Välkommen till Sveriges enda regiutbildning på folkhögskola

Utbildningen består till stor del av praktiska moment. Det innebär att du utöver en bred teaterteoretisk bas också får med dig många konkreta redskap inom regi, dramaturgi och ledarskap. En stor del av utbildningen handlar om att arbeta fram och realisera regikoncept. Samt att lära sig förstå och leda grupprocesser. Du får med dig konstruktiva metoder för scenisk feedback och för att skapa genuin tillit och sammanhållning i en deltagargrupp. Samtidigt tränas du i din förmåga att analysera och göra medvetna konstnärliga val. Med teatern som verktyg och kreativiteten som drivkraft utvecklas du som ledare och regissör.

Det är viktigt för oss att du som deltagare får ut så mycket som möjligt av din utbildning och därför förväntar vi oss totalt engagemang. Våra klasser består av ungefär tio studerande, vilket betyder att ni blir en sammansvetsad grupp som får mycket individuell handledning. Skolan ligger i vacker herrgårdsmiljö i utkanten av Norrköping. Där finns möjlighet att bo på vårt internat och leva folkhögskolelivet fullt ut.

Kursinnehåll

Tillsammans med Teaterlinjen undersöker vi scenkonstnärligt arbete och utforskar teaterns många
uttryck genom diverse gestaltningsmetoder. Du kommer att fördjupa dig i klassiska och nyskrivna
texter, producera eget material samt laborera med olika repetitionstekniker och devisingmetoder. Vi
arbetar också med karaktärsarbete, clown, improvisation, röst och rörelse m.m. Under utbildningen
övar du ledarskap och regimetodik. Kursen innefattar grundläggande undervisning i ljussättning,
scenografi, mask, kostym och produktionsarbete. Den avslutas med en två veckor lång teaterfestival
på “Teater Bråddgatan 34” i centrala Norrköping där du får pröva dina kunskaper inför publik.

Ekonomi

Undervisningen på Marieborgs folkhögskola är avgiftsfri. Dock betalar alla deltagare en serviceavgift på 1000 kr per termin avsett för försäkringar med mera. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Ansökan

Utbildningen bedrivs på gymnasienivå men du behöver ha grundläggande teaterkunskaper eller erfarenheter, motsvarande vår teaterlinje på Marieborgs folkhögskola. Vi vill att du till din ansökan bifogar en motivering till varför du vill gå vår regilinje. Skriv minst en sida och berätta om dig själv, din bakgrund och varför du vill gå utbildningen.

Antagningsintervju

Skicka in en ansökan där du bifogar ett personligt brev på minst en sida. Om du går vidare kallas du
till antagningsintervju.

Välkommen till en inspirerande och utvecklande utbildning som kommer att ge dig erfarenheter och
kunskaper som du bär med dig resten av livet!

Kursen är stängd för nya ansökningar. Välkommen med din ansökan i vår.

Filmer från instagram stories

Kursansvarig

Magnus Palm, Åsa Husén och Kajsa Haaviko Leksell

magnus.palm@marieborg.org

Vill du studera till teaterregi och utveckla
dina färdigheter inom ledarskap och regimetodik?

Lämna din ansökan