Baskurs

Vänder sig till dig som inte har 9-årig grundskola och till dig som inte har studerat på länge. Avslutad kurs ger behörighet för gymnasiestudier. I vissa fall kan baskursen motsvara ett gymnasieår. Studierna bedrivs på heltid. Du får repetera eller starta på nytt i olika ämnen. Du arbetar i grupp där olika erfarenheter tas tillvara. Syftet är att stärka självförtroendet och komma vidare i studier. Studieteknik, grupprocessen och demokratifrågorna har en framträdande roll.

Kursinnehåll

I svenska läser vi skönlitteratur, texter och noveller, lär oss att sammanfatta och referera. Läser poesi, och lär oss att analyser dikter. Fri skrivning och ordkunskap. Presentationer i grupper och i form av vernissage.

Temaläsning inom Naturkunskap, Historia, Religion, Samhällskunskap och Internationell orientering.

I temat utgår vi från de erfarenheter som finns i klassen: Vi ser likheter och olikheter mellan våra olika liv i olika delar i världen. Du lär dig mer om dig själv och mer om de andra i klassen. Vi jämför olika länders historia, levnadsvillkor och natur. Vi arbetar ofta med kartor för att lära oss mer om Sveriges och världens geografi.

Vi arbetar med matematik och engelska på olika nivåer. Du läser på den nivå som passar dig!

Kursansvarig

Björn Aldén

baskurs@marieborg.org

Vill du studera på Marieborg?

Lämna din ansökan