Personlig Utveckling, Demokrati och Ansvar (PUDA)

Vi skapade kursen PUDA (Personlig Utveckling, Demokrati & Ansvar) år 1992 och riktar oss till dig över 18 år med funktionsvariationer eller funktionsnedsättningar. Vi såg att det fanns ett övergripande behov att kunna påverka sin framtid i större utsträckning. Hos oss får du som deltagare arbeta med din personliga utveckling utan krav på förkunskaper. 

Kursinnehåll

Vi arbetar med individuella projekt och grupparbeten för att locka fram en nyfikenhet och en vilja att lära. Genom “Röst och Rörelse” lär vi oss att ta plats fysiskt, våga mer, få bättre självförtroende och hitta det lustfyllda i lärandet. Fokus i kursen ligger på individens utveckling och i det ingår läran om att samarbeta med andra såväl som att hantera sina egna studier. I det som vi kallar levnadskunskap/psykologi har vi praktiska övningar för att finna våra roller i gruppen, som individer, i skolan och i samhället. För att inte isolera individen är det viktigt att ta med samhället i kursen och vi diskuterar hur ett samhälle fungerar och hur man som enskild och i grupp kan påverka sin situation.

För att ge individen större möjligheter att uttrycka sig och utveckla sitt språk arbetar vi med ordförståelse, skrivövningar och högläsning. Matematiken är individ-anpassad efter varje deltagares nuvarande kunskapsnivå. Temastudier ger gruppen möjlighet att välja ämne efter intresse – det kan bli studiebesök, naturupplevelser, fotografering, friskvård, skapande o.s.v.

Utbildningens tider och plats

Kursen varar ett läsår som utgör 40 veckor mellan augusti och juni. Under studietiden har du höstlov, jullov, vinterlov och påsklov. Du ansöker till en termin i taget och har möjlighet att fortsätta ytterligare ett år. Skoldagen börjar vanligen 08.30 varje dag och slutar 14.30. PUDA:s studieplats är på Marieborgs herrgård som ligger mellan Ingelsta och Herstaberg. Du kan ta dig hit med buss och tar då linje 117 mot Ingelsta/Herstaberg. Gå av vid Karlsro (City Gross) och promenera sista biten upp till Herrgården. Promenaden tar c:a 10 minuter.

Prova-på-dagar

“Prova-på-dagarna” för tillfället är inställda p.g.a. av rådande situation kring Covid-19.

För att du ska kunna känna efter om vår kurs är någonting för dig har vi skapat prova-på-dagar. Under dessa dagar ges du möjlighet att träffa lärare, andra deltagare och bekanta dig med skolan och dess omgivning. Prova-på-dagarna för 2020 är den 5-6-7:e maj. Välkommen!
Ladda ner blankett här. 

Vår målsättning med kursen

Det viktigaste i PUDA är den personliga utvecklingen och centralt i hela utbildningen är individen. Vi har som mål att du som studerande efter avslutad kurs ska ha de verktyg som krävs för att i större utsträckning påverka din framtid. Vi vill se att du gör din röst hörd och har större insikt i hur ett samhälle fungerar och hur du kan fungera i samhället.

Kursansvar

info@marieborg.org

011-219620