MARIEBORG

MARIEBORGS FOLKHÖGSKOLA

Våra kurser spänner över ett brett spektra. Vi erbjuder allt från teaterkurser, filmkurser och skrivarkurs till allmän kurs motsvarande högstadium/gymnasium. Vi har kurser för dig som har svenska som andraspråk och för dig som har en funktionsvariation (eller funktionsnedsättning som vissa benämner det). För dig som vet vad du vill eller för dig som vill veta vad du vill. Du har goda möjligheter att påverka dina studier. Vi har goda möjligheter att påverka din framtid.

Vi finns på många olika platser runt om i Norrköping men moderskolan – där allt startade – är Marieborgs Herrgård som uppfördes av Carl Niklas Wadström på 1760-talet. Sonen Carl Bernard Wadström som är känd för sitt bekämpande av slaveri växte upp här, och det är i den andan vi bedriver vår verksamhet; mot orättvisor och förtryck, för jämställdhet och mångfald.

Våra rötter finns i arbetarrörelsen i Östergötland och drivs av Marieborgs folkhögskoleförening. Vår verksamhet grundar sig på begrepp som demokrati, solidaritet, jämlikhet och rättvisa vilket ska genomsyra både vårt dagliga arbete och de kurser vi erbjuder.