Verksamhetschef
011-21 96 05
roger.kalls@marieborg.org

Rektor för Marieborgs folkhögskola
0703-28 56 85
lisa.flogell@marieborg.org

Verksamhetsledare för Herrgården
076-130 15 74
ulf.olsson@marieborg.org

Verksamhetsledare för Hageby
076-8998951
martina.bracht@marieborg.org

Verksamhetsledare för Fröbel
070-508 47 23
bjorn.alden@marieborg.org

Kurator
070-555 00 18
kerstin.olofsson@marieborg.org

Studie- yrkesvägledare
070 – 646 38 73
bo.zelei@marieborg.org

Administratör
011-21 96 00
info@marieborg.org