Musik och entreprenör

Ta chansen och sök till Marieborgs musiklinje MM&E  ”Marieborg, Musik och Entreprenör”! Linjen är en tvåårig utbildning som vänder sig till dig som vill utveckla ditt konstnärskap och skaffa de verktyg och kunskaper som kan krävas för att arbeta med musik. År 1 handlar om att bredda ditt musikaliska kunnande medan vi i år 2 arbetar med att hitta en riktning i ditt musicerande och utveckla din roll inom musiklivet.

Målgrupp

Vi söker dig som är nyfiken på att skapa musik i varierande former, gillar att samarbeta och är öppen för olika genrer och musikkulturer. Utbildningen erbjuder 20 platser för varje årskurs och vi strävar efter en klass med lika många kvinnor som män.

Kursinnehåll

MM&E, Marieborgs Musik & Entreprenör har två delar, en konstnärlig musikdel och en praktisk entreprenörsdel. Dessa löper parallellt under utbildningen. Första året handlar i stor utsträckning om att bredda sin musikaliska kunskap, medan andra året har ett lite friare upplägg som är mer individuellt anpassat. Du får då möjlighet att rikta in dig på vissa delar av utbildningen du vill fördjupa dig i, till exempel som musikarrangör eller musikskapare, samtidigt som du fortsätter att knyta kontakter och skaffa dig fler verktyg för att uttrycka dig musikaliskt.

Musik

Under perioder kommer undervisningen att brytas för turnéer, workshops etc. men vissa ämnen sker fortlöpande. Bland de rena musikämnena i år 1 finns Ensemble, Songwriting, Musikproduktion, Musikaliskt hantverk, Röst och Kör. I år 2 förekommer Ensemble, Musikproduktion, Arrangering och Komposition, Fördjupning, Röst och Kör som rena musikämnen.

Exempel på vad musikämnena innehåller:

  • Ensemble – instrumentalspel, liveframträdanden, leda och ledas i grupp
  • Songwriting – låtuppbyggnad, instrumentering, musikskapandets olika former, text-och formanalys
  • Musikproduktion – inspelning, ljudteknik, mixning, komposition
  • Musikaliskt hantverk – teori utifrån praktiskt lärande, brukspiano, instrumentkännedom, olika musikkulture
  • Röst och Kör – stämsång, utveckla din sångröst, arra för mindre sånggrupp, scenisk gestaltning
  • Komposition och Arrangering – arrangera och spela in musik för andra musiker
  • Fördjupning – fördjupning inom olika instrument och sång

Istället för att dela in året i olika musikgenrer delar vi in År 1 i s.k. block. Blocken kallar vi för Rytm, Sounds, Harmonik, Crossovers (musik med andra konstformer) och Koncept. Dessa temablock genomsyrar mer eller mindre de olika ämnena. Det kan t.ex. innebära att vi inom Rytm spelar musik i udda taktarter under Ensemble, programmerar beats i Musikproduktion eller lär oss rytmer från olika delar av världen inom ämnet Musikaliskt Hantverk.

På våren i År 2 arbetar vi med en slutproduktion där du bestämmer dess utformning. Att erbjudas mångsidiga sätt att spela och lyssna på musik kan förhoppningsvis inspirera dig i ditt musikskapande och ge det nya spännande nyanser.

Entreprenör

Entreprenörsdelens ämnen som sker fortlöpande är Musikbranch/Event och Musik och Samhälle.

Exempel på vad dessa ämnen kan innehålla

  • Branschkunskap – marknadsföring, avtal, upphovsrätt, finansiering, arrangemang m.m. En grundläggande genomgång för att kunna förstå de viktiga delarna i musikbranschen och hur de fungerar.
  • Musik och samhälle – Är ett teoretiskt ämne med inriktning att höja blicken från musikskapande och få en förförståelse för musikens/kulturens plats och verkan i vårt samhälle.
  • MM&E är ett samarbete mellan Marieborgs folkhögskola och Norrköpings kommun och musikstaden Norrköping är en del av utbildningen. Staden är en sann musikstad med bredd och mångfald som på senare år blivit en del av nätverket ”UNESCO – Creative Citices”.

Du kommer få möjlighet att träffa många som bidrar till Norrköpings rika musikliv. Vidare anordnar MM&E branschträffar med föreläsningar av personer med stor erfarenheter inom musikbranschen. Exempel på föreläsare som gästat är: Johan T Karlsson, (”Familjen”) Shiriihan Mohamed Abdulle – (Cherrie) och Hilda Sandgren (MTA produktion).

Antagningskrav

Sök till Musiklinjen genom att skicka in en ansökan och bifoga ett personligt brev på max en A4 där du berättar om dig själv och varför du söker Musiklinjen. Därefter kan du komma att kallas till intervju. Med anledning av åtgärder mot spridningen av Covid-19 så kommer intervjun att ske digitalt. Instruktioner kring detta får du i din kallelse till intervju. I samband med intervjun ska du spela eller sjunga något som beskriver din musiksmak eller vem du är (det behöver inte vara något egenskrivet). Ange innan i ditt brev vad du tänker framföra. Du bör ha förkunskaper på minst ett instrument/sång/dator. Har du gjort någon produktion tidigare får du gärna spela upp det också. Då ska du dock vara förberedd på att spela eller sjunga något utöver det. Ett nyckelord i utbildningen är det egna skapandet, både individuellt och i grupp, men det är inget krav på att ha skrivit musik tidigare för att söka. Du kan söka direkt till år 2. Då krävs det likvärdiga förkunskaper inom musik och entreprenörskap som avhandlats under första året. Ange om du söker direkt till år 2 i din ansökan.

musikstuderande håller i ljudkablar
musikstuderande spelar trummor och gitarr

Lärare

Per Kolsgård, Lena Swanberg, Henric Bellinger, Anna Edin och Anders Grentzelius

Några gäster som besökt kursen:
Marit Bergman (Artist), Håkan Lidbo (Artist), Marie Selander (Musiker), Tuomo Haapala (Musiker), Anna Tenfält (Summit Music Management), Anton Ericsson (Universal), Suvi Richter (Beatroot), Hilda Sandgren (MTA), Rigo (Artist), Cherrie (Artist), Pelle Andersson (DalaPoP), Familjen (Artist), Nina Lindhall (NOsp), Mankan Lundin (UnitedVision), Thomas Ahlström (East Sweden Game), Kalle Lundin (Pitch&Smith), Desiré, Sandra Nordin (Blixten&Co), Elisabeth Widlund (Musikförläggarna), Anders Johansson (Albot&Albot), Kim Dahlberg (Den Svenska Björnstammen), Klas Isaksson (Den SvenskaBjörnstammen), Decirée Åkesson (Luger), Kalle Lundgren Smith (Pitch&Smith), Bozo Razic (VD FKP Scorpio), Skatterverket

Lokaler:
Kursen är förlagd på Marieborgs Herrgård med cykelavstånd till Norrköping city.

Kursansvarig

Anders Grentzelius

musik@marieborg.org

Vill du studera på Marieborg?

Lämna din ansökan