Skrivande – skriv din livsberättelse

Passa på att söka till vår skrivarkurs!

Skriv din livsberättelse är en kurs för dig som vill utveckla ditt skrivande tillsammans med andra men med utgångspunkt i ditt eget liv. Under de fem fysiska träffarna fördjupar vi oss framför allt i olika slags litteratur och skrivandets hantverk, varvat med skrivövningar.

Distanskurs med fem helgträffar, halvfart

Vi arbetar med kreativt skrivande utifrån olika teman, berättarperspektiv och tempus. Skönlitterär prosa står i fokus men vi provar också på lyrik och mer dokumentärt skrivande. 

Diskussioner och skrivuppgifter utgår från följande teman under våra fem träffar:

• 27-28 augusti 2022. Barndom. Upptakt, lära känna, upplägg för nätkontakten

• 8-9 oktober 2022. Ungdom. Textsamtal, tempus och berättarperspektiv.

• 3-4 december 2022. Vuxenliv/arbetsliv. Textsamtal, dramaturgi, författarbesök.

• 4-5 mars 2023. Nutid/framtid. Textsamtal, lyrik, livet här och nu.

• 6-7 maj 2023. Sammanställning av antologi, samtal om utgivning och framtida skrivande.

Vi träffas alltså på Marieborgs folkhögskola i Norrköping vid fem tillfällen, alltid lördag förmiddag till söndag eftermiddag. Räkna med övernattning i Norrköping lördag-söndag. Mellan träffarna får deltagarna olika inspirerande skrivuppgifter och ger och får respons från kurskamrater och lärare i vårt digitala klassrum. Responsen är oftast skriftlig men vid fyra tillfällen under året kopplar vi upp oss ett par timmar för att ge varandra muntlig respons (11/9, 22/10, 17/12, 4/2)  Tillgång till dator och viss datorvana krävs.

Vi vill att du skickar en halv till en A4-sida text, prosa eller lyrik, som du skrivit det senaste året. När du skickat in din ansökan kommer du via ett mejl få information kring hur du ska skicka in textprovet.

Kursansvarig

Louise Malmström och Kennet Bertling

skriva@marieborg.org

Vill du utveckla ditt skrivande
tillsammans med andra?

Lämna din ansökan