Tema TAKT – allmän kurs NPF

Målgrupp

Personer inom NPF, som saknar hela eller delar av gymnasiekompetensen, alternativt har fullständiga betyg men behöver träna studieteknik inför framtida studier.

Syfte och mål

Syftet är att erbjuda en kurs där deltagaren får möjlighet att läsa upp ämnesbehörigheter på motsvarande gymnasienivå samt att förvärva en studieteknik som fungerar för vidare studier. Det ska även finnas möjlighet till praktisk och teoretisk boendeträning, det kräver dock att deltagaren bor på skolans internat.

Utförande och innehåll

Allmän kurs på gymnasienivå. Du studerar hur vårt samhälle fungerar, historiskt och i vår samtid. Tonvikten ligger på diskussion kring människans situation i samhället. Vi studerar hur människan samverkar med kulturen och hur det tar sig uttryck i form av litteratur, konst och musik exempelvis. Livsstils- och hållbarhetsfrågor ingår i kursen.

Kursen erbjuder gymnasiestudier i temaform där deltagaren i mindre grupp har tillgång till förstärkt pedagogiskt stöd samt anpassad studietakt. Vi lägger stor vikt vid den sociala och personliga utvecklingen. Kursen är utformad efter folkbildningstanken med fokus på demokrati, hållbarhet, mångfald, jämlikhet och kultur. De studerande kommer även att erbjudas praktiska och teoretiska kunskaper som rör eget framtida boende för att i möjligaste mån klara en självständig tillvaro.

Boende

Möjlighet till boende på skolans internat, då med boendeträning.

Personal

Ämneslärare och handledare, både inom studier och boendeträning.

Plats

Marieborgs folkhögskola, Herrgården.

Ekonomi

Undervisningen på Marieborgs folkhögskola är avgiftsfri. Dock betalar alla deltagare en serviceavgift på 1000:-per termin avsett för försäkringar med mera. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Kursansvarig

Andreas Scoufias

andreas.scoufias@marieborg.org

Kursansvarig

Carl-Henrik Olsson

ch@marieborg.org

Vill du studera på Marieborg?

Lämna din ansökan