Leva_Bo_Växa_Marieborg 1

LBV – Leva Bo Växa

Leva Bo Växa

För dig som är ung med Asperger syndrom. Inriktning mot eget boende och arbetsliv som syftar till att ge en förbättrad självskänsla genom ett helhetsperspektiv, på livssituation, individ och grupp.

Innehåll

Kursen är inriktad på livskunskaper. De ämnen som läses integreras med det praktiska arbetet. Vi arbetar med en individuell utvecklingsplan avseende praktik och studier. Kursinnehållet utgår i huvudsak från följande områden.

LIVSKUNSKAP
Vi arbetar med vardagspsykologi för att ge Dig ökad kunskap om Dig själv och andra. Vi tar också upp sex och samlevnad, socialt samspel, kriser och konflikter.

OMVÄRLDSKUNSKAP
Vår kunskap om vår omvärld påverkar vårt sätt att se på världen och hur vi förstår den. Engagemang och intresse för omvärlden är målsättningen.

SVENSKA
Att förstå andra människor och att göra sig förstådd genom muntliga och skriftliga framställningar.

LIVSSTIL
Under ämnet livsstil diskuterar vi allt från matkultur och ätstörningar till alkohol, tobak och droger. Friskvård och fysisk träning ingår också.

BOENDEKUNSKAP
Boendekunskap handlar om att bo på internat, matlagning och inköp, näringslära och ekonomi, tvätt och städning.

SKAPANDE VERKSAMHET
Vi arbetar till exempel med drama, bild och annan estetisk verksamhet.

Fritid

Du får hjälp att hitta fritidsaktiviteter både på och utanför skolan.

Övrigt

Vi arbetar med ovanstående områden på ett temainriktat sätt. Genom inviduell anpassning ska du som kursdeltagare kunna beredas möjlighet att läsa något kärnämne.

Internat

Alla kursdeltagare erbjuds ett eget boende i enkelrum på skolans internat.

Leva Bo Växa

För dig som är ung med Asperger syndrom. Inriktning mot eget boende och arbetsliv som syftar till att ge en förbättrad självskänsla genom ett helhetsperspektiv, på livssituation, individ och grupp.

Innehåll

Kursen är inriktad på livskunskaper. De ämnen som läses integreras med det praktiska arbetet. Vi arbetar med en individuell utvecklingsplan avseende praktik och studier. Kursinnehållet utgår i huvudsak från följande områden.

LIVSKUNSKAP
Vi arbetar med vardagspsykologi för att ge Dig ökad kunskap om Dig själv och andra. Vi tar också upp sex och samlevnad, socialt samspel, kriser och konflikter.

OMVÄRLDSKUNSKAP
Vår kunskap om vår omvärld påverkar vårt sätt att se på världen och hur vi förstår den. Engagemang och intresse för omvärlden är målsättningen.

SVENSKA
Att förstå andra människor och att göra sig förstådd genom muntliga och skriftliga framställningar.

LIVSSTIL
Under ämnet livsstil diskuterar vi allt från matkultur och ätstörningar till alkohol, tobak och droger. Friskvård och fysisk träning ingår också.

BOENDEKUNSKAP
Boendekunskap handlar om att bo på internat, matlagning och inköp, näringslära och ekonomi, tvätt och städning.

SKAPANDE VERKSAMHET
Vi arbetar till exempel med drama, bild och annan estetisk verksamhet.

Fritid

Du får hjälp att hitta fritidsaktiviteter både på och utanför skolan.

Övrigt

Vi arbetar med ovanstående områden på ett temainriktat sätt. Genom inviduell anpassning ska du som kursdeltagare kunna beredas möjlighet att läsa något kärnämne.

Internat

Alla kursdeltagare erbjuds ett eget boende i enkelrum på skolans internat.

Facebook

Klicka här för att komma till vår facebooksida och se senaste nyheter om oss.

Kurser

Här hittar du hela vårt utbud av kurser. Hitta den som passar dig!

Restaurang

Här kan du se vår meny. Vi välkomnar dig att avnjuta en måltid i herrgårdsmiljö.

Kontakt

Här hittar du kontaktformulär och ansökningsblankett.

Konferens

Ta med dina kollegor till vår herrgård på konferens. Arbeta i en idyllisk miljö utmed äppelträdgården vid Bråvikens strand.

Om oss

Här hittar du mer information om Marieborgs folkhögskola.