Tema Kultur

Studier av epoker, kulturer, kulturhistoria och bildkonst ur ett historiskt och nutida perspektiv. Tonvikten är lagd på de praktiska och skapande momenten: att skriva och att skapa. Allmän kurs nivå 2 motsvarar i nivå det andra gymnasieåret.

Tema Kultur vill vi försöka förändra världen och skapar under arbetet en bättre och attraktivare vardag. Om du vill studera, lära och utvecklas i denna anda så ska du söka till denna kurs.

Du studerar konst, litteratur, historia, samhällskunskap, religion och naturkunskap tematiskt. Bildskapande ingår i temastudierna och skönlitterärt skrivande i svenskämnet. Du får prova på olika stilar och tekniker och reflektera över egna texter och bilder. Du väljer själv och tillsammans med andra studerande inriktning för varje temaperiod. Stor vikt läggs vid samtal och reflektioner kring egen text och bild.

Kursinnehåll

Matematik, Engelska, Svenska, Historia, Naturkunskap, Samhällskunskap, Religionskunskap.
(Matematik och engelska är nivågrupperat och du läser på den nivå som passar dig.)

Helt lärarledda lektioner varvas med större och mindre grupparbeten, föreläsningar, intervju-undersökningar och studiebesök.

Ekonomi

Undervisningen är kostnadsfri men skolan tar ut en serviceavgift för försäkringar och allmän service. Avgiften är 1000 kronor per termin för heltidsstudier och 500 kronor per termin för halvtidsstudier. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Filmer från instagram stories

Kursansvarig

Åsa Husén och Kennet Bertling

info@marieborg.org

Vill du börja studera med fokus på de
praktiska och skapande elementen?

Lämna din ansökan