Svenska som andraspråk allmän (SVA)

Syftet med kursen är att deltagaren ska öka sina kunskaper i det svenska språket för att kunna använda det i vardagslivet och förstå sin omvärld. Målet är att deltagaren ska öka sin förmåga att tala och skriva självständigt på svenska. Deltagaren ska få möjlighet att utveckla en användbar studieteknik.

Arbetssätt

Deltagaren tränar svenska genom att lyssna, tala, läsa och skriva om olika aktuella ämnen. Deltagaren tränar att läsa och skriva olika typer av texter. Vi diskuterar och samtalar i helklass och i små grupper. Deltagarna tränar på att samarbeta och lära av varandra.

Vi gör studiebesök och deltar i temadagar och andra aktiviteter med övriga deltagare på Marieborg.

Vi använder oss av IT-teknik, film och annan media för att ytterligare utveckla det svenska språket.

Kursinnehåll

Kursen är på grundläggande nivå och på heltid. Kursen kan ge rätt till bidrag från CSN.

Kursansvar

Martina Bracht

info@marieborg.org

Vill du studera på Marieborg?

Lämna din ansökan

Svenska som andraspråk förberedande barnomsorg

Svenska som andraspråk och samhället, med förberedande inriktning för arbete inom barnomsorgen.

Allmänt om kursen:

Observera att kursen inte leder till barnskötarkompetens.

Syfte & mål:

Kursen syftar till att ge dig en bra grund att stå på, såväl språkligt som studie- och yrkesförberedande. Målet är att du efter detta år ska ha utvecklat en bra studieteknik och ska vara redo för att läsa SVA grund. Därefter kan du söka till barn- och fritidsprogrammet som är en gymnasial utbildning som med ett godkänt resultat leder till ett yrke – barnskötare.

Kursens innehåll:

Kursansvarig

Åsa Andersson

asa.andersson@marieborg.org

Vill du studera på Marieborg?

Lämna din ansökan

Svenska som andraspråk förberedande vård och omsorg

Kursen syftar till att ge dig en bra grund att stå på, såväl språkligt som studie- och yrkesförberedande. Målet är att du efter detta år ska ha utvecklat en bra studieteknik och ska vara redo för att läsa SVA grund. Därefter kan du söka till vård- och omsorgsutbildningen som är en gymnasial utbildning som med ett godkänt resultat leder till ett yrke – undersköterska eller vårdbiträde.

Allmänt om kursen

Observera att kursen inte leder till undersköterskekompetens.

Kursinnehåll

Kursansvarig

Åsa Andersson

asa.andersson@marieborg.org

Kursansvarig

Kajsa Havikko Leksell

kajsa.haavikko.leksell@marieborg.org

Vill du studera på Marieborg?

Lämna din ansökan

Svenska som andraspråk textil

Kursen är på ett år och kombinerar studier i svenska med praktiska delar där du lär dig att arbeta med textil. Studierna är på heltid kurser och studiemedelsberättigade genom CSN. Kursen är inte en yrkesutbildning men den ger dig grundkunskaper för fortsatta studier både inom textil och SFI eller SVA grund.

Arbetssätt och mål

I kursen studerar du svenska genom att träna på att höra, läsa, skriva och tala men också genom att arbeta med textil på olika sätt och i olika former. Du tränar dig på att använda svenska språket genom olika medier, studiebesök och projekt medan du lär dig sömnad och att arbeta med textil på en grundläggande nivå.

Målet är att du ska förbättra dina kunskaper i svenska språket och bli bättre på att använda det i din vardag samt att lära dig vissa grunder i textil. Du som söker kursen bör vara intresserad men behöver inte vara utbildad inom sömnad och textil. Språkligt bör du vara på ungefär nivå C (SFI) 2 (GERS).

Handarbete

Vi lär oss att virka, sticka och göra fina dekorationer, en blomma till väskan eller några fina pärlor på klänningen. Vi tränar på att prata svenska med varandra medan vi jobbar.

Mönster

Vi ritar av, klipper och syr efter mönster. Det kan vara en väska, en byxa eller ett förkläde. Vi lär oss hur olika delar av ett klädesplagg ser ut och hur man syr ihop dem.

Symaskin

Vi lär oss att använda och att sy olika saker på symaskinen. Vi hjälps åt och pratar svenska med varandra. Vi lär oss vad alla saker heter på svenska och hur man följer en instruktion.

Återbruk

Vi provar att sy i nya material, att laga trasiga kläder eller sy om något gammalt till något nytt och fint! Kaffepaketen kan bli en kasse och den gamla tröjan kan bli ett gulligt gosedjur. 

Svenska språket

Vi lär oss svenska språket. Tränar på att läsa, skriva, höra och prata och förstå reglerna i språket. Vi tränar svenska på olika sätt i kursen. Vi går på studiebesök och jobbar med olika projekt och teman i både svenskan och textil.

Kursansvarig

Åsa Andersson

asa.andersson@marieborg.org

Vill du studera på Marieborg?

Lämna din ansökan