Svenska som andraspråk allmän (SVA)

Syftet med kursen är att deltagaren ska öka sina kunskaper i det svenska språket för att kunna använda det i vardagslivet och förstå sin omvärld. Målet är att deltagaren ska öka sin förmåga att tala och skriva självständigt på svenska. Deltagaren ska få möjlighet att utveckla en användbar studieteknik.

Arbetssätt

Deltagaren tränar svenska genom att lyssna, tala, läsa och skriva om olika aktuella ämnen. Deltagaren tränar att läsa och skriva olika typer av texter. Vi diskuterar och samtalar i helklass och i små grupper. Deltagarna tränar på att samarbeta och lära av varandra.

Vi gör studiebesök och deltar i temadagar och andra aktiviteter med övriga deltagare på Marieborg.

Vi använder oss av IT-teknik, film och annan media för att ytterligare utveckla det svenska språket.

Kursinnehåll

Kursen är på grundläggande nivå och på heltid. Kursen kan ge rätt till studiefinasiering från CSN.

Ekonomi

Undervisningen på Marieborgs folkhögskola är avgiftsfri. Dock betalar alla deltagare en serviceavgift på 1000 kr per termin avsett för försäkringar med mera. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Kursansvar

Martina Bracht

info@marieborg.org

Vill du studera och bli bättre på svenska?

Lämna din ansökan

Svenska som andraspråk förberedande barnomsorg

Svenska som andraspråk och samhället, med förberedande inriktning för arbete inom barnomsorgen.

Allmänt om kursen:

Observera att kursen inte leder till barnskötarkompetens.

Syfte & mål:

Kursen syftar till att ge dig en bra grund att stå på, såväl språkligt som studie- och yrkesförberedande. Målet är att du under detta år ska ha utveckla en bra studieteknik och succesivt läsa SVA grund. Därefter kan du söka till barn- och fritidsprogrammet som är en gymnasial utbildning som med ett godkänt resultat leder till ett yrke – barnskötare.

Kursens innehåll:

Ekonomi

Undervisningen på Marieborgs folkhögskola är avgiftsfri. Dock betalar alla deltagare en serviceavgift på 1000 kr per termin avsett för försäkringar med mera. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Kursansvarig

Åsa Andersson

asa.andersson@marieborg.org

Vill du lära dig svenska och ta första steget
till ett jobb inom barnomsorgen?

Lämna din ansökan

Svenska som andraspråk förberedande vård och omsorg

Kursen syftar till att ge dig en bra grund att stå på, såväl språkligt som studie- och yrkesförberedande. Målet är att du under detta år ska utveckla en bra studieteknik och en förbättrad svenska. Efter att läst in sva-grund kan du söka till vård- och omsorgsutbildningen som är en gymnasial utbildning som med ett godkänt resultat leder till ett yrke – undersköterska eller vårdbiträde.

Allmänt om kursen

Observera att kursen inte leder till undersköterskekompetens.

Kursinnehåll

Ekonomi

Undervisningen på Marieborgs folkhögskola är avgiftsfri. Dock betalar alla deltagare en serviceavgift på 1000 kr per termin avsett för försäkringar med mera. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Kursansvarig

Åsa Andersson

info@marieborg.org

Kursansvarig

Kajsa Havikko Leksell

kajsa.haavikko.leksell@marieborg.org

Vill du lära dig svenska och ta första steget
till ett jobb inom vård och omsorg?

Lämna din ansökan