FAMN – Folkhögskola som Arena för Metodutveckling med Nyanlända

Marieborgs Folkhögskola är med i projektet FAMN, som är till för att nyanlända ska hjälpas in i studier. Projektet ska pågå mellan åren 2019–2021. Genom gemenskapen på skolan skapar vi inte bara förutsättningar för ett bättre liv utan vi skapar kontaktnät och vänner för livet. Projektet ska bidra till att folkhögskolan ska kunna bli en långsiktig aktör för nyanlända ungas lärande, bildning och delaktighet i samhället. 

Projektet har som syfte att utarbeta, kvalitetssäkra och sprida metoder och modeller för att nyanlända unga 15-24 år i större utsträckning ska kunna fullfölja behörighetsgivande studier på folkhögskola. Projektet genomförs som ett projekt med stöd av ESF-rådet. Folkbildningsrådet är projektägare i samverkan med sex folkhögskolor i landet.

Ett viktigt utvecklingsområde för FAMN är kopplingen mellan språkintroduktion och allmän kurs på folkhögskola. Arbetet syftar till att utveckla folkhögskolans pedagogik gentemot målgruppen, men också att belysa de förutsättningar som finns för att nyanlända deltagare i större utsträckning ska upptäcka folkhögskola som utbildningsalternativ.

Projektet arbetar utifrån följande mål

  • Utveckla metoder och modeller för att rekrytera unga nyanlända till folkhögskola
  • Utveckla metoder och modeller för att inkludera unga nyanlända i behörighetsgivande studier på folkhögskola
  • Utveckla metoder och modeller för att unga nyanlända deltagare på folkhögskola etableras i vidare studier eller på arbetsmarknaden
  • Att resultaten sprids till övriga folkhögskolor och utbildningsanordnare främst i de regioner där delprojekten verkar men också på nationell nivå

Informationen finns i sin helhet på Svenska ESF-rådets projektbeskrivning

student på FAMN
studenter på FAMN

Utöver Marieborg är följande folkhögskolor är med i FAMN

Har du några frågor om projektet?

Micael Ottosson

micael.ottosson@marieborg.org

070-5504067