Svenska som andraspråk förberedande barnomsorg

Svenska som andraspråk och samhället, med förberedande inriktning för arbete inom barnomsorgen.

Allmänt om kursen:

 • Kursen är 1-årig och vänder sig till dig som planerar att arbeta inom barnomsorgen i framtiden. 
 • Kursen ska ge dig större kännedom om den svenska förskolan. Den har fokus på svenska språket, förskolans uppdrag och pedagogens roll. 
 • Du läser på heltid, kursen är på grundläggande nivå motsvarande sfi-C och kan ge dig rätt till bidrag från CSN.
 • Efter kursens slut får du ett kursintyg från Marieborgs folkhögskola och om du har uppnått D-behörighet får du ett betyg som ger dig behörighet att läsa SVA grund eller Baskurs. 
 • Du behöver kunna kommunicera grundläggande på svenska i tal och skrift, samt kunna tillgodogöra dig faktabaserade texter.

Observera att kursen inte leder till barnskötarkompetens.

Syfte & mål:

Kursen syftar till att ge dig en bra grund att stå på, såväl språkligt som studie- och yrkesförberedande. Målet är att du efter detta år ska ha utvecklat en bra studieteknik och ska vara redo för att läsa SVA grund. Därefter kan du söka till barn- och fritidsprogrammet som är en gymnasial utbildning som med ett godkänt resultat leder till ett yrke – barnskötare.

Kursens innehåll:

 • Vi tränar på det svenska språket genom att lyssna, tala, läsa och skriva. Vi arbetar med uttal genom ljudträning och lär oss förstärka talet med tecken som stöd.
 • Vi tittar på det svenska skolsystemets uppbyggnad, för att förstå förskolans roll och uppdrag. Vi bekantar oss med läroplanen för förskolan och diskuterar pedagogens roll & utmaningar.                    
 • Vi lär om barns utveckling.
 • Vi skapar, leker lekar, lär oss barnsånger, rim & ramsor och provar på drama/teater. 
 • Vi åker på studiebesök och bjuder in föreläsare till oss.
 • Vi arbetar med de globala målen, mänskliga rättigheter och barnkonventionen.
 • Vi skriver personligt brev/CV och övar på att samarbeta i grupp.      Vi bevakar nyheter, arbetar grundläggande med datorer och har både matematik, engelska & friskvård på schemat.
 • Du får välja om du vill gå på praktik eller inte, under två förutbestämda veckor under vårterminen. Syftet med praktiken är att du ska få förståelse för förskolans verksamhet, samt träna din svenska. Praktikplatsen får du ordna själv. Om du inte hittar praktikplats, går du i skolan som vanligt de aktuella praktikveckorna.

Kursansvarig

Åsa Andersson

asa.andersson@marieborg.org

Vill du lära dig svenska och ta första steget
till ett jobb inom barnomsorgen?

Lämna din ansökan