Skrivarkurs – Kreativt skrivande, heltid på distans

Hösten 2023 startar Marieborg sin nya skrivkurs Kreativt skrivande. Vill du diskutera text och litteratur? Vill du hitta nya uttryckssätt,  fördjupa och stärka ditt skrivande och ditt språk? På Marieborgs kreativa skrivkurs får du möjlighet att göra det tillsammans med engagerade lärare och deltagare under ett år.

Kursen ges på heltid och är CSN-berättigad. Vi ses sex gånger under läsåret på plats – all övrig tid ses vi på nätet där vi har lektioner, övningar och diskussionsgrupper. Närvaro är obligatoriskt både på de digitala lektionerna och de fysiska träffarna.
Kursen kräver att du har en dator med kamera, ljud, mikrofon samt god internetuppkoppling.

Upplägg

Kursens är uppdelad i block, där varje block innehåller föreläsningar, skrivövningar, läsning och textsamtal. Tillsammans skriver vi oss genom olika skönlitterära genrer, gör skrivövningar, tränar språkriktighet, fördjupar oss i andras och varandras texter, samt jobbar med textrespons och läsgrupper. Givetvis finns det utrymme för eget skrivande. Gruppens engagemang och intressen kommer att kunna styra innehållet i kursen till viss del.

Under läsåret har vi även författarbesök – både på plats och digitalt, och under vårterminen arbetar vi med ett eget längre skrivprojekt, som vi kommer att ge ut i en antologi.

Vem kan söka?

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av att skriva – antingen är du helt ny på att skriva, eller så har du skrivit innan men vill ta chansen att göra det på heltid och tillsammans med andra.

Kursen riktar sig inte till redan etablerade författare eller dig som enbart vill arbeta med ett eget, redan påbörjat projekt på heltid.

Träffar

Vi träffas alltså på Marieborgs folkhögskola i Norrköping vid sex tillfällen, alltid tisdag förmiddag till onsdag eftermiddag. Räkna med övernattning i Norrköping tisdag – onsdag (skolan står ej för boende). Mellan träffarna har vi våra digitala lektioner, läs- och responsgrupper.

Höst- och vårterminens träffar 2023/2024

Augusti 22-23 Uppstart och introduktion till lärplattformen och prosablocket.
Oktober 24-25 Barn och ungdomslitteratur + mitterminssamtal
December 5-6 Poesi
Februari 13-14 Att skriva för att påverka
Mars 19-20 Eget projekt
Juni 4-5 Eget projekt  & färdigställande av antologi

Arbetsblock

Under läsåret kommer vi att jobba med olika skönlitterära block, de flesta med avstamp i prosan. Tanken är att deltagarna ska få en så bred kunskap som möjligt om olika typer av skrivande. Dels för att utmanas, men även för att komma framåt i sitt eget skrivande.

Vi kommer att arbeta med följande block under läsåret:
Prosa -T.ex. noveller, genrelitteratur, barn- och ungdomslitteratur, att skriva för ljud etc.
Poesi – läsa och skriva olika typer av poesi och lyrik
Att skriva för att påverka – olika former av journalistiskt skrivande
Branschkunskap och det fortsatta skrivandet – Hur funkar förlagsbranschen? Hur går en utgivning till? Hur går jag vidare härifrån? etc.

Ekonomi

Undervisningen på Marieborgs folkhögskola är avgiftsfri. Dock betalar alla deltagare en serviceavgift på 1000 kr per termin avsett för försäkringar med mera. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Ansökan

  1. Skrivprov på max två sidor i valfri genre, datorskrivet
  2. Personligt brev där du berättar kort om dig själv, ditt skrivande och vad dina förväntningar är på kursen. Brevet ska vara max 1,5 A4, datorskrivet

Information av hur du skickar in ditt skrivprov får du per e-post när du gjort din ansökan.

Några platser kvar, kursen är öppen för sen ansökan.

Kursansvarig

Jessica Amorsken – Skrivpedagog, litteraturvetare och folkhögskolelärare

jessica.amorsken@marieborg.org

Vill du utveckla ditt
kreativa skrivande?

Lämna din ansökan