Teaterlinjen – ett år av skapande

På Marieborgs folkhögskolas teaterlinje har repliker utbytts, roller skapats och uttryck utvecklats i mer än 50 år. Skolans teaterlinje är en av landets mest välrenommerade grundutbildningar inom scenkonst och är en mycket populär utbildning. Kursen löper över ett år och ger dig alla nödvändiga grunder inom skådespeleri och scenframställning. Genom skådespelarträning i grupp och på individuell nivå övar du upp genuin kontakt – med dig själv, dina medspelare och din publik.

Du får pröva olika metoder för karaktärs- och gestaltningsarbete och blir därmed tryggare och mer avspänd på scengolvet. Du hittar din egen skaparlust, övar kollektiva scenkonstnärliga processer, och får en bredd inom teaterns olika uttrycksformer. Skolan och internatet är beläget på vår vackra herrgård strax norr om Norrköping där du och dina klasskamrater har många kreativa och minnesvärda stunder framför er.

Kursens mål

Vi strävar efter att dina studier på Teaterlinjen skall vara inspirerande, lustfyllda, angelägna och en aning krävande. Tillsammans med deltagare från Regilinjen undersöks den förändrande kraften i scenkonstnärligt arbete – alltifrån fjärde vägen till publikkontakt, från Stanjslavskij till Brecht, från naturalistisk teater till clown med mera. 

Vi utforskar teaterns många uttryck genom diverse olika gestaltningsmetoder och du kommer att fördjupa dig i såväl klassisk dramatik som nyskrivna texter, producera eget material samt laborera med olika kollektiva arbetsmetoder. 

All undervisning sker under handledning av våra erfarna och engagerade lärare. Varje dag inleds med daglig rörelseträning. Under året kommer du få verktyg för att utvecklas vidare inom teater. Utbildningen avslutas med en två veckor lång teaterfestival på “Teater Bråddgatan 34” i centrala Norrköping där du tillsammans med deltagare från Regiutbildningen får pröva dina kunskaper inför publik.

Eftersom teaterarbete är ett lagarbete är det viktigt att du är införstådd med att vi har höga krav på närvaro. Efter den ettåriga grundkursen har du goda förutsättningar att söka dig vidare till andra fortsättningsutbildningar inom teater.

Ekonomi

Undervisningen på Marieborgs folkhögskola är avgiftsfri. Dock betalar alla deltagare en serviceavgift på 1000 kr per termin avsett för försäkringar med mera. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Ansökan

Ansökningsprocessen inleds med att du skickar in din ifyllda ansökningsblankett till oss. Vi vill dessutom att du bifogar minst en sida där du berättar om dig själv och din bakgrund och motiverar varför du vill gå Teaterlinjen. Därtill vill vi att du spelar in en video där du presenterar dig själv och framför en kortare monolog eller dikt. Videon ska vara max två minuter.  Därefter kallar vi till intervjuer och antagningsworkshop. Utbildningen bedrivs på gymnasienivå.

Antagningsintervju

Du kallas till en antagningsintervju på skolan och deltar då i en workshop tillsammans med andra sökande. Intervju och workshop tar ta cirka 2,5 timmar. Varmt välkommen att förverkliga din teaterdröm hos oss på Marieborgs folkhögskola!

Kursen är stängd för nya ansökningar. Välkommen med din ansökan i vår.

Videos från instagram stories

Kursansvarig

Magnus Palm, Åsa Husén och Kajsa Haaviko Leksell

magnus.palm@marieborg.org

Vill du studera teaterarbete och utveckla
dina scenkonstnärliga färdigheter?

Lämna din ansökan