LBV – Leva Bo VäxaLBV är en 2-årig kurs som syftar till att ge ett ökat helhetsperspektiv och en ökad självkänsla. Det sker bland annat genom praktiska kunskaper för eget boende, ökat självförtroende och personlig utveckling. Vidare arbetar vi med att öka kunskapen om samhället och för arbetslivet eller vidare studier. Studierna bedrivs på heltid.

Kursen är inriktad på livskunskaper. De ämnen som läses integreras med det praktiska arbetet. Vi utgår från individuella förutsättningar och behov. Kursinnehållet utgår i huvudsak från nedanstående områden i ett temainriktat arbetssätt.

  • Livskunskap: Vi tar upp relationer, kommunikation, socialt samspel, sex och samlevnad, kriser och konflikter.
  • Omvärldskunskap: Vår kunskap om vår omvärld påverkar vårt sätt att se på världen och hur vi förstår den. Engagemang och intresse för omvärlden är målsättningen.
  • Kommunikation: Att förstå andra människor och att göra sig förstådd genom muntliga och skriftliga framställningar.
  • Livsstil: Under ämnet livsstil diskuterar vi allt från mat och hälsa till natur och miljö..
  • Boendekunskap: Boendekunskap handlar om att bo på internat, matlagning och inköp, näringslära och ekonomi, tvätt och städning.
  • Kultur & Kreativitet: Vi arbetar till exempel med bild och annan estetisk verksamhet.

Du får hjälp att hitta fritidsaktiviteter både på och utanför skolan. Alla kursdeltagare har ett eget boende i enkelrum på skolans internat.

Prova-på-dagar

“Prova-på-dagarna” för tillfället är inställda p.g.a. av rådande situation kring Covid-19.

Dagarna syftar till att ge inblick i vad Leva Bo Växa innehåller och ge möjlighet att träffa studerande och lärare. För att bli antagen till kursen måste du delta i prova-på-dagarna. Vi ser helst att du kommer på ett studiebesök innan prova-på-dagarna. Kostnaden för kost och logi under prova-på-dagarna är 1.200 kronor.

Ring oss för mer information, senast 25 april.

Kursansvarig

Ingrid Rauge

lbv@marieborg.org