svenska i vardagen

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk

Våra SVA-kurser är just nu fulla och ingen antagning sker för tillfället.

 

Syfte och mål

Syftet med kursen är att deltagaren ska öka sina kunskaper i det svenska språket för att kunna använda det i vardagslivet och förstå sin omvärld. Målet är att deltagaren ska öka sin förmåga att tala och skriva självständigt på svenska. Deltagaren ska få möjlighet att utveckla en användbar studieteknik.

Arbetssätt

Deltagaren tränar svenska genom att lyssna, tala, läsa och skriva om olika aktuella ämnen. Deltagaren tränar att läsa och skriva olika typer av texter. Vi diskuterar och samtalar i helklass och i små grupper. Deltagarna tränar på att samarbeta och lära av varandra.
Vi gör studiebesök och deltar i temadagar och andra aktiviteter med övriga deltagare på Marieborg.
Vi använder oss av IT-teknik, film och annan media för att ytterligare utveckla det svenska språket.

Kursens innehåll:

• Svenska som andraspråk
• Vardags- och omvärldskunskap
• IT i vardagen.
• Vardagsmatematik
• Friskvård och hälsa

Kursen är på grundläggande nivå och på heltid. Kursen kan ge rätt till bidrag från CSN.

ANF_7216_22032017_HR (TINT)

Svenska som andraspråk med yrkesorientering (Svava YO)

Kursen är till för dig som tidigare har studerat svenska som andraspråk/sfi men som fortfarande har behov av att träna mer på att förstå, tala, läsa och skriva svenska.
Syftet med kursen är att öka kunskaperna i svenska och kunskaperna om den svenska arbetsmarknaden för att på sikt få ett arbete eller studera till ett yrke.
Du får träna dig i att uttrycka dig muntligt och skriftligt i olika situationer som förekommer i vardags- och yrkeslivet.

YRKESORIENTERING
Du får inblick i yrkeslivet iSverige genom att möta människor i sju kapitel på sju olika arbetsplatser samtidigt som du lär dig mera svenska. Läs- och skrivuppgifterna är sådana som förekommer på de flesta arbetsplatser t ex mejl, olika meddelanden och rapporter, tabeller, diagram, anställningsbevis, semesterschema, enklare blanketter mm.
Arbetsplatserna är: livsmedelsbutik, förskola, bussföretag, klädbutik, Café, och fastighetsskötsels företag.

SAMHÄLLSINFORMATION
Vi inriktar oss främst på hur arbetslivet fungerar, regler och lagar, samt aktuell nyhetsrapportering.

GRAMMATIK
Grundläggande nivå

IT I VARDAGEN
Grundläggande datorkunskap

PRAKTIK
Du får välja om du vill gå på praktik eller inte. Du bestämmer när och hur länge du vill gå (längst i 5 veckor/läsår). Du får uppleva hur en arbetsplats fungerar och samtidigt träna svenska i en verklig arbetssituation. Praktikplatsen ordnar du själv.

STUDIEBESÖK
Vi besöker arbetsplatser som vi läser om under studietiden.

FRISKVÅRD
Välj bland flera friskvårdsaktiviteter, ett pass per vecka.

Kursen är på grundläggande nivå och på heltid. Kursen kan ge rätt till bidrag från CSN.

Svenska och samhället

En kurs på lite högre nivå som förbereder för vidare studier.
Kursen är för dig som har en del förkunskaper i svenska, men behöver öka dina kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Syftet med kursen är att du ska bli bättre på att tala, läsa och skriva och därigenom få bättre förmåga att gå vidare i studier. Studierna är delvis upplagda kring olika teman och utgår från deltagarnas erfarenheter och önskemål.

Kursens innehåll

Du får läsa olika texter, både fakta och skönlitteratur, för att träna läsförståelsen. Du får systematisk träning i att skriva svenska och vi tränar det muntliga genom diskussioner och redovisningar. Du får skriva fritt, göra muntliga och skriftliga referat och träna argumentation.
Vi tar upp frågor kring samhället vi lever i och vår omvärld. Vi diskuterar hur ett samhälle fungerar och hur vi som enskilda och i grupp kan påverka samhället. Samhällsutvecklingen belyses utifrån ett historiskt perspektiv. Du får grundläggande datorkunskap med ordbehandling och sökning på internet. Engelska läser du tillsammans med din klass. Matematik läser du tillsammans med andra kurser och får läsa på din egen nivå.

Svenska som andraspråk med praktik

Kursen är till för dig som har studerat svenska som andraspråk/sfi tidigare men som fortfarande har behov av att förstå, tala, läsa och skriva svenska bättre för att komma vidare i studier eller arbete.

Kursens innehåll

Kursen innehåller yrkesförbredande och en månads sammanhängande praktik under vårterminen. Genom deltagande i kursen får du en inblick i hur det svenska samhället och yrkeslivet fungerar. Du får också matematik utifrån dina förkunskaper, friskvård och grundläggande datakunskap. Kursen är på grundläggande nivå och bedrivs på heltid.

Svenska som andraspråk och samhället – förberedande barnomsorg

Allmänt om kursen

Kursen är 1-årig och vänder sig till dig som planerar att arbeta inom barnomsorgen i framtiden. Observera att kursen inte leder till barnskötarkompetens, utan är förberedande för vidare utbildning inom barn- och fritidsprogrammet. Kursen har fokus på språket och den svenska förskolan, dess uppdrag & pedagogens roll.
Du läser på heltid, kursen är på grundläggande nivå och kan ge dig rätt till bidrag från CSN. Efter kursens slut får du ett kursintyg. Du behöver kunna kommunisera grundläggande på svenska i tal och skrift, samt kunna tillgodogöra dig faktabaserade texter.

Syfte & Mål

Kursen syftar till att ge dig en bra grund att stå på, såväl språkligt som studie- & yrkesförberedande. Målet är att du efter detta år ska ha utvecklat en bra studieteknik och ska vara redo för att läsa svenska grund. Därefter kan du söka till barn- och fritidsprogrammet, som är en gymnasial utbildning som med ett godkänt resultat leder till ett yrke – barnskötare.

Kursens innehåll

Vi tränar på det svenska språket genom att lyssna, tala, läsa och skriva. Vi arbetar med uttal genom ljudträning och lär oss förstärka talet med tecken som stöd.

Vi tittar på det svenska skolsystemets uppbyggnad, för att förstå förskolans roll och uppdrag. Vi bekantar oss med läroplanen för förskolan och diskuterar pedagogens roll & utmaningar.
Vi lär om barns utveckling.

Vi skapar, leker lekar, lär oss barnsånger, rim & ramsor och provar på drama/teater.

Vi åker på studiebesök och bjuder in föreläsare till oss.

Vi arbetar med de globala målen, mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Vi skriver personligt brev/CV och övar på att samarbeta i grupp.
Vi bevakar nyheter, arbetar grundläggande med datorer och har både matematik, engelska & friskvård på schemat.

Du får välja om du vill gå på praktik eller inte, under två förutbestämda veckor under vårterminen. Syftet med praktiken är att du ska få förståelse för förskolans verksamhet, samt träna din svenska.
Praktikplatsen får du ordna själv. Om du inte hittar praktikplats, går du i skolan som vanligt de aktuella praktikveckorna.

Facebook

Klicka här för att komma till vår facebooksida och se senaste nyheter om oss.

Kurser

Här hittar du hela vårt utbud av kurser. Hitta den som passar dig!

Restaurang

Här kan du se vår meny. Vi välkomnar dig att avnjuta en måltid i herrgårdsmiljö.

Kontakt

Här hittar du kontaktformulär och ansökningsblankett.

Konferens

Ta med dina kollegor till vår herrgård på konferens. Arbeta i en idyllisk miljö utmed äppelträdgården vid Bråvikens strand.

Om oss

Här hittar du mer information om Marieborgs folkhögskola.