Svenska som andraspråk förberedande vård och omsorg

Kursen syftar till att ge dig en bra grund att stå på, såväl språkligt som studie- och yrkesförberedande. Målet är att du efter detta år ska ha utvecklat en bra studieteknik och ska vara redo för att läsa SVA grund. Därefter kan du söka till vård- och omsorgsutbildningen som är en gymnasial utbildning som med ett godkänt resultat leder till ett yrke – undersköterska eller vårdbiträde.

Allmänt om kursen

 • Kursen är 1-årig och vänder sig till dig som planerar att utbilda dig och arbeta inom vård och omsorg i framtiden. 
 • Vid kursstart behöver du kunna kommunicera grundläggande på svenska i tal och skrift, samt kunna tillgodogöra dig faktabaserade texter.
 • Kursen ska ge dig större kännedom om vad arbete som vårdbiträde eller undersköterska innebär.
 • Den har fokus på svenska språket, vårdens uppdrag och vårdgivarens roll. 
 • Du läser på heltid, kursen är på grundläggande nivå motsvarande grundskolenivå åk 1-6 och kan ge dig rätt till bidrag från CSN.
 • Efter kursens slut får du ett kursintyg från Marieborgs folkhögskola och om du har uppnått D-behörighet får du ett betyg som ger dig möjlighet att läsa SVA- grund eller Baskurs. 

Observera att kursen inte leder till undersköterskekompetens.

Kursinnehåll

 • Vi tränar det svenska språket genom att lyssna, tala, läsa och skriva. 
 • Vi tittar på den svenska vårdens uppbyggnad, för att förstå dess roll och uppdrag.
 • Vi bekantar oss med vissa lagar och regler inom vården och diskuterar vårdbiträdets/undersköterskans roll och utmaningar.                    
 • Vi lär om åldrandet, olika vårdformer och åldersrelaterade sjukdomar.
 • Vi läser och diskuterar om hur det är att bli äldre i Sverige.
 • Vi övar på att samarbeta i grupp. 
 • Vi åker på studiebesök och bjuder in föreläsare till oss.  
 • Vi bevakar nyheter, arbetar grundläggande med datorer och har bl. a matematik, samhällsorientering och friskvård på schemat.
 • I kursen ingår praktik i två veckor under vårterminen. Syftet med praktiken är att du ska få förståelse för äldreomsorgens verksamhet, samt träna din svenska.

Kursansvarig

Åsa Andersson

info@marieborg.org

Kursansvarig

Kajsa Havikko Leksell

kajsa.haavikko.leksell@marieborg.org

Vill du lära dig svenska och ta första steget
till ett jobb inom vård och omsorg?

Lämna din ansökan