skrivande

Skrivarkursen

Skrivande

 

Skriv din livsberättelse – en kurs för dig som vill skriva om ditt liv, utveckla ditt skrivande, möta andra skrivare och växa som kulturbärare och människa. Distanskurs på halvfart.

Vi arbetar med kreativt skrivande – prosa och lyrik. Under en vandring genom våra minnen skriver vi kring teman som ”barndomen, ungdomen, vuxenlivet/arbetslivet” och nutiden/framtiden.

Vi träffas vid fem tillfällen, lördag till söndag, på skolan. Mellan träffarna skriver du utifrån de olika temana och får och ger respons på nätet, dels från lärarna, dels från dina skrivarkamrater.

Träff 1
(25-26 augusti)  
Upptakt. Lära känna varandra. IT, ordbehandling, plattformen First Class. Skrivövningar som introduktion till ”Barndomen”.

Träff 2
(6-7 oktober) 
Att söka sin historia, uppläsningar, textsamtal. Start på tema ”Ungdomen”.

Träff 3
(1-2 december)
Författarbesök. Lyrikens språk. Uppläsningar, textsamtal. Start på tema ”Vuxenlivet/arbetslivet”.

Träff 4
(23-24 februari)
Hur kan man ge ut sin bok. Uppläsningar, textsamtal. Start på tema ”Nutiden/framtiden”: Livet här och nu. Förebilder. Framtidsperspektiv.

Träff 5
(4-5 maj)
Sammanställning av antologi. Avslutning med uppläsningar och fest.

skriv@marieborg.org

Skrivande

SKRIV DIN LIVSBERÄTTELSE

En kurs för dig som vill skriva om ditt liv, utveckla ditt skrivande, möta andra skrivare och växa som kulturbärare och människa. Distanskurs på halvfart.

Vi arbetar med kreativt skrivande – prosa och lyrik. Under en vandring genom våra minnen skriver vi kring teman som ”barndomen, ungdomen, vuxenlivet/arbetslivet” och nutiden/framtiden.

Vi träffas vid fem tillfällen, lördag till söndag, på skolan. Mellan träffarna skriver du utifrån de olika temana och får och ger respons på nätet, dels från lärarna, dels från dina skrivarkamrater.

Träff 1
(25-26 augusti)  
Upptakt. Lära känna varandra. IT, ordbehandling, plattformen First Class. Skrivövningar som introduktion till ”Barndomen”.

Träff 2
(6-7 oktober) 
Att söka sin historia, uppläsningar, textsamtal. Start på tema ”Ungdomen”.

Träff 3
(1-2 december)
Författarbesök. Lyrikens språk. Uppläsningar, textsamtal. Start på tema ”Vuxenlivet/arbetslivet”.

Träff 4
(23-24 februari)
Hur kan man ge ut sin bok. Uppläsningar, textsamtal. Start på tema ”Nutiden/framtiden”: Livet här och nu. Förebilder. Framtidsperspektiv.

Träff 5
(4-5 maj)
Sammanställning av antologi. Avslutning med uppläsningar och fest.

skriv@marieborg.org