Teaterlinjen – ett år av skapande

På Marieborgs folkhögskolas teaterlinje har repliker utbytts, roller skapats och uttryck utvecklats i mer än 50 år. Skolans teaterlinje är en av landets mest välrenommerade grundutbildningar inom scenkonst och är en mycket populär utbildning. Kursen är ettårig och ger dig alla nödvändiga grunder inom skådespeleri och scenframställning. Genom skådespelarträning i grupp och på individuell nivå övar du upp genuin kontakt – med dig själv, dina medspelare och din publik. Du blir tryggare och mer avspänd på scengolvet och får pröva olika metoder för karaktärs- och gestaltningsarbete. Du hittar din egen skaparlust, övar kollektiva scenkonstnärliga processer och får vänner för livet. På vår vackra herrgård strax norr om Norrköping finns skolan och internatet, där du och dina klasskamrater har många kreativa och minnesvärda stunder framför er. 

Kursens mål

Vi strävar efter att dina studier på Teaterlinjen skall vara inspirerande, lustfyllda och samtidigt angelägna och en aning krävande. Tillsammans med deltagare från Teaterpedagogutbildningen undersöks den förändrande kraften i scenkonstnärligt arbete och vi övar oss i att vila i publikkontakt och fysisk improvisation. Vi utforskar teaterns många uttryck genom diverse olika gestaltningsmetoder och du kommer att få  dyka ned i såväl klassiska som nyskrivna texter, producera eget material samt laborera med olika kollektiva arbetsmetoder och utöka din repertoar med clown, mask, röst och rörelse. 

All undervisning sker under handledning av våra erfarna och engagerade lärare. Under året kommer du få verktyg för att utvecklas vidare inom teater. Utbildningen avslutas med en två veckor lång teaterfestival på “Teater Bråddgatan 34” i centrala Norrköping där du tillsammans med deltagare från Teaterpedagogutbildningen får pröva dina kunskaper i skarpt läge.

Eftersom teaterarbete är ett lagarbete är det viktigt att du är införstådd med att vi har höga krav på närvaro. Efter den ettåriga grundkursen har du möjlighet att fortsätta på Marieborgs Teaterpedagogutbildning eller söka dig vidare till andra fortsättningsutbildningar inom teatergenren på andra skolor.

Antagningskrav

Ansökningsprocessen inleds med att du skickar in din ifyllda ansökningsblankett till oss. Vi vill dessutom att du bifogar minst en sida där du berättar om dig själv och din bakgrund och motiverar varför du vill gå Teaterlinjen. Vi kallar till intervjuer och antagningsworkshop. Utbildningen bedrivs på gymnasienivå.

Antagningsintervju

Du kallas till en antagningsintervju på skolan och deltar då i en workshop tillsammans med andra sökande. Intervju och workshop tar ta cirka 2,5 timmar.

Teaterlinjen är stängd för ansökan för detta läsår. Välkommen tillbaka med din ansökan till nästa läsår.

Videos från instagram stories

Kursansvarig

Eva Gartinger och Magnus Palm

teater@marieborg.org

Vill du studera teaterarbete och utveckla
dina scenkonstnärliga färdigheter?

Lämna din ansökan