Svenska som andraspråk

Du som vill lära dig mer svenska kan gå Svenska som andraspråk. Där finns flera grupper som studerar svenska på olika nivåer som motsvarar studier på grundskolan. Ämnen som studeras i alla kurser är samhälle, kultur, naturkunskap, hälsa, IT-kunskap, arbetsmarknad, matematik och i vissa grupper engelska på din nivå. Kurserna kan ge behörighet till vidare studier på gymnasienivå om kunskaper motsvarande grundskolenivån nås under studietiden.
 
På Marieborgs folkhögskola har vi lärare med olika ämneskompetenser och erfarenheter som hjälper dig att nå dina mål. På skolan jobbar vi tematiskt och använder nyhetstexter, språkövningar, dataprogram, läroböcker, faktatexter och studiebesök. På skolan främjar vi samarbetet mellan våra olika kurser för att du ska få så många erfarenheter som möjligt. Vi ser det som viktigt att förbereda våra deltagare för ett arbetsliv och därför ingår träning i att skriva CV och möjlighet till praktik.
 
Kurserna i svenska som andraspråk ges i tre olika inriktningar:
·       Inriktning allmän 
·       Inriktning barnomsorg
·       Inriktning äldreomsorg och vård
 
Lärarna bedömer tillsammans när du är redo för nästa nivå. Du bör ha utvecklats i ämnena, vara motiverad till folkhögskolans arbetssätt och delta aktivt för att antas till nästa termin.

studerande vid sva allmän sitter vid bord i lektionssal på Marieborg Folkhögskola Svenska som andraspråk allmän
kurslitteratur sva förberedande barnomsorg Svenska som andraspråk förberedande barnomsorg
studerande vid svasa fvo på Marieborg Folkhögskola Svenska som andraspråk förberedande vård och omsorg

Vill du studera och bli bättre på svenska?

Lämna din ansökan