Värdegrund
Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan

På Marieborgs folkhögskola är alla människor lika mycket värda.
Här ska alla trivas och känna sig trygga.

Enligt svensk lag får man inte diskriminera eller kränka någon.       Det står i Diskrimineringslagen, som har sju grunder:

  • Ålder
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Kön
  • Könsöverskridande identitet
  • Sexuell läggning

ALLA på Marieborgs folkhögskola ska bli behandlade lika och med respekt.

INGEN, varken deltagare eller personal får diskrimineras eller kränkas.

Det är allas skyldighet och ansvar att säga ifrån och stoppa diskriminering och kränkande behandling.

Om du blir utsatt för diskriminering eller kränkande behandling eller om du ser/hör någon annan bli det, prata med din lärare eller verksamhetsledare på din enhet. Du kan även prata med kurator eller skolans rektor.

När du gjort det har skolan huvudansvar för att kränkningarna slutar.     

Kurator för Fröbel/Herrgården
Patricia Eriksson
Tel. 070-221 64 50
patricia.eriksson@folkbildning.net

Kurator för Hageby/Torget
Kerstin Olofsson
Tel. 070-555 00 18
kerstin.olofsson@folkbildning.net

Verksamhetsledare för Fröbel
Björn Aldén
Tel. 070-508 47 23
bjorn.alden@folkbildning.net

Verksamhetsledare för Hageby Anneli Kuylenstierna
Tel. 070-551 66 77
anneli.kuylenstierna@folkbildning.net

Verksamhetsledare för Herrgården
Ulf Olsson
Tel.076-130 15 74 
ulf.olsson@folkbildning.net

Verksamhetsledare för Torget
Martina Bracht
Tel. 076-8998951
Martina.bracht@folkbildning.net

Rektor för Marieborgs folkhögskola
Jerry Wiklund
Tel. 070-223 12 72
jerry.wiklund@folkbildning.net

Facebook

Klicka här för att komma till vår facebooksida och se senaste nyheter om oss.

Kurser

Här hittar du hela vårt utbud av kurser. Hitta den som passar dig!

Restaurang

Här kan du se vår meny. Vi välkomnar dig att avnjuta en måltid i herrgårdsmiljö.

Kontakt

Här hittar du kontaktformulär och ansökningsblankett.

Konferens

Ta med dina kollegor till vår herrgård på konferens. Arbeta i en idyllisk miljö utmed äppelträdgården vid Bråvikens strand.

Om oss

Här hittar du mer information om Marieborgs folkhögskola.