Svenska som andraspråk förberedande vård och omsorg

Allmänt om kursen

 • Kursen är 1-årig och vänder sig till dig som planerar att utbilda dig och arbeta inom vård och omsorg i framtiden. 
 • Kursen ska ge dig större kännedom om vad arbete som vårdbiträde eller undersköterska innebär. Den har fokus på svenska språket, vårdens uppdrag och vårdgivarens roll. 
 • Du läser på heltid, kursen är på grundläggande nivå motsvarande grundskolenivå åk 1-6 och kan ge dig rätt till bidrag från CSN.
 • Efter kursens slut får du ett kursintyg från Marieborgs folkhögskola och om du har uppnått D-behörighet får du ett betyg som ger dig behörighet att läsa SVA grund eller Baskurs. 
 • Du behöver kunna kommunicera grundläggande på svenska i tal och skrift, samt kunna tillgodogöra dig faktabaserade texter.

Observera att kursen inte leder till undersköterskekompetens.

Syfte och mål

Kursen syftar till att ge dig en bra grund att stå på, såväl språkligt som studie- och yrkesförberedande. Målet är att du efter detta år ska ha utvecklat en bra studieteknik och ska vara redo för att läsa SVA grund. Därefter kan du söka till vård- och omsorgsutbildningen som är en gymnasial utbildning som med ett godkänt resultat leder till ett yrke – undersköterska eller vårdbiträde.

Kursinnehåll

 • Vi tränar på det svenska språket genom att lyssna, tala, läsa och skriva. 
 • Vi tittar på den svenska vårdens uppbyggnad, för att förstå dess roll och uppdrag. Vi bekantar oss med lagar och regler relevanta till vården och diskuterar undersköterskans roll och utmaningar.                    
 • Vi lär om åldrandet, olika vårdformer och åldersrelaterade sjukdomar.
 • Vi läser och diskuterar om hur det är att bli äldre i Sverige.
 • Vi övar på att samarbeta i grupp. 
 • Vi åker på studiebesök och bjuder in föreläsare till oss.
 • Vi skriver personligt brev/CV.      
 • Vi bevakar nyheter, arbetar grundläggande med datorer och har både matematik, samhällsorientering och friskvård på schemat.
 • I kursen ingår praktik. Syftet med praktiken är att du ska få förståelse för äldreomsorgens verksamhet, samt träna din svenska. Praktikplatsen får du ordna själv. Om du inte hittar praktikplats, går du i skolan som vanligt de aktuella praktikveckorna.

Vill du studera på Marieborg?

Lämna din ansökan