Välkommen till studier på Marieborgs folkhögskola!


Historien om Marieborgs folkhögskola börjar 1934. Vi var då en liten folkhögskola som startade verksamheten i Herrgården vid Ingelsta strax norr om Norrköping. Här finns vi kvar, men inte bara här. Vi är idag en större skola med många olika typer av kurser och har skolenheter på Fröbel vid Södra Promenaden och i Galleria Mirum i Hageby Centrum. På Herrgården finns skolans internat med plats för ca 80 boende. På Marieborgs folkhögskola har vi ett brett kursutbud av både allmänna, behörighetsgivande kurser och särskilda kurser, främst med praktisk estetisk inriktning. Välkommen!

Dina förutsättningar formar utbildningen

Att studera på folkhögskola skiljer sig från många andra skolformer. Vi utgår ifrån dina behov, förkunskaper och erfarenheter och ser samtalet i klassrummet som en essentiell del av lärandet. Du som deltagare får ett stort eget ansvar och våra lärare fungerar mer som handledare och planerar studierna tillsammans med dig.

Alla kurser har kursstart i Augusti och januari och löper under ett eller två läsår. Alla våra kurser har höstlov, jullov, sportlov och påsklov med undantag för kursen svenska som andraspråk som löper över reguljära lov på grund av vikten att snabbt komma in i samhället. I vissa fall har vi löpande intagning under första terminen. Du är varmt välkommen att folkbilda dig med oss!

Allmänna kurser

I våra allmänna kurser ingår Tema Människan, Tema Kultur, Tema Internationellt, vår Baskurs samt Svenska som Andraspråk. Dessa kurser kan ge dig behörighet i grundskolan, ersätta gymnasiestudier och/eller hjälpa dig att integrera lättare i samhället. Alla våra allmänna kurser ger dig en bättre grund för att söka vidare till universitet/högskola eller andra högre studier. Vårt upplägg skiljer sig ifrån grundskolan i hur kurserna är upplagda. Även om vi, liksom grundskolan, har ett ämne eller tema som inriktning utgår vi i högre grad ifrån individen och dess förkunskaper. Vi utgår från de erfarenheter som finns i klassen och ser likheter och olikheter mellan liv i olika delar i världen. Vi gör allt för att du ska lyckas i dina studier och i livet. Studieformen kan skilja från grupp till grupp och vi har olika arbetssätt att använda oss av för att på ett optimalt sett överföra kunskap. Vi använder oss bland annat av grupparbeten, diskussioner, studiebesök, praktik, enskilda arbeten och föreläsningar. Allt för att du ska få en bra grogrund för kunskap och inlärning.

Kreativa kurser

Våra kreativa kurser innefattar: Teater, Regilinjen, Filmskådespeleri, Textil – Basår, Textil – Påbyggnadsår, Musik – År 1, Musik – År 2, Skrivande – Skriv din livsberättelse och Skrivande – Kreativt skrivande. Teaterkursen är en av våra mest berömda och populära kurser som drivits av Marieborgs folkhögskola i över 50 år. Norrköpings stad utgör en del i nätverket ”UNESCO – Creative Cities” vilket ger oss unika möjligheter att knyta utländska kontakter inom specifika kreativa områden samt unika förutsättningar för kulturellt samarbete.

Samtliga av våra kreativa utbildningar vänder sig till dig som vill utveckla din kreativitet och begåvning inom ett kreativt ämne. Utbildningen ska vara ett avstamp för en fortsatt yrkeskarriär såväl som en förberedande utbildning och dörröppnare för avancerade studier i Sverige eller i andra länder. Samtliga av våra kreativa kurser leds av pedagoger med stor erfarenhet inom sitt specifika område. Vi samarbetar med lokala företag som är specialister inom sitt område för att ge dig som studerande en så verklighetsförankrad utbildning som möjligt.

Specialkurs

Vår specialkurs LBV – Leva Bo Växa är skapad för dig som är ung med Asperger syndrom och har som inriktning att stödja dig till att få ett eget boende och arbetsliv. Vi arbetar med att skapa en förbättrad självkänsla genom ett helhetsperspektiv på livssituation för varje individ och grupp. De ämnen som läses integreras med det praktiska arbetet och vi tar tillsammans fram en individuell utvecklingsplan avseende praktik och studier. Kursen är inriktad på livskunskaper och vi arbetar med vardagspsykologi för att ge dig ökad kunskap om dig själv och andra.

Kurser på Marieborg

Bas motsvarande grundskolenivå
studerande vid kurs Leva bo växa vid Marieborg Folkhögskola Leva Bo Växa
studerande vid sva allmän sitter vid bord i lektionssal på Marieborg Folkhögskola Svenska som andraspråk allmän
SMF – Prova på folkhögskola
Tema Internationellt
Tema Kultur
Tema Människan
studerandes anteckningar på Marieborg Folkhögskola Tema TAKT
Grupp av människor, män och kvinnor, musiker som uppträder tillsammans på scen. Musik år 1
Musik år 2
En man och en kvinna i dialog på en teaterscen Teaterlinjen
Två skådespelare får regi i en dialog de framför på en teaterscen Regilinjen
Avancerat skådespeleri
Filmskådespeleri, halvtid distans
Skrivarkurs – Skriv din livsberättelse, halvtid distans
Skrivarkurs – Kreativt skrivande, heltid distans
Två textilstuderande arbetar vid sina symaskiner i skolans ateljé Lennings textilutbildning – Basår
Två textilstuderande arbetar vid sina symaskiner i skolans ateljé Lennings textilutbildning – Påbyggnadsår
Unga människor sitter runt en lägereld i skymningen Sommarkurs: Friluftsliv och kajak i Sankt Anna skärgård