Teaterpedagog

Marieborgs folkhögskola kan du utbilda dig till teaterpedagog i en kreativ och varm miljö – alltid nära till kunnig handledning. Här får du de viktiga verktygen och efter två år är du redo att börja din nya karriär.

Det som gör teaterpedagogutbildningen på Marieborg unik är att den i stort sett helt är praktiskt orienterad inom regimetodik, skådespeleri och pedagogik samt att den ger dig ett kreativt lärande. Allt detta hjälper dig att utvecklas i snabb takt.

Genom utbildningen på två år blir du teaterpedagog och kan gå ut i arbetslivet med värdefulla redskap inom bland annat regi, skådespeleri, ledarskap och dramapedagogik. Du lär dig hela processen från manusanalys till färdig uppsättning och publikmöte. Totalt åtta veckors praktik ingår och det finns möjlighet att göra en del av denna utomlands, exempelvis på vår systerskola i Tanzania.

Utbildningen står på två ben

Ett inriktat på pedagogik, gruppdynamik och ledarskap. Det andra är inriktat på det konstnärliga inom teaterhantverket, regi, skådespeleri, form och gestalt.

Det är viktigt för oss att du som elev får ut så mycket som möjligt av din utbildning och därför förväntar vi oss totalt engagemang från såväl lärare som elever. Våra klasser består av ungefär 10 elever, vilket betyder att ni blir en sammansvetsad grupp som får mycket individuell handledning.

I vacker herrgårdsmiljö intill Bråviken i utkanten av Norrköping finns vårt internat, där du och dina klasskamrater har många kreativa och lärorika kvällar framför er. Hos oss kommer du att få minnen för livet samtidigt som du skapar din nya karriär!

Kursinnehåll

Du får goda kunskaper i och fördjupad förståelse för hela processen -vad dramatisk text är, att sätta upp en teaterföreställning från analys till färdig föreställning. Du lär dig uppfatta och förstå den verkan en föreställning har hos publiken.

Du får förståelse för de förmågor/kunnande som en skådespelare bör utveckla och därtill lämplig metodik samt ett praktiskt pedagogiskt handlag för arbete både med barn och vuxna. Du får kunskaper och praktiska färdigheter i projektledarskap.

Första läsåret är i första hand inriktat på att samla på sig verktyg som pedagog, ledare och regissör. Andra året är huvudsakligen inriktat på att under handledning tillämpa dessa verktyg genom åtskilliga kortare och längre projekt.

Ämnen för studier och praktisk tillämpning

 • Regi med regipedagogik
 • Skådespelarens teori och praktik
 • Viewpoints skådespelarträning
 • Dramaturgi och dramatikskrivande
 • Pedagogik
 • Psykologi, kommunikation
 • Grupp-processer och ledarskap
 • Forumspelsmetodik
 • Episkt berättande
 • Processdrama
 • Litteraturseminarier
 • Pedagogiskt för- och efterarbete
 • EduLarp – pedagogiska rollspel
 • Dramapedagogisk orientering
 • Teaterhistoria
 • Scenografi/ljussättning/produktionskunskap
 • Kostym/smink/mask
 • Åtta veckors praktik i Sverige och/eller utomlands

Antagningskrav

Vi ser gärna att du fyllt 20 år. Du ska ha gymnasiekompetens och grundläggande teaterkunskaper eller erfarenheter, motsvarande Teaterlinjen. Kravet på gymnasiekompetens innebär: gymnasieexamen, d.v.s. en yrkesexamen, en högskoleförberedande examen eller motsvarande.

Vi kallar till intervjuer och antagningsworkshop. Vi vill att du till din ansökan bifogar en motivering till varför du vill gå vår teaterkurs. Skriv minst en sida och berätta om dig själv, din bakgrund och varför du vill gå utbildningen.

Teaterpedagog -utbildningen bedrivs på eftergymnasial nivå.

Sista ansökningsdag – 30:e april, 2021

Inför antagningsintervju

Till dig som har sökt till Teaterlinjen eller Teaterpedagogutbildning.

Med anledning av de restriktioner som gäller på grund av Covid-19 så kommer vi att erbjuda två olika varianter på antagningsintervjuer.

Ett är en videointervju, som tar cirka 30 minuter. Där kommer vi att intervjua dig och vi vill gärna att du väljer två av dessa fyra alternativ som en del av hur du presenterar dig.

1.  Du väljer en dikt eller en kort text ur en bok som du tycker om. Maxlängd av text 3 minuter.

2.  Du tar upp något som har hänt i samhället/världen som har påverkat dig. Det kan vara positivt eller negativt.

3.  Du väljer musik som har betytt mycket för dig. Du spelar upp 1 – 3 minuter av låten.

4.  Du berättar om en gåva som du har fått. Beskriv hur den ser ut, vem du fick den av och vid vilket tillfälle.

Du ska endast välja två av alternativen.

Andra sättet att intervjuas är att du kommer till oss på skolan söndag 14/6 klockan 14:00 och deltar i en workshop tillsammans med andra sökande. Observera att detta är förutsatt att regler kring smittskydd så tillåter. Den kommer att ta cirka 2,5 timmar. Du ska ha på dig kläder som du kan röra dig fritt i. Vi kommer att jobba fysiskt på golvet med olika övningar, du kommer att göra en improviserad berättelse som vi presenterar för dig och sedan en intervju där du berättar om dig själv. Vi berättar om skolan och svarar på frågor och du kan se vår vackra miljö.

Filmer från instagram stories

Kursansvarig

Marie Mattson och Anna Borg

teater@marieborg.org