LBV – Leva Bo VäxaLBV är en 2-årig kurs som syftar till att ge ett ökat helhetsperspektiv och en ökad självkänsla. Det sker bland annat genom praktiska kunskaper för eget boende, ökat självförtroende och personlig utveckling. Vidare arbetar vi med att öka kunskapen om samhället och för arbetslivet eller vidare studier. Studierna bedrivs på heltid.

Kursen är inriktad på livskunskaper. De ämnen som läses integreras med det praktiska arbetet. Vi utgår från individuella förutsättningar och behov. Kursinnehållet utgår i huvudsak från nedanstående områden i ett temainriktat arbetssätt. Kursen är utformad efter folkbildningstanken med fokus på demokrati, mångfald, jämställdhet och kultur.

  • Livskunskap: Vi tar upp relationer, kommunikation, socialt samspel, sex och samlevnad, kriser och konflikter.
  • Omvärldskunskap: Vår kunskap om vår omvärld påverkar vårt sätt att se på världen och hur vi förstår den. Engagemang och intresse för omvärlden är målsättningen.
  • Kommunikation: Att förstå andra människor och att göra sig förstådd genom muntliga och skriftliga framställningar.
  • Livsstil: Under ämnet livsstil diskuterar vi allt från mat och hälsa till natur och miljö..
  • Boendekunskap: Boendekunskap handlar om att bo på internat, matlagning och inköp, näringslära och ekonomi, tvätt och städning.
  • Kultur & Kreativitet: Vi arbetar med att vidga de kulturella vyerna och öka den kreativa förmågan med till exempel med bild, musik och annan estetisk verksamhet.

Du får hjälp att hitta fritidsaktiviteter både på och utanför skolan. Alla kursdeltagare har ett eget boende i enkelrum på skolans internat. Personal finns tillgänglig mellan 8-17 måndag till torsdag och 8-15 på fredagar.

Prova-på-dagar

“Prova-på-dagarna” för tillfället är inställda p.g.a. av rådande situation kring Covid-19.

Du är istället välkommen på studiebesök och därefter kommer du att kallas på en enskild intervju.

Ring oss för mer information och för att boka tid för studiebesök och intervju. Studiebesök tas emot fortlöpande. Intervjuer sker i maj.

Ansökan ska vara skolan tillhanda senast den 30 april 2021.

Kursansvarig

Ingrid Rauge

lbv@marieborg.org

Vill du studera på Marieborg?

Lämna din ansökan