Välkommen att studera på Marieborgs folkhögskola

Marieborgs folkhögskola har erbjudit kurser till hela nordens invånare sedan 1934. Vi började med vår huvudenhet herrgården och har genom åren utökat och finns nu på fem platser spridda över navstaden Norrköping. Nästan alla våra lokaler är anpassade för rörelsehindrade, syn- och hörselskadade. Herrgården är idag vår huvudenhet och gården är hem för vår restaurang och internat där vi har platser för upp till 40 deltagare.

Dina förutsättningar formar utbildningen

Att studera på folkhögskola skiljer sig från många andra skolformer. Vi utgår ifrån dina behov, förkunskaper och erfarenheter och ser samtalet i klassrummet som en essentiell del av lärandet. Du som deltagare får ett stort eget ansvar och våra lärare fungerar mer som handledare och planerar studierna tillsammans med dig.

Alla kurser har kursstart i Augusti och januari och löper under ett eller två läsår. Alla våra kurser har höstlov, jullov, sportlov och påsklov med undantag för kursen svenska som andraspråk som löper över reguljära lov på grund av vikten att snabbt komma in i samhället. I vissa fall har vi löpande intagning under första terminen. Du är varmt välkommen att folkbilda dig med oss!

Allmänna kurser

I våra allmänna kurser ingår Tema Människan, Tema Kultur, Tema Internationellt, vår Baskurs samt Svenska som Andraspråk. Dessa kurser kan ge dig behörighet i grundskolan, ersätta gymnasiestudier och/eller hjälpa dig att integrera lättare i samhället. Alla våra allmänna kurser ger dig en bättre grund för att söka vidare till universitet/högskola eller andra högre studier. Vårt upplägg skiljer sig ifrån grundskolan i hur kurserna är upplagda. Även om vi, liksom grundskolan, har ett ämne eller tema som inriktning utgår vi i högre grad ifrån individen och dess förkunskaper. Vi utgår från de erfarenheter som finns i klassen och ser likheter och olikheter mellan liv i olika delar i världen. Vi gör allt för att du ska lyckas i dina studier och i livet. Studieformen kan skilja från grupp till grupp och vi har olika arbetssätt att använda oss av för att på ett optimalt sett överföra kunskap. Vi använder oss bland annat av grupparbeten, diskussioner, studiebesök, praktik, enskilda arbeten och föreläsningar. Allt för att du ska få en bra grogrund för kunskap och inlärning.

Kreativa kurser

Våra kreativa kurser innefattar: Teater, Textil, Musik och Skrivande. Teaterkursen är en av våra mest berömda och populära kurser som drivits av Marieborgs folkhögskola i över 50 år. Norrköpings stad utgör en del i nätverket ”UNESCO – Creative Cities” vilket ger oss unika möjligheter att knyta utländska kontakter inom specifika kreativa områden samt unika förutsättningar för kulturellt samarbete.

Samtliga av våra kreativa utbildningar vänder sig till dig som vill utveckla din kreativitet och begåvning inom ett kreativt ämne. Utbildningen ska vara ett avstamp för en fortsatt yrkeskarriär såväl som en förberedande utbildning och dörröppnare för avancerade studier i Sverige eller i andra länder. Samtliga av våra kreativa kurser leds av pedagoger med stor erfarenhet inom sitt specifika område. Vi samarbetar med lokala företag som är specialister inom sitt område för att ge dig som studerande en så verklighetsförankrad utbildning som möjligt.

Specialkurser

Vi har två specialkurser som inriktar sig till vuxna personer med funktionsvariationer/funktionsnedsättningar. Den första kursen heter PUDA vilket står för Personlig utveckling, demokrati och ansvar. Det viktigaste i PUDA är den personliga utvecklingen. I individuella projekt lockar vi fram nyfikenhet och i grupparbeten lär vi oss att samarbeta. Genom “röst och rörelse” lär vi oss att ta plats fysiskt, våga mer, få bättre självförtroende och hitta det lustfyllda i lärandet. PUDA-kursen startades 1992 och målet med kursen är att ge dig som deltagare ökade möjligheter att påverka din framtid. Vi lägger stor vikt på att diskutera hur ett samhälle fungerar och hur man som enskild, och i grupp, kan påverka sin situation. Olika former av praktiska övningar, studiebesök, naturupplevelser, foto, friskvård och skapande används för att finna just din roll i gruppen, som individ, i skolan och i samhället. Hela utbildningen är individanpassad efter varje deltagares nuvarande kunskapsnivå.

Vår andra specialkurs kallas för LBV vilket står för leva, bo och växa. Denna kurs är skapad för dig som är ung med Asperger syndrom och har som inriktning att stödja dig till att få ett eget boende och arbetsliv. Vi arbetar med att skapa en förbättrad självkänsla genom ett helhetsperspektiv på livssituation för varje individ och grupp. De ämnen som läses integreras med det praktiska arbetet och vi tar tillsammans fram en individuell utvecklingsplan avseende praktik och studier. Kursen är inriktad på livskunskaper och vi arbetar med vardagspsykologi för att ge dig ökad kunskap om dig själv och andra.

Kurser på Marieborg

Teater
Teaterpedagog
Musik
Textil
Leva Bo Växa
Baskurs
Skrivande
Svenska som andraspråk
Tema Människan
Tema Kultur
Tema Internationellt
PUDA