Tema Internationellt

Tema Internationellt är en högskoleförberedande kurs som motsvarar årskurs 3 på gymnasiet. Kurserna du läser här är svenska, matematik, engelska, historia, naturkunskap, samhällskunskap och religionskunskap

Här undersöker vi tillsammans världen i stort och smått. Vad händer omkring oss just nu? Varför händer detta och hur påverkar det oss och andra? Vi drar kopplingar mellan samtiden och historian. Redskapen vi använder för att göra detta är en blandning av bland annat film, litteratur, konst, våra egna erfarenheter, teknik, och studiebesök.

Tema Internationellt är uppbyggd på teman vilket innebär att kurserna arbetar tillsammans för att ge dig en så bred förståelse och kunskapsinhämtning som möjligt. Det ger dig också möjlighet att undersöka företeelser ur olika vinklar, vilket innebär att du själv har stor möjlighet att på ett strukturerat sätt styra dina studier utefter dina intressen. 

På vårterminen genomför vi en studieresa där förberedelser, själva resan och efterarbetet alla är viktiga komponenter.

Då kursen är förberedande för högre studier kommer ni att få bekanta er och bli bekväma med exempelvis föreläsningar, seminarier och vetenskapligt skrivande. 

Filmer från instagram stories

Kursansvar

Lisa Nissen, Michaela Svenningsson

tint@marieborg.org

Vill du studera på Marieborg?

Lämna din ansökan