Marieborg är folkhögskolan där kreativiteten flödar

Vår skola välkomnar deltagare i alla åldrar och kulturer och utgår alltid från deltagarnas erfarenheter och ger utrymme för eftertanke, inspiration och personlig utveckling. På skolan har vi längre kurser inom internationalisering, kultur och miljö, men vi erbjuder även en rad andra kurser, till exempel för dig som vill läsa svenska som andraspråk. Vi har hela fyra kursplatser runt om i Norrköping; Herrgården, Fröbel, Hageby och Marieborg Textil/Lennings samtliga tillgängliga för rörelsehindrade, syn- och hörselskadade.

Människor, möten, kunskap och utveckling

Hos oss får du möjligheten att både skaffa dig möjligheter och meriter för nästa steg i livet och utveckla din kunskap om världen och det samhälle vi lever i. Här har du som deltagare stora möjligheter att påverka studiernas form och innehåll. Marieborg är en plats för demokrati och jämlikhet, där man möts med respekt och känner sig fri att framföra sina åsikter. Vår skola välkomnar deltagare i alla åldrar och kulturer. Vi startar i och värdesätter deltagarnas egna erfarenheter. Utgångspunkten är att människan blir till och utvecklas i ett sammanhang där den är medskapande, konstruktiv och kreativ.

Vill du studera på Marieborg?

Lämna din ansökan

Marieborg är en del av ESF-projektet VÄGEN

Projektet fokuserar på att individer som står långt från arbetsmarknaden, till exempel personer med funktionsnedsättning eller utrikes födda, ska kunna komma i arbete eller fortsätta till andra studier.

Logotyp för ESF-projektet VÄGEN och Europeiska unionen