Marieborgs Folkhögskola – framtidens folkhögskola


Vår folkhögskola är en mötesplats för människor. Vi välkomnar deltagare i alla åldrar och kulturer. Vi utgår från att vår folkhögskola är en mötesplats för människor. Vi utgår från deltagarnas erfarenheter och undervisningen ger utrymme för eftertanke, inspiration och personlig utveckling. Vi har tre profilområden; internationalisering, kultur och miljö. Marieborgs folkhögskola är tillgänglig för rörelsehindrade, syn- och hörselskadade. Vi har fyra kursplatser runt om i Norrköping; Herrgården, Lennings, Fröbel och Hageby/Mirum.

Värdegrund

Marieborgs folkhögskola är en förening som drivs av de organisationer som utgör arbetarrörelsen i Östergötland och verksamheten drivs utifrån huvudmannaorganisationernas intentioner. Skolans styrelse består av representanter från dessa organisationer.

Marieborg är en plats för demokrati och jämlikhet, där man möts med respekt och känner sig fri att framföra sina åsikter och där studerande har möjlighet att påverka studiernas form och innehåll. Vår skola välkomnar deltagare i alla åldrar och kulturer. Vi startar i och värdesätter deltagarnas egna erfarenheter. Utgångspunkten är att människan blir till och utvecklas i ett sammanhang där den är medskapande, konstruktiv och kreativ.

På Marieborgs folkhögskola betonar vi värderingen om alla människors lika värde.

Kontaktpersoner

Roger Källs

Verksamhetschef
011-21 96 05
roger.kalls@marieborg.org

Lisa Flogell

Rektor för Marieborgs folkhögskola
0703-28 56 85
lisa.flogell@marieborg.org

Ulf Olsson

Verksamhetsledare för Herrgården
076-130 15 74
ulf.olsson@marieborg.org

Martina Bracht

Verksamhetsledare för Hageby
076-8998951
martina.bracht@marieborg.org

Björn Aldén

Verksamhetsledare för Fröbel
070-508 47 23
bjorn.alden@marieborg.org

Kerstin Olofsson

Kurator
070-555 00 18
kerstin.olofsson@marieborg.org

Bo Zelei

Studie- yrkesvägledare
070 - 646 38 73
bo.zelei@marieborg.org

Pernilla Alden

Administratör
011-21 96 00
info@marieborg.org

Fröbel Marieborg Folkhögskola
studerande på Marieborg Folkhögskola