reda på möten, lektioner mm.
Classroom
Classroom är en plattform för pedagoger som underlättar samarbetet och kommunikationen mellan lärare och elev. En användbar funktion är till exempel inlämning av arbete.
Docs
Google’s Office paket. Dokumenthantering, kalkylark, presentationer.
Drive
Fildelning där ni kan dela filer och dokument med kollegor och elever. På Google Drive kan man även redigera dokument med Google Docs och samarbeta i skrivandet av ett dokument – till exempel ett skolarbete eller lektionsplan.
Presentationer
En webbaserad motsvarighet till Microsoft PowerPoint.
Kalkylark
En webbaserad motsvarighet till Microsoft Excel.
Gmail
Webbmail där ni kan skicka och ta emot e-post.
Groups
Diskussionsgrupper och mailinglistor. Här kan ni skapa eller delta i mailinglistor och diskussionsgrupper. Det är snarlikt konferenser som vi så flitigt använder i First Class.
Hangouts
Chatta med kollegor eller dina klasskamrater.
Photos
Här kan du hantera dina bilder.
Plus+
Social media, en motsvarighet till Facebook.
Hemsidor 
(Google Sites): Här kan ni besöka diverse personliga hemsidor på Marieborg.org.  Elever och lärare kan skapa sina egna sidor om så önskas.
Bibliotek
Skolans sökbara biblioteks databas. Här kan du hitta literatur och få fram information om en särskild bok du vill låna från skolans bibliotek.
Lönerapportering
Systemet drivs och administreras av Bantorget Redovisning AB.
SchoolSoft 
Är en gemensam arena som både personal, elever och föräldrar känner igen sig i. Administration, dokumentation, dialog med hemmet samt ett pedagogiskt stöd samlas på en och samma plats.
FirstClass 
Är vår kommunikationsplattform där vi skickar mail och diskuterar i konferenser.
Raindance 
Är vårt fakturerings system som drivs och administreras av Bantorget Redovisning AB.
Plex 
Är vårt media system (Streaming).
Guider
Guider för att hjälpa dig att komma igång med våra system, främst när det gäller IT-sidan av skolverksamheten men även för andra områden där instruktioner kan behövas.