Äpplen 04

Folkbildning sedan 1934

Folkbildning

sedan 1934

Mötesplats för Människor

Vår skola välkomnar deltagare i alla åldrar & kulturer. Vi utgår från deltagarnas ERFARENHETER och ger utrymme för EFTERTANKE, INSPIRATION och PERSONLIG UTVECKLING.

Våra långa kurser har 3 profilområden; INTERNATIONALISERING, KULTUR & MILJÖ.

MARIEBORG är tillgängligt för rörelsehindrade, syn- och hörselskadade. Vi har 5 kursplatser runt om i Norrköping; HERRGÅRDEN, FRÖBEL, HOLMENTORGET, NAVESTAD och HAGEBY.

Mötesplats för Människor

Vår skola välkomnar deltagare i alla åldrar & kulturer. Vi utgår från deltagarnas ERFARENHETER och ger utrymme för EFTERTANKE, INSPIRATION och PERSONLIG UTVECKLING.

Våra långa kurser har 3 profilområden; INTERNATIONALISERING, KULTUR & MILJÖ.

MARIEBORG är tillgängligt för rörelsehindrade, syn- och hörselskadade. Vi har 5 kursplatser runt om i Norrköping; HERRGÅRDEN, FRÖBEL, HOLMENTORGET, NAVESTAD och HAGEBY.