Tema TAKT – allmän kurs NPF

Allmän kurs på gymnasienivå motsvarande år 1 och 2. Du studerar hur vårt samhälle fungerar, historiskt och i vår samtid. Gymnasiestudier där du i mindre grupp har tillgång till förstärkt pedagogiskt stöd samt anpassad studietakt. Kursen är utformad efter folkbildningstanken med fokus på demokrati, hållbarhet, mångfald och kultur. Vi lägger även stor vikt vid den sociala och personliga utvecklingen. Kursen kan också fungera som en ingång till andra behörighetsgivande kurser på folkhögskolan.

Målgrupp

Du har en diagnos inom NPF-spektrat och vill läsa in hela eller delar av gymnasiebehörigheten.

Utförande och innehåll

Förutom att du läser specifika ämnen som matematik, naturkunskap, svenska och engelska så utgår vi ifrån olika teman. Ett tema inkluderar flera olika ämnesområden som exempelvis historia, samhällskunskap och religionskunskap.

Boende

Möjlighet till boende finns på skolans internat. Du erbjuds då ett eget rum med dusch och toalett samt att ni delar kök tillsammans med andra som läser kursen. Det finns stödresurser för att hjälpa till med organisation av både kollektiva och individuella behov kopplat till boende, fritid och rutiner. Kvällar, nätter och helger finns ingen personal på plats och du förväntas kunna vara självständig. Under skoldagar ingår lunch i hyran och frukost finns som tillval.

Personal

Ämneslärare och handledare, både inom studier och boendeträning.

Plats

Marieborgs folkhögskola, Herrgården.

Ekonomi

Undervisningen på Marieborgs folkhögskola är avgiftsfri. Dock betalar alla deltagare en serviceavgift på 1000 kr per termin avsett för försäkringar med mera. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Kursansvarig

Carl-Henrik Olsson och Jenny Andersson

info@marieborg.org

Kursansvarig

Carl-Henrik Olsson

ch@marieborg.org

Har du en NPF-diagnos och
vill läsa in din gymnasiebehörighet?

Lämna din ansökan