Svenska som andraspråk-företagande

Syfte och Mål

Syftet med kursen är att deltagaren ska öka sina kunskaper i det svenska språket för att kunna använda det i vardagslivet och förstå sin omvärld. Målet är att deltagaren ska öka sin förmåga att tala och skriva självständigt på svenska. Deltagaren ska få möjlighet att utveckla en användbar studieteknik.

Deltagarna ska lära sig facksvenska och få kunskap i om hur man kan driva företag, bland annat att ha koll på bokföring och skatter.

Arbetssätt

Deltagaren tränar svenska genom att lyssna, tala, läsa och skriva om olika aktuella ämnen. Deltagaren tränar att läsa och skriva olika typer av texter. Vi diskuterar och samtalar i helklass och i små grupper. Deltagarna tränar på att samarbeta och lära av varandra.

Vi gör studiebesök och deltar i temadagar och andra aktiviteter med övriga deltagare på Marieborg.

Vi använder oss av IT-teknik, film och annan media för att ytterligare utveckla det svenska språket.

Förkunskaper

Deltagarna bör ha språkkunskaper motsvarande SFI-C.

Kurstider

Kursen bedrivs på heltid 100% och genomförs som ett pilotprojekt på en termin 2021-08-19  t.o.m. 2021-12 -22.

Kursplats

Kursen genomförs av Marieborgs Folkhögskola på plats i Portalens lokaler i Ringdansen Navestad.

Kursinnehåll

  •  Svenska som andraspråk
  • Facksvenska 
  • Företagande  ex företagsekonomi , momsredovisning och bokföring.
  • IT i vardagen.
  • Vardagsmatematik
  • Friskvård och hälsa

Kursen är på grundläggande nivå och på heltid. Kursen kan ge rätt till bidrag från CSN.

Kontakt och vidare information

Abed (Abbe) Gharib

abed.gharib@marieborg.org

+46(0)709 221040

Vill du studera på Marieborg?

Lämna din ansökan