leva_vaxa_bo

LBV

LBV –

Leva Bo Växa

Leva Bo Växa

(Sista ansökningsdag för HT-18 var den 25:e april).

För dig som är ung med Asperger syndrom. Inriktning mot eget boende och arbetsliv som syftar till att ge en förbättrad självskänsla genom ett helhetsperspektiv, på livssituation, individ och grupp.

INNEHÅLL
Kursen är inriktad på livskunskaper. De ämnen som läses integreras med det praktiska arbetet. Vi arbetar med en individuell utvecklingsplan avseende praktik och studier. Kursinnehållet utgår i huvudsak från följande områden.

• Livskunskap
Vi arbetar med vardagspsykologi för att ge Dig ökad kunskap om Dig själv och andra. Vi tar också upp sex och samlevnad, socialt samspel, kriser och konflikter.

• Omvärldskunskap
Vår kunskap om vår omvärld påverkar vårt sätt att se på världen och hur vi förstår den. Engagemang och intresse för omvärlden är målsättningen.

• Svenska
Att förstå andra människor och att göra sig förstådd genom muntliga och skriftliga framställningar.

• Livsstil
Under ämnet livsstil diskuterar vi allt från matkultur och ätstörningar till alkohol, tobak och droger. Friskvård och fysisk träning ingår också.

• Boendekunskap
Boendekunskap handlar om att bo på internat, matlagning och inköp, näringslära och ekonomi, tvätt och städning.

• Skapande verksamhet
Vi arbetar till exempel med drama, bild och annan estetisk verksamhet.

• Fritid
Du får hjälp att hitta fritidsaktiviteter både på och utanför skolan.

• Övrigt
Vi arbetar med ovanstående områden på ett temainriktat sätt. Genom inviduell anpassning ska du som kursdeltagare kunna beredas möjlighet att läsa något kärnämne.

Internat
Alla kursdeltagare erbjuds ett eget boende i enkelrum på skolans internat.

Prova-på-dagar 8-9 Maj 2018.

Leva Bo Växa

(Sista ansökningsdag för HT-18 var den 25:e april).

För dig som är ung med Asperger syndrom. Inriktning mot eget boende och arbetsliv som syftar till att ge en förbättrad självskänsla genom ett helhetsperspektiv, på livssituation, individ och grupp.

INNEHÅLL
Kursen är inriktad på livskunskaper. De ämnen som läses integreras med det praktiska arbetet. Vi arbetar med en individuell utvecklingsplan avseende praktik och studier. Kursinnehållet utgår i huvudsak från följande områden.

• Livskunskap
Vi arbetar med vardagspsykologi för att ge Dig ökad kunskap om Dig själv och andra. Vi tar också upp sex och samlevnad, socialt samspel, kriser och konflikter.

• Omvärldskunskap
Vår kunskap om vår omvärld påverkar vårt sätt att se på världen och hur vi förstår den. Engagemang och intresse för omvärlden är målsättningen.

• Svenska
Att förstå andra människor och att göra sig förstådd genom muntliga och skriftliga framställningar.

• Livsstil
Under ämnet livsstil diskuterar vi allt från matkultur och ätstörningar till alkohol, tobak och droger. Friskvård och fysisk träning ingår också.

• Boendekunskap
Boendekunskap handlar om att bo på internat, matlagning och inköp, näringslära och ekonomi, tvätt och städning.

• Skapande verksamhet
Vi arbetar till exempel med drama, bild och annan estetisk verksamhet.

• Fritid
Du får hjälp att hitta fritidsaktiviteter både på och utanför skolan.

• Övrigt
Vi arbetar med ovanstående områden på ett temainriktat sätt. Genom inviduell anpassning ska du som kursdeltagare kunna beredas möjlighet att läsa något kärnämne.

Internat
Alla kursdeltagare erbjuds ett eget boende i enkelrum på skolans internat.

Prova-på-dagar 8-9 Maj 2018.