Svenska som andraspråk

Syftet med kurserna är att deltagaren ska öka sina kunskaper i det svenska språket för att kunna använda det i vardagslivet och förstå sin omvärld. Målet är att deltagaren ska öka sin förmåga att tala och skriva självständigt på svenska. Deltagaren ska få möjlighet att utveckla en användbar studieteknik.

studerande vid sva allmän sitter vid bord i lektionssal på Marieborg Folkhögskola Svenska som andraspråk allmän
kurslitteratur sva förberedande barnomsorg Svenska som andraspråk förberedande barnomsorg
studerande vid svasa fvo på Marieborg Folkhögskola Svenska som andraspråk förberedande vård och omsorg
Svenska som andraspråk textil

Vill du studera på Marieborg?

Lämna din ansökan