Teater

Vill du utveckla ditt sceniska uttryck och bli tryggare på scen? Är du nyfiken på skådespelaryrket och allt vad det innebär? Låt din dröm bli sann och ge dig själv ett år för att utvecklas inom skådespeleri!

På Marieborgs folkhögskolas teaterlinje har repliker utbytts, roller skapats och uttryck utvecklats i mer än 50 år. Skolans teaterlinje är en av landets mest välrenommerade grundutbildningar inom scenkonst och är en mycket populär utbildning att börja sin bana på. Idag är det inte bara inom den klassiska scenkonsten som du har nytta av att kunna agera och uttrycka dig. Din scen kan till exempel vara din YouTube-kanal.

Oavsett vilken plattform, så är grunderna i agerande viktiga.

Kursinnehåll

Teaterlinjen på Marieborg ger dig en grundläggande kunskap med fokus på traditionellt skådespeleri, teaterförståelse och pjäsuppsättning. Tonvikten ligger på skådespeleri men under läsåret utmanas du inom bl. a. röst, rörelse, improvisation och komposition ­ – något som öppnar upp en väg vidare inom teateryrket. Efter den ettåriga grundkursen har du möjlighet att fortsätta på Marieborgs Teaterpedagogutbildning eller söka dig vidare till andra fortsättningsutbildningar inom teatergenren på andra skolor.

Kurssammanfattning

  • Grunder inom skådespeleri och scenframställning, praktiska övningar i grupp och på individuell nivå
  • Kortare sceniska uppgifter
  • Teaterhistoria genom temablocket ”Teater i Perspektiv”
  • Projekt i rollgestaltning
  • Fördjupning i monologgestaltning
  • ”Våretyder” – vilket är en teateruppsättning där var och en får en reell rollutmaning
  • Genomgång av scenografi, ljus, kostym och mask

All undervisning sker under handledning av våra erfarna och engagerade lärare. Under året kommer du få verktyg för att utvecklas vidare inom teater. Utbildningen avslutas med en två veckor lång teaterfestival på “Teater Bråddgatan 34” i centrala Norrköping tillsammans med Teaterpedagogutbildningen där ni får pröva era kunskaper i skarpt läge.

Välkommen till en inspirerande, utvecklande, utmanande utbildning som kommer att ge dig erfarenheter och kunskaper som du bär med dig resten av livet!

Antagningskrav

Ansökningsprocessen inleds med att du skickar in din ifyllda ansökningsblankett till oss. Vi vill dessutom att du bifogar minst en sida där du berättar om dig själv och din bakgrund och motiverar varför du vill gå Teaterlinjen. Vi kallar till intervjuer och antagningsworkshop. Utbildningen bedrivs på gymnasienivå.

Sista ansökningsdag – 30:e april, 2021

Inför antagningsintervju

Till dig som har sökt till Teaterlinjen eller Teaterpedagogutbildning.

Med anledning av de restriktioner som gäller på grund av Covid-19 så kommer vi att erbjuda två olika varianter på antagningsintervjuer.

Ett är en videointervju, som tar cirka 30 minuter. Där kommer vi att intervjua dig och vi vill gärna att du väljer två av dessa fyra alternativ som en del av hur du presenterar dig.

1.  Du väljer en dikt eller en kort text ur en bok som du tycker om. Maxlängd av text 3 minuter.

2.  Du tar upp något som har hänt i samhället/världen som har påverkat dig. Det kan vara positivt eller negativt.

3.  Du väljer musik som har betytt mycket för dig. Du spelar upp 1 – 3 minuter av låten.

4.  Du berättar om en gåva som du har fått. Beskriv hur den ser ut, vem du fick den av och vid vilket tillfälle.

Du ska endast välja två av alternativen.

Andra sättet att intervjuas är att du kommer till oss på skolan söndag 14/6 klockan 14:00 och deltar i en workshop tillsammans med andra sökande. Observera att detta är förutsatt att regler kring smittskydd så tillåter. Den kommer att ta cirka 2,5 timmar. Du ska ha på dig kläder som du kan röra dig fritt i. Vi kommer att jobba fysiskt på golvet med olika övningar, du kommer att göra en improviserad berättelse som vi presenterar för dig och sedan en intervju där du berättar om dig själv. Vi berättar om skolan och svarar på frågor och du kan se vår vackra miljö.

Videos från instagram stories

Kursansvarig

Marie Mattson och Anna Borg

teater@marieborg.org