SMF – Prova på folkhögskola

Studiemotiverande folkhögskola i samarbete med arbetsförmedlingen med aktivitetsstöd. Söker du jobb och varken har gymnasieexamen eller grundläggande behörighet till högskoleutbildning? Då kan Studiemotiverande folkhögskolekurs vara något för dig!

Vad är Studiemotiverande folkhögskolekurs?

På en Studiemotiverande folkhögskolekurs får du prova på hur det kan vara att studera som vuxen. Kursens upplägg varierar beroende på skolans inriktning och deltagarnas önskemål.

Det är Arbetsförmedlingen som står bakom satsningen och det är också genom dem du kan få en plats på kursen. 

Syfte med kursen

Syftet är att underlätta och motivera dig att slutföra dina studier och öka dina chanser till jobb. Om du efter avslutad studiemotiverande kurs vill fortsätta på folkhögskola finns det till exempel Allmän kurs som motsvarar grund- eller gymnasieskolans studienivå.

Vad innehåller kursen?

Du får möjlighet att prova på olika ämnen, förbättra din studieteknik och lägga en plan inför framtiden. På folkhögskolan är gruppen viktig och det finns tid för samtal och erfarenhetsutbyte. Kursen pågår i tre månader och avslutas med att du får ett intyg.

Vad tycker deltagare som gått kursen?

Vid intervjuer med deltagare säger de att de känt sig välkomna och blivit behandlade som vuxna. Ett par spontana reflektioner:

”Jag har fått struktur på vardagen och ett ökat självförtroende”

”Detta är en chans som alla borde få”

Många som gått kursen tycker att utbildningen kan vara en väg till jobb. Man får nya kontakter och referenser, som kan användas när de söker till en utbildning eller ett jobb. Efter att ha gått kursen är det många deltagare som ser fler möjligheter inför framtiden.

Du får möjlighet att känna efter om folkhögskola kan passa just dig.

Hur gör jag?

Är du arbetssökande och fyllt 18 år men varken har en gymnasieexamen eller grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå? Då kan din förmedlare på Arbetsförmedlingen anvisa till en plats på kursen.

Ekonomi

Undervisningen är kostnadsfri men skolan tar ut en serviceavgift för försäkringar och allmän service. Avgiften är 1000 kronor per termin för heltidsstudier och 500 kronor per termin för halvtidsstudier. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Kontaktuppgifter

Björn Aldén

info@marieborg.org

070-5084723

Kontaktuppgifter

Tina Baroutsi

info@marieborg.org

070-3172103

Vill du prova på folkhögskola?

Lämna din ansökan