Svenska som andraspråk förberedande vård och omsorg

Kursen syftar till att ge dig en bra grund att stå på, såväl språkligt som studie- och yrkesförberedande. Målet är att du under detta år ska utveckla en bra studieteknik och en förbättrad svenska. Efter att läst in sva-grund kan du söka till vård- och omsorgsutbildningen som är en gymnasial utbildning som med ett godkänt resultat leder till ett yrke – undersköterska eller vårdbiträde.

Allmänt om kursen

 • Kursen är 1-årig och vänder sig till dig som planerar att utbilda dig och arbeta inom vård och omsorg i framtiden. 
 • Vid kursstart behöver du kunna kommunicera grundläggande på svenska i tal och skrift, samt kunna tillgodogöra dig faktabaserade texter.
 • Kursen ska ge dig större kännedom om vad arbete som vårdbiträde eller undersköterska innebär.
 • Den har fokus på svenska språket, vårdens uppdrag och vårdgivarens roll. 
 • Du läser på heltid. Kursen är på grundläggande nivå och kan ge dig rätt till studiefinansieringfrån CSN.
 • Efter kursens slut får du ett kursintyg från Marieborgs folkhögskola. 

Observera att kursen inte leder till undersköterskekompetens.

Kursinnehåll

 • Vi tränar det svenska språket genom att lyssna, tala, läsa och skriva. 
 • Vi tittar på den svenska vårdens uppbyggnad, för att förstå dess roll och uppdrag.
 • Vi bekantar oss med vissa lagar och regler inom vården och diskuterar vårdbiträdets/undersköterskans roll och utmaningar.                    
 • Vi lär om åldrandet, olika vårdformer och åldersrelaterade sjukdomar.
 • Vi läser och diskuterar om hur det är att bli äldre i Sverige.
 • Vi övar på att samarbeta i grupp. 
 • Vi åker på studiebesök och bjuder in föreläsare till oss.  
 • Vi bevakar nyheter, arbetar grundläggande med datorer och har bl. a matematik, samhällsorientering och friskvård på schemat.
 • I kursen ingår praktik i två veckor under vårterminen. Syftet med praktiken är att du ska få förståelse för äldreomsorgens verksamhet, samt träna din svenska.

Ekonomi

Undervisningen på Marieborgs folkhögskola är avgiftsfri. Dock betalar alla deltagare en serviceavgift på 1000 kr per termin avsett för försäkringar med mera. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Kursansvarig

Åsa Andersson

info@marieborg.org

Kursansvarig

Kajsa Havikko Leksell

kajsa.haavikko.leksell@marieborg.org

Vill du lära dig svenska och ta första steget
till ett jobb inom vård och omsorg?

Lämna din ansökan