Skrivarkurs – Kreativt skrivande, heltid på distans

Tycker du om att skriva och diskutera text och litteratur? Vill du hitta nya uttryckssätt, fördjupa och stärka ditt skrivande och ditt språk? På Marieborgs kreativa skrivkurs får du möjlighet att göra det tillsammans med engagerade lärare och deltagare under ett år.
Ansökan inför höstterminen är öppen – så skicka in din ansökan redan idag!

Kursen ges på heltid på gymnasienivå och är CSN-berättigad. Vi ses sex gånger under läsåret på plats – all övrig tid ses vi på nätet där vi har lektioner, övningar och diskussionsgrupper.
Närvaro är obligatoriskt både på de digitala lektionerna och de fysiska träffarna.

Kursen kräver att du har en dator med kamera, ljud, mikrofon samt god internetuppkoppling.

Upplägg

Kursens är uppdelad i block, där varje block innehåller föreläsningar, skrivövningar, läsning och textsamtal. Tillsammans skriver vi oss genom olika skönlitterära genrer, gör skrivövningar, tränar språkriktighet, fördjupar oss i andras och varandras texter, samt jobbar med textrespons och läsgrupper. Givetvis finns det utrymme för eget skrivande. Gruppens engagemang och intressen kommer att kunna styra innehållet i kursen till viss del.

Under läsåret har vi även författarbesök och under vårterminen arbetar vi med ett eget längre skrivprojekt, som förhoppningsvis kommer att bli en antologi.

Vem kan söka?

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av att skriva – antingen är du nybörjare, eller så har du skrivit innan men vill ta chansen att göra det på heltid och tillsammans med andra.

Kursen riktar sig inte till redan etablerade författare eller dig som enbart vill arbeta med ett eget, redan påbörjat projekt på heltid.

Träffar

Vi träffas på Marieborgs folkhögskola i Norrköping vid sex tillfällen, alltid tisdag förmiddag till onsdag eftermiddag. Räkna med övernattning i Norrköping tisdag – onsdag (skolan står ej för boende och mat). Mellan träffarna har vi våra digitala lektioner, läs- och responsgrupper.

Höst- och vårterminens träffar 2024/2025

  • 20-21 augusti – Uppstart och introduktion till lärplattformen och prosablocket.
  •  8-9 oktober – Barn och ungdomslitteratur
  • 3-4 dec – Poesi
  • 11-12 feb – Att skriva för att påverka
  • 8-9 april Eget projekt & färdigställande av antologi
  • 3-4 juni Antologi, uppläsning och branchkunskap

Arbetsblock

Under läsåret kommer vi att jobba med olika skönlitterära block, de flesta med avstamp i prosan. Tanken är att deltagarna ska få en så bred kunskap som möjligt om, och få prova på, olika typer av genrer. Dels för att utmanas, men även för att komma framåt i sitt eget skrivande.


Vi kommer att arbeta med följande block under läsåret:
Prosa
-T.ex. noveller, genrelitteratur, barn- och ungdomslitteratur, att skriva för ljud etc.
Poesi – läsa och skriva olika typer av poesi och lyrik
Att skriva för att påverka – journalistiskt skrivande
Branschkunskap och det fortsatta skrivandet – Hur funkar förlagsbranschen? Hur går en utgivning till? Hur går jag vidare härifrån? etc.

Ekonomi

Undervisningen är kostnadsfri men skolan tar ut en serviceavgift för försäkringar och allmän service. Avgiften är 1000 kronor per termin för heltidsstudier och 500 kronor per termin för halvtidsstudier. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Ansökan

  1. Skrivprov på max två sidor i valfri genre, datorskrivet
  2. Personligt brev där du berättar kort om dig själv, ditt skrivande och vad dina förväntningar är på kursen. Brevet ska vara max 1,5 A4, datorskrivet

Information av hur du skickar in ditt skrivprov får du per e-post när du gjort din ansökan.

Sista ansökningsdag

14:e maj 2024

Kursansvarig

Jessica Amorsken – Skrivpedagog, litteraturvetare och folkhögskolelärare

jessica.amorsken@marieborg.org

Vill du utveckla ditt
kreativa skrivande?

Lämna din ansökan