Avancerat skådespeleri – yrkesutbildning inom teater, film och röstskådespeleri

Det här är kursen för som vill fördjupa din hantverksskicklighet som skådespelare.

Utbildningen ställer stora krav på engagemang, då den håller ett mycket högt tempo med en del kvällar och helger. Deltagare på kursen studerar tillsammans med Teaterlinjen och Filmskådespeleri-kursen och får även uppgifter i röstskådespeleri.

Utbildningen ämnar förbereda för yrkeslivet som skådespelare och en del av denna förberedelse handlar om att hitta rätt inriktning – gällande media, spelstil och gestaltningsmetod. En viktig del av utbildningen är att du ska öka din förståelse för vem du är som skådespelare och vad du vill utveckla. Du kan välja att inrikta dig på egna produktioner eller att frilansa.

Ansökan

 1. Skicka in ansökan via hemsidan senast 31 mars.
 2. Spela in en video där du presenterar dig själv framför en kortare monolog. Skicka den till magnus.palm@marieborg.org senast 31 mars. 
 3. Om du går vidare blir du kallad till en workshop den 13 april.
 4. Antagningsbesked ges den 22 april.
 5. Tacka ja senast den 30 april för att behålla din plats.

Antal platser: 3

Sista ansökningsdag: 31:e mars 2024

Kurstart: augusti 2024

Studieekonomi: Kursen är CSN-berättigad och bedrivs på eftergymnasial nivå. Undervisningen är kostnadsfri, dock tar skolan ut en serviceavgift på 1000:- per termin.

Kursinnehåll

Teater

 • Genrespecisfik scenframställning: Clown, Brecht, Naturalism, Postmodernism och Klassicism
 • Röst
 • Improvisation
 • Barnteaterturné
 • Chubbuck-tekniken (gästlärare)
 • Monolog
 • Slutproduktion (valbar)

Kursen ger fyra offentliga produktioner:

 • Collageföreställning (utifrån genrearbetet)
 • En större produktion av en klassiker
 • Barnteaterturné (crossover-projekt i samarbete med skolans andra kreativa kurser).
 • Slutproduktioner

Film

 • Inspelningsteknik
 • Filmskådespelarteknik
 • Self tape
 • Monolog
 • Dialog
 • Meisner
 • Chubbuck
 • Stanislavskij
 • Coachning vid self tape auditions (valbar)
 • Show reel-inspelning

Röstskådespeleri och branchberedskap

 • Ljuddrama/radioteater
 • Ljudreklam
 • Ljudinformation
 • Ljudbok – fiktion
 • Ljudmanual
 • Branschorientering
 • Branschfördjupning

Lärare

Kajsa Haavikko Leksell – Huvudlärare scenframställning och röstskådespeleri

Kajsa Haavikko Leksell är legitimerad teaterlärare och teaterpedagog utbildad vid Örebro universitet. Hon har mångårig erfarenhet som pedagog och varit yrkesverksam skådespelare och röstskådespelare. Kajsa har också studerat litteraturvetenskap, ledarskap och kreativ pedagogik.

Magnus Palm – Huvudlärare scenframställning och filmskådespeleri

Magnus Palm har en kandidatexamen i skådespeleri med regimodul från Kingston University i London. Han har arbetat som skådespelare i över 20 år och har även studerat bland annat videoproduktion, filmvetenskap, samt drama- och teaterpedagogik. Han har också översatt boken Skådespelarkonsten, som är en grundbok i skådespeleri vid flera teaterhögskolor. Magnus har mångårig yrkeserfarenhet som bland annat skådespelare, regissör och dramatiker i olika fria teatergrupper, som Folkteatern Skaraborg, Teater Albatross, Teatergeneratorn och Teater Trollslända.

Elisabet Sevholt – Återkommande gästlärare i Chubbuck-tekniken

Elisabet Sevholt är Sveriges enda certifierade Chubbuck-pedagog.

Måns Ahlin – Gästlärare inspelningsteknik

Måns Ahlin är yrkesverksam filmarbetare och filmlärare. Han driver sitt eget produktionsbolag Runda Bordet Film och undervisar bland annat i TV-produktion vid Gamleby folkhögskola.

Förkunskapskrav

Teaterlinjen, motsvarande utbildning eller professionell erfarenhet.

Kursansvarig

Magnus Palm och Kajsa Haavikko Leksell

magnus.palm@marieborg.org, kajsa.haavikko.leksell@marieborg.org

011-21 96 00

Vill fördjupa din hantverksskicklighet som skådespelare?

Lämna din ansökan