baskurs

Tema Praktik

Tema Praktik

Tema Praktik

TEMA PRAKTISK INRIKTNING

ALLMÄN KURS NIVÅ 1. KURSEN MOTSVARAR I NIVÅ DET FÖRSTA GYMNASIEÅRET.

Aktuella samhällsfrågor i Sverige och i världen. Vi utgår från dig som enskild medborgare och dina behov av kunskaper kring bl.a. samhällsservice, myndigheter och organisationer.

I kursen lägger vi tonvikt på diskussion kring människans situation i samhället.
Arbetslivskunskap, studiebesök och marknadsundersökningar.
Möjlighet till praktik inom olika områden. Möjlighet att genom studier och intervjuer få insyn i olika yrkesområden.

KURSINNEHÅLL

Matematik, Engelska, Svenska, Historia, Samhällskunskap

Matematik och engelska är nivågrupperat och du läser på den nivå som passar dig. Den datorkunskap som ingår i kurserna är grundläggande ordbehandling och sökning på internet. Helt lärarledda lektioner varvas med större och mindre grupparbeten, föreläsningar, intervjuundersökningar och studiebesök.

KURSANSVAR: PER-OLOF BERGGREN

Tema Praktik

TEMA PRAKTISK INRIKTNING

ALLMÄN KURS NIVÅ 1. KURSEN MOTSVARAR I NIVÅ DET FÖRSTA GYMNASIEÅRET.

Aktuella samhällsfrågor i Sverige och i världen. Vi utgår från dig som enskild medborgare och dina behov av kunskaper kring bl.a. samhällsservice, myndigheter och organisationer.

I kursen lägger vi tonvikt på diskussion kring människans situation i samhället.
Arbetslivskunskap, studiebesök och marknadsundersökningar.
Möjlighet till praktik inom olika områden. Möjlighet att genom studier och intervjuer få insyn i olika yrkesområden.

KURSINNEHÅLL

Matematik, Engelska, Svenska, Historia, Samhällskunskap

Matematik och engelska är nivågrupperat och du läser på den nivå som passar dig. Den datorkunskap som ingår i kurserna är grundläggande ordbehandling och sökning på internet. Helt lärarledda lektioner varvas med större och mindre grupparbeten, föreläsningar, intervjuundersökningar och studiebesök.

KURSANSVAR: PER-OLOF BERGGREN