Fast Care of Folkbildningen är ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen.

Syfte med projektet:

 • Att stärka ukrainska flyktingars ställning på den svenska arbetsmarknaden, att skapa social
  delaktighet i samhället och därmed öka möjligheterna till egen försörjning.

Projektet vänder sig till:

 • Kvinnor och män över 18 år som omfattas av massflyktsdirektivet och har
  samordningsnummer eller tillfälligt personnummer

Projektets övergripande mål är:

 • Att ge dig som deltar i en starkare ställning på arbetsmarknaden och stärka din sociala delaktighet i det svenska samhället.

Projektets fyra huvudaktiviteter:

 • Kartläggning med individuell plan med formella och informella kompetenser. Bland annat skriva CV.
 • Språkutvecklande aktiviteter.
 • Arbetsmarknadsinkluderande aktiviteter. Bland annat studiebesök och information om den svenska arbetsmarknaden.
 • Socialt inkluderande aktiviteter. Bland annat kontakter med det svenska föreningslivet.

Information

Tid: Oktober 2023 till slutet av mars 2024. Dagtid och heltid.
Plats: På vår enhet i Hageby.

Projektansvarig, verksamhetsledare och lärare på Marieborgs folkhögskola i Hageby.

Martina Bracht

Martina.bracht@marieborg.org