Styrelse


Nedan presenteras vår styrelse som ser till att allt flyter på enligt alla planer och vår budget. Utan dem – inget Marieborg.

Camilla Egberth

Ordförande

Anders berg

Vice ordförande, ledamot VU
anders.berg@seko.se

Annika Onttonen

VU
annika.onttonen@handels.se 

Karin Sandin Dahlgren

Ledamot VU

karin.sandindahlgren@abf.se

Julia Tegsjö

julia.tegsjo@ssu.se

Ina-Maj Samuelsson

inamajsamuelsson39@gmail.com

Klas Corbelius

klas@corbelius.com

Henrik Nordvall

Gunilla Grenestam

gunilla.grenestam@comhem.se

Jan Malmberg

janomalmberg@gmail.com

Jan-Olov Karlsson Fält

j-o-falt@outlook.com

Jenny Englund