OM MARIEBORG

OM MARIEBORG

OM MARIEBORG

Marieborgs folkhögskola är en skola för alla. Det är en mötesplats för människor i olika åldrar, med många och skiftande livserfarenheter och från olika kulturer. Här möts människor med varierande utbildning och olika mål för sina studier.

Marieborg är en plats för möten med människor, samhället, naturen, vår historia och kultur.
Hos oss får du utrymme för eftertanke och personlig utveckling. Vi har ett brett kursutbud inom både allmänna kurser och specialkurser, och du har stora möjligheter att påverka dina studier.

Folkhögskolan är möjligheternas skola och bygger på att du är delaktig i att lägga upp dina studier och är engagerad i din utveckling. Genom lektioner med engagerade och kunniga lärare, grupparbeten, studiebesök och eget arbete skapas utrymme för att dela kunskaper och erfarenheter.

Marieborgs folkhögskola har sina rötter i arbetarrörelsen i Östergötland och drivs av Marieborgs folkhögskoleförening. Vår verksamhet grundar sig på begrepp som demokrati, solidaritet, jämlikhet och rättvisa. Något som skall genomsyra både vårt dagliga arbete och de kurser vi erbjuder.