Tema Människan

Allmän kurs nivå 1. Kursen motsvarar det första gymnasieåret. Du studerar hur vårt samhälle fungerar, historiskt och i vår samtid. Tonvikten ligger på diskussion kring människans situation i samhället. Vi studerar hur demokratin historiskt växt fram och fungerar i Sverige och hur välfärdssamhället byggts upp.

Kursen syftar till att väcka förståelse och insikt om vårt samhälle, genom att göra olika nedslag i vår samtid men också genom att studera dess uppkomst och historia. I kursen ingår också frågor om massmedia, klimat, ekonomi, litteratur m.m.

Du får prova på olika sätt att studera; allt från grupparbeten, diskussioner, studiebesök till enskilda arbeten och föreläsningar.

Kursinnehåll

Matematik, Engelska, Svenska, Historia, Samhällskunskap

Temastudier av den allmänpolitiska och sociala utvecklingen i Sverige och omvärlden de senaste århundradena. Den offentliga sektorns framväxt, ekonomiska sammanhang, sociala reformer och utvecklingstendenser.

I samarbete med andra studerande väljer Du områden som väckt ditt intresse att fördjupa dig inom. I kursen lägger vi tonvikt på diskussion kring insikt om människans situation i samhället, historiskt och i nutida kontext. Därför ingår också studier i psykologi.

Helt lärarledda lektioner varvas med större och mindre grupparbeten, föreläsningar, intervjuundersökningar och studiebesök.
Under våren skriver du ett fördjupningsarbete som är relaterat till temat.

Ekonomi

Undervisningen är kostnadsfri men skolan tar ut en serviceavgift för försäkringar och allmän service. Avgiften är 1000 kronor per termin för heltidsstudier och 500 kronor per termin för halvtidsstudier. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Kursansvarig

Per Johansson, Axel Nyström och Lena Salemsjö

info@marieborg.org

Vill du komma igång med dina studier?

Lämna din ansökan