Marieborg Musiklinje

Marieborg Musiklinje är en tvåårig utbildning. Den vänder sig till dig som vill skaffa konstnärliga och praktiska verktyg för att arbeta med musik. Här erbjuds du ämnen såsom Ensemblespel, Songwriting och Musikproduktion samtidigt som du i bransch-ämnena får förståelse för musikbranschens olika delar. År 1 handlar om att bredda ditt musikaliska kunnande medan du under År 2 arbetar mer målmedvetet med just ditt musicerande.

Målgrupp

Vi söker dig som är nyfiken och gillar att samarbeta. Du ska tycka om att skapa musik i varierande former, vilja stå på scen och vara intresserad av olika genrer och musikkulturer. Vi strävar efter två musikklasser med ungefär lika många kvinnor som män.

Med möjlighet till internatboende på skolområdet, cykelavstånd till Norrköping city, ta chansen och sök till Marieborg musiklinje!

Kursinnehåll musik år 1

MUSIK ÅR 1 delas in i temablock. Blocken kallar vi för Rytm, Sounds, Harmonik, Crossover (musik med andra konstformer) och Koncept och de berör mer eller mindre de olika ämnena. Det kan t. ex. innebära att vi inom Rytmblocket spelar musik i udda taktarter i “Ensemble”, programmerar beats i “Musikproduktion” och lär oss rytmer från olika delar av världen inom “Musikaliskt Hantverk”.

Ämnen Musik år 1

Ensemble, songwriting, musikproduktion, musikaliskt hantverk, röst, kör, bransch/Event, musik och samhälle, brukspiano och musikhistoria

Kursinnehåll musik år 2

Under År 2 får du möjlighet att utveckla ditt egna skapande och använda dina kunskaper från År 1. Överlag är det din musik som är i fokus. Det handlar också om att driva projekt, både enskilt och i grupp. Ett exempel: i ämnena Musikproduktion och Arrangering spelar gästande musiker in musik till delar av en låt som du komponerat (t. ex. stråkmusiker och blåsmusiker), vilket du sedan mixar och mastrar.

Ämnen Musik år 2

Ensemble, songwriting, musikproduktion, arrangering, fördjupning, kör, bransch/Event, musikhistoria, höstprojekt och vårprojekt

Lokaler

– Rephus med fyra fullt utrustade replokaler

– Musik-datasal med 10 st arbetsstationer med ljudkort och midiklaviatur

– 2 st projektrum med dator, ljudkort, mikrofon, och studiomonitorer

– 1 st mindre studio med möjlighet att spela in 16 kanaler samtidigt 

– Klassrum

Antagningskrav

Sök till Musiklinjen genom att skicka in en ansökan, berätta om dig själv och varför du söker. Därefter kan du komma att kallas till intervju. I samband med intervjun ska du spela eller sjunga något som beskriver din musiksmak eller vem du är (det behöver inte vara något egenskrivet). Ange innan i ditt brev vad du tänker framföra och om du vill ha hjälp med komp. Du bör ha goda förkunskaper på minst ett instrument/sång. Utöver spelprovet får du gärna spela upp en egen produktion, men det är inget krav.  

Du kan söka direkt till År 2. Då krävs det dock likvärdiga förkunskaper som det vi avhandlat under första året. Ange om du söker direkt till År 2 i din ansökan.

Vill du veta mer om lektionernas innehåll, klicka på PDF knappen lite längre ned på sidan!

musikstuderande håller i ljudkablar
musikstuderande spelar trummor och gitarr

Lärare

Per Kolsgård, Lena Swanberg, Henric Bellinger, Anna Edin och Anders Grentzelius

Kursansvarig

Anders Grentzelius

musik@marieborg.org

Vill du skapa musik och utveckla
dina kreativa färdigheter?

Lämna din ansökan

Teaterlinjen – ett år av skapande

På Marieborgs folkhögskolas teaterlinje har repliker utbytts, roller skapats och uttryck utvecklats i mer än 50 år. Skolans teaterlinje är en av landets mest välrenommerade grundutbildningar inom scenkonst och är en mycket populär utbildning. Kursen är ettårig och ger dig alla nödvändiga grunder inom skådespeleri och scenframställning. Genom skådespelarträning i grupp och på individuell nivå övar du upp genuin kontakt – med dig själv, dina medspelare och din publik. Du blir tryggare och mer avspänd på scengolvet och får pröva olika metoder för karaktärs- och gestaltningsarbete. Du hittar din egen skaparlust, övar kollektiva scenkonstnärliga processer och får vänner för livet. På vår vackra herrgård strax norr om Norrköping finns skolan och internatet, där du och dina klasskamrater har många kreativa och minnesvärda stunder framför er. 

Kursens mål

Vi strävar efter att dina studier på Teaterlinjen skall vara inspirerande, lustfyllda och samtidigt angelägna och en aning krävande. Tillsammans med deltagare från Teaterpedagogutbildningen undersöks den förändrande kraften i scenkonstnärligt arbete och vi övar oss i att vila i publikkontakt och fysisk improvisation. Vi utforskar teaterns många uttryck genom diverse olika gestaltningsmetoder och du kommer att få  dyka ned i såväl klassiska som nyskrivna texter, producera eget material samt laborera med olika kollektiva arbetsmetoder och utöka din repertoar med clown, mask, röst och rörelse. 

All undervisning sker under handledning av våra erfarna och engagerade lärare. Under året kommer du få verktyg för att utvecklas vidare inom teater. Utbildningen avslutas med en två veckor lång teaterfestival på “Teater Bråddgatan 34” i centrala Norrköping där du tillsammans med deltagare från Teaterpedagogutbildningen får pröva dina kunskaper i skarpt läge.

Eftersom teaterarbete är ett lagarbete är det viktigt att du är införstådd med att vi har höga krav på närvaro. Efter den ettåriga grundkursen har du möjlighet att fortsätta på Marieborgs Teaterpedagogutbildning eller söka dig vidare till andra fortsättningsutbildningar inom teatergenren på andra skolor.

Antagningskrav

Ansökningsprocessen inleds med att du skickar in din ifyllda ansökningsblankett till oss. Vi vill dessutom att du bifogar minst en sida där du berättar om dig själv och din bakgrund och motiverar varför du vill gå Teaterlinjen. Vi kallar till intervjuer och antagningsworkshop. Utbildningen bedrivs på gymnasienivå.

Antagningsintervju

Du kallas till en antagningsintervju på skolan och deltar då i en workshop tillsammans med andra sökande. Intervju och workshop tar ta cirka 2,5 timmar.

Teaterlinjen är stängd för ansökan för detta läsår. Välkommen tillbaka med din ansökan till nästa läsår.

Videos från instagram stories

Kursansvarig

Anders Grentzelius

musik@marieborg.org

Vill du skapa musik och utveckla
dina kreativa färdigheter?

Lämna din ansökan

Tvåårig utbildning i teaterpedagogik och regi

Det som gör teaterpedagogutbildningen på Marieborg unik är blandningen av teori och praktisk utbildning på golvet. Utbildningen sträcker sig över två år och består till stor del av praktiska moment, vilket innebär att du utöver en bred teaterteoretisk bas också får med dig många konkreta redskap inom regi, pedagogik och såväl klassisk som episk dramaturgi.

En stor del av utbildningen handlar om att lära sig förstå, utmana och leda grupper och grupprocesser. Du får med dig konstruktiva metoder för scenisk feedback och för att skapa genuin tillit och sammanhållning i en deltagargrupp. Samtidigt tränas du i din förmåga att analysera och göra medvetna konstnärliga val, så att du med teatern som verktyg och kreativiteten som drivkraft utvecklas som ledare och regissör, och – vågar vi påstå – som människa. 

Det är viktigt för oss att du som elev får ut så mycket som möjligt av din utbildning och därför förväntar vi oss totalt engagemang från såväl lärare som elever. Våra klasser består av ungefär 10 elever, vilket betyder att ni blir en sammansvetsad grupp som får mycket individuell handledning.

I vacker herrgårdsmiljö intill Bråviken i utkanten av Norrköping finns vårt internat, där du och dina klasskamrater har många kreativa och lärorika kvällar framför er. Hos oss kommer du att få minnen för livet samtidigt som du skapar din nya karriär!

Kursinnehåll

Tillsammans med Teaterlinjen undersöker vi den politiska kraften i scenkonstnärligt arbete och övar oss i att vila i publikkontakt och fysisk improvisation. Vi utforskar teaterns många uttryck genom diverse olika gestaltningsmetoder och du kommer att få dyka ned i såväl klassiska som nyskrivna texter, producera eget material samt laborera med olika devisingmetoder och arbeta med clown, mask, röst och rörelse. 

Under utbildningen övar du ledarskap och regimetodik och utöver den träning du får på skolan genomför du också praktikperioder, där du får chansen att prova på olika uppgifter inom det teaterpedagogiska fältet, för att se vad som passar dig bäst. Det finns även en möjlighet att göra en del av praktiken utomlands. Väljer du att göra den på vår systerskola i Tanzania hjälper vi till med en viss del av kostnaden. 

Utbildningen innefattar också grundläggande undervisning i ljussättning, scenografi, mask, kostym och produktionsarbete och avslutas med en två veckor lång teaterfestival på “Teater Bråddgatan 34” i centrala Norrköping där du tillsammans med Teaterlinjen får pröva dina kunskaper i skarpt läge. 

Teaterpedagogutbildningen har ca 10 platser, vilket betyder att ni blir en sammansvetsad grupp som får mycket individuell handledning. På vår vackra herrgård strax norr om Norrköping finns vårt internat, där du och dina klasskamrater har många kreativa och minnesvärda kvällar framför er. 

Antagningskrav

Vi ser gärna att du fyllt 20 år. Du ska ha gymnasiekompetens och grundläggande teaterkunskaper eller erfarenheter, motsvarande Teaterlinjen. Kravet på gymnasiekompetens innebär: gymnasieexamen, d.v.s. en yrkesexamen, en högskoleförberedande examen eller motsvarande.

Vi kallar till intervjuer och antagningsworkshop. Vi vill att du till din ansökan bifogar en motivering till varför du vill gå vår teaterkurs. Skriv minst en sida och berätta om dig själv, din bakgrund och varför du vill gå utbildningen.

Teaterpedagog -utbildningen bedrivs på eftergymnasial nivå.

Antagningsintervju

Om du kallas till antagningsintervju så kommer du att erbjudas en videointervju.

Ett är en videointervju, som tar cirka 30 minuter. Du väljer en dikt eller en kort text som beskriver en sida av dig ur en bok eller pjäs (max 3 minuter). Vi vill också att du väljer ett av dessa tre alternativ som en del av hur du presenterar dig:

  1. Du tar upp något som har hänt i samhället/världen som har påverkat dig. Det kan vara positivt eller negativt.
  2. Du väljer musik som har betytt mycket för dig. Du spelar upp 1 – 3 minuter av låten.
  3. Du berättar om en gåva som du har fått. Beskriv hur den ser ut, vem du fick den av och vid vilket tillfälle.

Välkommen till en inspirerande, utvecklande och utmanande utbildning som kommer att ge dig erfarenheter och kunskaper som du bär med dig resten av livet!

Vi ser fram emot att höra från dig!

Teaterpedagogutbildningen är stängd för ansökan för detta läsår. Välkommen tillbaka med din ansökan till nästa läsår.

Filmer från instagram stories

Kursansvarig

Anders Grentzelius

musik@marieborg.org

Vill du skapa musik och utveckla
dina kreativa färdigheter?

Lämna din ansökan

Skrivande – skriv din livsberättelse

Passa på att söka till vår skrivarkurs!

Skriv din livsberättelse är en kurs för dig som vill utveckla ditt skrivande tillsammans med andra men med utgångspunkt i ditt eget liv. Under de fem fysiska träffarna fördjupar vi oss framför allt i olika slags litteratur och skrivandets hantverk, varvat med skrivövningar.

Distanskurs med fem helgträffar, halvfart

Vi arbetar med kreativt skrivande utifrån olika teman, berättarperspektiv och tempus. Skönlitterär prosa står i fokus men vi provar också på lyrik och mer dokumentärt skrivande. 

Diskussioner och skrivuppgifter utgår från följande teman under våra fem träffar:

• 27-28 augusti 2022. Barndom. Upptakt, lära känna, upplägg för nätkontakten

• 8-9 oktober 2022. Ungdom. Textsamtal, tempus och berättarperspektiv.

• 3-4 december 2022. Vuxenliv/arbetsliv. Textsamtal, dramaturgi, författarbesök.

• 4-5 mars 2023. Nutid/framtid. Textsamtal, lyrik, livet här och nu.

• 6-7 maj 2023. Sammanställning av antologi, samtal om utgivning och framtida skrivande.

Vi träffas alltså på Marieborgs folkhögskola i Norrköping vid fem tillfällen, alltid lördag förmiddag till söndag eftermiddag. Räkna med övernattning i Norrköping lördag-söndag. Mellan träffarna får deltagarna olika inspirerande skrivuppgifter och ger och får respons från kurskamrater och lärare i vårt digitala klassrum. Responsen är oftast skriftlig men vid fyra tillfällen under året kopplar vi upp oss ett par timmar för att ge varandra muntlig respons (11/9, 22/10, 17/12, 4/2)  Tillgång till dator och viss datorvana krävs.

Kursansvarig

Anders Grentzelius

musik@marieborg.org

Vill du skapa musik och utveckla
dina kreativa färdigheter?

Lämna din ansökan

Lennings textilutbildning

Mode – Mönsterkonstruktion – Tillverkning

Är du intresserad av att skapa och tillverka kläder – från skiss till färdigt plagg? Är du sugen på att utveckla ditt sinne för färg, form och modeteckning? Då är vår textillinje utbildningen där du kan förverkliga din dröm. Passa på nu!

Utbildningen erbjuder ett basår och ett påbyggnadsår.

Basåret

Basåret ger dig grundläggande kunskaper inom textil och konfektion på gymnasial nivå.  Du får lära dig om olika textila inriktningar, så som materiallära, manuell mönsterkonstruktion, sömnad, konfektionsteknik, färg och form samt fack- och modeteckning. Fackteckningen utförs både manuellt och digitalt i programmet Adobe Illustrator. Inom de två huvudområdena, mönsterkonstruktion och sömnad jobbar du i projektform. Teoretiska och praktiska kunskaper varvas och anpassas efter det aktuella arbetet. Efter valda projekt kommer du presentera din produkt.

Du kommer att få kännedom om rationell tillverkning av kläder där du får skapa personliga plagg från skiss till färdig produkt där du tränar upp dig genom detaljsömnad och även sömnad av toiler (provplagg). Du jobbar i ¼-skala, ½-skala samt efter din storlek.

Du kommer också lära dig om olika maskiners funktion och arbetssätt. Vi vill att grundåret skall väcka din nyfikenhet med ett miljömedvetet förhållningssätt inom hållbar utveckling samt återbruk. Vi diskuterar mode och konsumtion och hur detta har förändrats på senare år. Du får utveckla din skapande förmåga, sinne för färg och form samt modeteckning. Du kommer också få prova på hur du gör mönsterrapporter, moodboards och layouter både manuellt och digitalt. Under basåret får du sy kjol, trikå, blus/skjorta, byxor och klänning.

Kurserna

Mönsterkonstruktion – Grundläggande mönsterkonstruktion som sker manuellt där du får lära dig att konstruera mönster från grunden. Du skapar ditt eget konstruktions-kompendie, i ¼-skala. Du jobbar också i ½-skala och efter personlig storlek. Du får träna dig i toile-provning och hur du förändrar mönstren för en god passform, genom teoretiskt och praktiskt arbete.

Konfektion – I de olika konfektionskurserna lär du dig grunderna för att kunna sy på ett konfektionsmässigt och rationellt sätt. Du får öva på sömnadsteknik genom detaljsömnad, toilesömnad och plaggsömnad efter egen idé och konstruktion.

Materiallära – Här får du inblick i hela fiber-produktionsprocessen, utvinning och förädling av fibrerna, fibrers och tygers egenskaper, vilka användningsområden som är lämpliga för olika fibrer. Du får också lära dig om efterbehandling, skötsel och historik. Målet är att få ökad kunskap om olika materials miljöpåverkan. Dessutom öka medvetenheten kring kvalité, konsumtion och konsumtionsmönster ur ett hållbarhetsperspektiv.

Fackteckning, färg och form – Du får möjlighet att utveckla dina färdigheter och få en inblick i designprocessen. Du får grunder i modeteckning och färglära. Du får träna på olika skisstekniker, moodboards med olika teman som grund.

Påbyggnadsår

Påbyggnadsåret ger dig möjlighet att fördjupa dig i mer avancerad och experimentell mönsterkonstruktion, både manuellt och digitalt inom datoriserad mönsterhantering i Lectrasystemet och i konfektionsteknik. Du får också fördjupa dig i materiallära med fokus på hållbarhet, kvalité och konsumtion, samt en fördjupning i fackteckning. Detta ger dig möjlighet att läsa på högre nivå inom det textila området.

Kravet är att du gått basåret på Marieborgs Folkhögskola/Lennings textil eller liknande och är till för dig som vill utvecklas ytterligare inom textil- och konfektionsområdet. Du får möjlighet att fördjupa dig inom mönsterkonstruktion, passform, klädsömnad, formgivning samt ett projekt i Re-design. Du förväntas arbeta självständigt, oftast i projektform där du kommer ges möjlighet att utvecklas när det gäller val av modell, konstruktion, material och sömnadsteknik inom det konfektionstekniska området. Du arbetar från idé till färdig produkt, du dokumenterar sömnadsprocessen och dessutom visualiserar du planskissen i Adobe Illustrator. Under påbyggnadsutbildningen ligger fokus på mer avancerad damkonfektion, exempelvis jacka/kavaj, underkläder och festklänning. Vi jobbar också med barnkonfektion. Valbar del i kursen är grund för herrkläder.

Du får möjlighet att planera och genomföra en presentation på skolan där du presenterar ditt arbete. Tillsammans planerar vi upplägget för presentationen.

Kurser

Mönsterkonstruktion – Manuell mönsterkonstruktion där du fortsätter utvecklas i att konstruera mönster för unika plagg i ¼-skala, ½-skala och efter personlig storlek. Du får också utveckla kunskaper i datoriserad mönsterhantering där du konstruerar mönster i Lectrasystemet. Du ges möjlighet att utveckla färdigheter i att skapa mönster till plagg som uppfyller krav på passform och funktion.  Genom praktiska övningar och användning av manualer ges möjlighet att utveckla förmågan att konstruera och förändra mönster efter konfektionsmåttlistor. Du arbetar med att konstruera mönster utifrån tekniska skisser och plaggmåttlistor. Du fördjupar dig också i toile-provning och hur du förändrar mönstren för en god passform.

Konfektion – I påbyggnadskurserna i konfektion fördjupar du dig och använder de teoretiska grunderna som du fick under basåret. Du förväntas jobba mer på egen hand med viss handledning och fortsätter utveckla din sömnadsteknik, du löser designidéer på ett konfektionstekniskt och ett rationellt arbetssätt. Du får öva mer på avancerad sömnadsteknik genom detaljsömnad, toilesömnad och plaggsömnad efter egen idé och konstruktion.

Materiallära – Här får du möjlighet att fördjupa dig i hela fiberproduktionsprocessen, utvinning och förädling av fibrerna, fibrers och tygers egenskaper, vilka användningsområden som är lämpliga för olika fibrer. Du får också lära dig om nya tekniker vid framställning av material. Målet är att öka kunskapen om olika materials miljöpåverkan och öka medvetenheten kring kvalité ur ett hållbarhetsperspektiv.

Fackteckning, färg och form – Målet är att du ska få fördjupade kunskaper, färdigheter och en bredare förståelse för designprocessen. Du får möjlighet till vidareutveckling i modeteckning, fackteckning. Du fortsätter träna på olika skisstekniker, arbetsritning och moodboards med olika teman som grund. Olika former av presentationer och redovisningar genomförs under kursens gång i samråd med kursdeltagarna. Efter utbildningen har du goda kunskaper i sömnad, mönsterkonstruktion, konfektionering av plagg, materialens betydelse för plaggen, formgivning och design på ett hållbart sätt. Du är väl förberedd att söka vidare till högre utbildningar inom konfektionsområdet.

Antagningskrav

Du som söker till Marieborgs Folkhögskolas textila kurser bör kunna beskriva hur utbildningen kan bidra till din personliga utveckling och skapa möjligheter för ett framtida yrkesliv inom den textila sektorn. Vi vill därför träffa dig vid en intervju hos oss på Lennings Textil. Vi ber dig fundera över kursinnehållet och hur det överensstämmer med vad som är viktigt för dig. Om du har tidigare vana av sömnad, tag gärna med dig bilder eller plagg och visa upp detta för oss vid intervjun. För dig med svenska som andraspråk bör du behärska svenska på SFI D-nivå.

Det viktigaste, oavsett om du söker basåret eller påbyggnadsåret, är att du är genuint intresserad av att lära dig mer, därför är engagemang, nyfikenhet och lust mycket viktigt.

Skicka in ansökan senast 15:e maj!

Filmer från Instagram stories

Kursansvarig

Anders Grentzelius

musik@marieborg.org

Vill du skapa musik och utveckla
dina kreativa färdigheter?

Lämna din ansökan