Allmän kurs NPF

Målgrupp

Personer inom NPF, som saknar hela eller delar av gymnasiekompetensen, alternativt har fullständiga betyg men behöver träna studieteknik inför framtida studier

Syfte och mål

Syftet är att erbjuda en kurs där deltagaren får möjlighet till att läsa upp de ämnen som krävs för behörighet inom gymnasiet. Samt att förvärva en studieteknik som fungerar för vidare studier.Det ska även finnas möjlighet till praktisk och teoretisk boendeträning, det kräver dock att deltagaren bor på skolans internat.

Målet är att deltagaren efter slutförd kurs ska ha nått de kunskaper, och/eller den studieteknik som krävs för vidare studier inom exempelvis universitet, högskola eller yrkesutbildning.

Utförande och innehåll

Kursen erbjuder gymnasiestudier i temaform där deltagaren i mindre grupphar tillgång till förstärkt pedagogiskt stöd samt anpassad studietakt. Kursen är utformad efter folkbildningstanken med fokus på demokrati, mångfald, jämlikhet och kultur. De studerande kommer även att erbjudas praktiska och teoretiska kunskaper som rör eget framtida boende för att i möjligaste mån klara en självständig tillvaro.

Boende

Möjlighet till boende på skolans internat, då med boendeträning.

Personal

Ämneslärare och handledare, både inom studier och boendeträning.

Plats

Marieborgs folkhögskola, Herrgården.

Ekonomi

Undervisningen på Marieborgs folkhögskola är avgiftsfri. Dock betalar alla deltagare en serviceavgift på 1000:-per termin avsett för försäkringar med mera. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Kontaktinformation

Kontakta oss för mer information

info@marieborg.org