MARIEBORGS FOLKHÖGSKOLA

Våra kurser spänner över ett brett spektra. Vi erbjuder allt från teaterkurser, filmkurser och skrivkurser till allmänna behörighetsgivande tematiska kurser. För dig som har svenska som andraspråk eller för dig som har en funktionsvariation. För dig som vet vad du vill eller för dig som vill veta vad du vill. Du har stora möjligheter att påverka dina studier. Vi har stora möjligheter att påverka din framtid.

Vi finns på många olika platser runt om i Norrköping men moderskolan – där allt startade – är Marieborgs Herrgård som uppfördes av Carl Niklas Wadström på 1760-talet. Sonen Carl Bernard Wadström som är känd för sitt bekämpande av slaveri växte upp här, och det är i den andan vi bedriver vår verksamhet; mot orättvisor och för mångfald.

Våra rötter är i arbetarrörelsen i Östergötland och drivs av Marieborgs folkhögskoleförening. Vår verksamhet grundar sig på begrepp som demokrati, solidaritet, jämlikhet och rättvisa. Något som skall genomsyra både vårt dagliga arbete och de kurser vi erbjuder.