Skrivande – skriv din livsberättelse

Passa på att sök till skrivande!

Distanskurs på halvfart

Skriv din livsberättelse är en kurs för dig som med utgångspunkt i ditt eget liv vill utveckla ditt skrivande, möta andra skrivare och växa som kulturbärare och människa.

Vi arbetar med kreativt skrivande utifrån olika teman, berättarperspektiv och tempus. Skönlitterär prosa står i fokus men vi provar också på lyrik och mer dokumentärt skrivande.

Under vandringar genom våra minnen utgår vi från följande teman:

  • Träff 1: Barndomen. Upptakt, lära känna, upplägg för nätkontakten  28-29 Augusti 2021.
  • Träff 2: Ungdomen. Textsamtal, tempus och berättarperspektiv  9-10 Oktober 2021.
  • Träff 3: Vuxenlivet/arbetslivet. Textsamtal, dramaturgi, författarbesök  20-21 November 2021.
  • Träff 4: Nutiden/framtiden. Textsamtal, lyrikens språk, livet här och nu  5-6 Mars 2022.
  • Träff 5: Sammanställning av antologi, utgivningsråd, coachning inför framtida skrivande  7-8 Maj 2022.

Vi träffas alltså på Marieborgs folkhögskola vid fem tillfällen, alltid lördag förmiddag till söndag eftermiddag (räkna med övernattning i Norrköping lördag-söndag). Mellan träffarna skriver vi utifrån olika inspirerande uppgifter och ger och får respons på nätet från skrivarkamraterna och från lärarna. Tillgång till dator och viss datorkunskap krävs.

Vi vill att du skickar en halv till en A4-sida text, prosa eller lyrik, som du skrivit det senaste året. När du skickat in din ansökan kommer du via ett mejl få information kring hur du ska skicka in textprovet.

Kursen är full och vi antar därför inga ytterligare sökande.

Kursansvarig

Louise Malmström och Kennet Bertling

skriva@marieborg.org

Vill du studera på Marieborg?

Lämna din ansökan