Att studera på Marieborg

Hur fungerar det att studera på folkhögskola generellt, och på Marieborgs Folkhögskola specifikt? 
Här får du svar på de vanligaste frågorna.

Vanliga frågor och svar

Vem får studera på folkhögskola?

Alla som fyllt 18 år får studera på folkhögskola och det krävs inga förkunskaper. I folkhögskolestudier är livserfarenhet lika värdefullt som studievana. De allmänna kurserna på Marieborgs folkhögskola är till för dig som behöver skaffa dig kompetenser och behörigheter på grundskole- eller gymnasienivå.

Hur ansöker man?

Ansökan sker till utbildningsanordnaren direkt. Länkar till ansökan finns längre ned på denna sida.

Vilka utbildningsområden finns att välja mellan?

På folkhögskolan i stort finns 16 olika utbildningsområden såsom exempelvis 
• Hotell, restaurang och turism 
• Ekonomi, administration och försäljning 
• Teknik och tillverkning 

Klicka här för att utforska Marieborgs kurser.

Hur långa är utbildningarna?

Varierar, men de flesta är mellan 1 och 3 år. 

Vad är behörighetskraven?

Gymnasieexamen eller motsvarande. I vissa fall kan det även krävas särskilda förkunskapskrav. 

Kostar utbildningen något?

De flesta utbildningarna är avgiftsfria.

Har man rätt till studiestöd?

Som studerande på folkhögskola har du rätt till det studiestöd som gäller vid all vuxenutbildning. Du kan få information om studiefinansiering via skolan. Ytterligare upplysningar om studiestöd kan du få hos Folkhögskolornas informationstjänst, tel. 08-796 00 50 eller direkt från Centrala studiestödsnämnden, CSN, telefonnummer 0771-27 60 00.

Får man betyg?

Folkhögskolan ger inte vanliga betyg i enskilda ämnen. Du får istället ett studieomdöme där lärarna gemensamt bedömer din studieförmåga. Studieomdömet använder du när du söker till högskoleutbildningar. Läs mer om detta längre ned på sidan.

Kan man bo på skolan?

Skolan har ett internat som främst erbjuder boende för dig som flyttar till Norrköping för att gå på Marieborgs folkhögskola. Mer information om internatet hittar du längre ned på sidan.

Vad finns det för fritidsaktiviteter på skolan?

Skolan står öppen för alla som vill vara med och bidra till gemensamma aktiviteter. Det kan gälla olika typer av samkväm, det är du och dina kamrater som bestämmer,  Gillar du innebandy eller badminton, kan du spela det i gymnastiksalen. Det finns också, biljardrum och andra samlingslokaler som erbjuder Dig varierande fritidssysselsättningar i gemenskap med andra. Vill du göra andra saker är det endast 5 km till Norrköpings centrum.

Vad får man för examen?

• Yrkeshögskoleexamen (efter minst ett år), SeQF-nivå 5 
• Kvalificerad yrkeshögskoleexamen (efter minst två år), SeQF-nivå 6 på Yrkeshögskolan 

Kan man studera vidare efter folkhögskolan?

Studier vid folkhögskola kan ge grundskolekompetens eller grundläggande behörighet för högskolestudier (gymnasiekompetens). Du söker till högskolan i folkhögskolans egen urvalsgrupp, men du kan också söka i andra urvalsgrupper samtidigt. På folkhögskola kan man uppnå grundläggande behörighet om man uppfyller två krav: 

1. Omfattningskrav 3 år (1-3 år på folkhögskola).
2. Innehållskrav på åtta olika ämnen. (Sv, En, Ma, Sh, Hi, Na, Re, Hi)

För att söka till högskola krävs att man uppnår godkänd nivå i tio kurser. 
För att söka yrkeshögskola krävs godkänd nivå i minst sju kurser.

Vad innebär ”studeranderättslig standard”?

Marieborgs folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Rådet har till uppgift att stärka de studerandes rättsliga ställning. Studerande vid folkhögskolor kan vända sig till FSR i tvister om frågor som omfattas av FSR:s uppdrag:

• Information innan den studerande är antagen
• Information vid kursstart
• Deltagarinflytande och studeranderätt
• Avgiftsfri undervisning
• Intyg
• Om en kurs upphör eller ställs in
• Utvärdering
• Försäkringar
• Disciplinära åtgärder
• Arkiv- och sekretessregler

Det är folkhögskolornas styrelser som är ytterst ansvariga för verksamheten på skolan. När FSR tar sig an ett ärende prövas hanteringen av det mot folkhögskolans egna uppställda regler och villkor. Folkhögskolans beslut gällande utfärdade studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte prövas av FSR.

Skolans studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet som gäller för folkhögskolan i dessa frågor. Studerande är den som är antagen till en lång kurs på folkhögskola (15 dagar eller längre). En kurs är en utbildning som rapporteras som folkhögskolekurs till Folkbildningsrådet.

Vad är samhällets syfte med folkbildningen?

Ett grundläggande skäl till att samhället stödjer folkbildningen är att den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället. Det är riksdagen som beslutar om statens syfte med att stödja folkbildningen. 

Statens syften med stödet till folkhögskolor och studieförbund är att:

• Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
• Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Villkor för statsbidraget till folkbildningen anges i regeringens förordning om statsbidrag till folkbildningen.

Ansökan och mer information

Antagning

Klicka dig gärna fram till den kurs eller utbildning som intresserar dig. Under varje kurs står tydliga instruktioner för vad som gäller för antagning till respektive kurs.

På kurssidorna och här nedan finns också knappen ”Lämna din ansökan” för att komma till formuläret där du kan lämna din ansökan.

Vill du istället ha en blankett för utskrift att posta in, skriver du ut den här: ANSÖKAN 2020/2021, kontaktar oss på telefonnummer 011-21 96 00 eller info@marieborg.org .

Om yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan är eftergymnasial, genomförs i nära samarbete med arbetslivet och finns i hela Sverige. De flesta utbildningarna på minst 2 år innehåller minst 25 procent praktik, så kallad LIA, lärande i arbete. 

Antagning.se

Hemsidan där du anmäler dig till utbildningar vid Sveriges universitet och högskolor.

Folkhögskola.nu

Om grundläggande behörighet till högre studier.

Funderar du på att gå på folkhögskola?

Funderar du kring vad som ska bli nästa steg i ditt liv? Då kan folkhögskola vara något för dig.

Internatet

På Marieborg finns ett internat med plats för ca 80 studerande. Internatet ligger på det vackra Marieborgsområdet vid Herrgården. Här har du möjlighet att bo om du ska gå på en av våra kurser och ska flytta till Norrköping. På internatet finns bibliotek, gymnastiksal, biljardrum och andra samlingslokaler som erbjuder dig varierande fritidssysselsättningar i gemenskap med andra. Internatboende innebär att du delar kök och tvättstuga med dina studiekamrater. Trådlöst internet finns i alla internathus. Internatet prioriterar platser för deltagare i de riksrekryterande kurserna som teater-, musik- och textilkurserna. Men vi erbjuder även boende för andra kursdeltagare i mån av plats.

Ekonomi

Internatboende är ett fördelaktigt boende. Lunch, för- och eftermiddagskaffe ingår och är förlagd på Herrgården. Du betalar för husrum och för lunch på skoldagar. Kostnaden är ca 3.000–4.200 kronor per månad (förskottshyra) för enkelrum, beroende på standard. Den lägre kostnaden innebär delad toalett och dusch i korridor den högre egen toalett och dusch på rummet. Första betalningstillfället är 31 augusti och sedan den siste i varje månad fram till och med april. Hyran för september innefattar också del av augusti månad. Hyran för maj innefattar också del av juni månad.

Undervisningen är kostnadsfri men skolan tar ut en serviceavgift för försäkringar och allmän service. Avgiften är 1000 kronor per termin för heltidsstudier och 500 kronor per termin för halvtidsstudier..

Drogpolicy

På Marieborg är det förbjudet att dricka alkohol i alla skolans gemensamhetslokaler och i all skolverksamhet. Alla former av droganvändning beivras och leder till att man riskerar att förlora såväl kursplats som boende på internatet. Att värna om varandra och om den speciella miljön på folkhögskolan är grundtankarna för dessa regler som fastställts av studerande och personal tillsammans.

Kursintyg och studieomdöme

Om du fullföljer en hel kurs får du ett kursintyg. Studieomdöme får du om du fullföljer någon av våra temakurser. Det är ett omdöme som avser din förmåga att bedriva studier. Du får inte studieomdöme i varje ämne, utan din studieförmåga vägs samman till ett enda studieomdöme: Utmärkt, Mycket god, God eller Mindre god.

För att få godkänt i en enskild kurs/ämne krävs minst 80% närvaro på lektionerna. På SchoolSoft kan du kontrollera din närvaro.

Demokrati och studerandeinflytande

Marieborg är en plats för demokrati och jämlikhet, där man möts med respekt och känner sig fri att framföra sina åsikter och där studerande har möjlighet att påverka studiernas uppläggning och innehåll. Demokratiskt uppbyggd organisation för studerandeinflytande tillämpas på skolan med bland annat kursråd på varje arbetsenhet och representation i skolans beslutande organ. I varje klass finns en pågående diskussion om innehåll och uppläggning av utbildningen baserat på eget ansvar och ett aktivt eget engagemang.

Vill du studera på Marieborg?

Lämna din ansökan