Policydokument

Policydokument

Alkohol och drogpolicy

På Marieborgs folkhögskola är det förbjudet att drickas alkohol i samband med studier och i våra studielokaler. Den som bryter mot denna regel kan avstängas från skolan. Bruk eller innehav av narkotika är förbjudet och leder till omedelbar avstängning.

LÄS MER (pdf)

Likabehandlingsplan

Var och en som arbetar eller är kursdeltagare på Marieborgs folkhögskola ansvarar för sina handlingar och för att likabehandlingsplanen följs samt verkar för ett kreativt och stödjande klimat. Att ta ställning mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att alla tar sitt ansvar. Det innebär också att bry sig om. Att ha mod att fråga och att lägga sig i, utan att kränka. Detta innebär inte bara att bry sig om sig själv, utan även om andra.

LÄS MER (pdf)

Policy för hantering av personuppgifter

Denna policy skall ses som en vägledning för det arbete som kontinuerligt skall ske för att uppfylla kraven enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Den grundläggande principen är skydd för den enskilda personens personuppgifter. Uppgiftslämnaren skall ha kontroll över sina lämnade data. Skadeståndsskyldighet uppstår om personen lider skada genom användande och hantering av personuppgifter. Dessa överväganden leder till följande policy.

LÄS MER (pdf)

SEQF

SEQF är en referensram för vilka kvalifikationer som deltagare vid folkhögskolans allmänna kurser kan erhålla. Referensramarna syftar till att göra det lättare att jämföra studier och kvalifikationer både nationellt och internationellt. Viktigt att notera är att kvalifikationerna kan erhållas både genom teoretiska studier och genom arbetslivserfarenhet. 

LÄS MER (pdf)

Policydokument rörande deltagare med funktionsnedsättning

Mål: Att erbjuda funktionshindrade personer sådana stödåtgärder att de så långt som möjligt kan bedriva sina studier på samma villkor som andra studerande.

LÄS MER (pdf)

Strategisk plan 2019-2021

Marieborgs folkhögskola ska ha en tydlig gemensam målbild som utgångspunkt för all verksamhet och för alla medarbetare att förhålla sig till.

LÄS MER (pdf)

Studeranderättslig standard vid Marieborgs folkhögskola

Marieborgs folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Rådet har till uppgift att stärka de studerandes rättsliga ställning. Studerande vid folkhögskolor kan vända sig till FSR i tvister om frågor som omfattas av FSR:s uppdrag.

LÄS MER (pdf)

Verksamhetschef
Roger Källs
011-21 96 16
roger.kalls@marieborg.org

Rektor för Marieborgs folkhögskola
Lisa Flogell
011-21 96 84, 0703-28 56 85
lisa.flogell@marieborg.org

Verksamhetsledare för Herrgården
Ulf Olsson
Tel.076-130 15 74
ulf.olsson@marieborg.org

Verksamhetsledare för Hageby
Martina Bracht
Tel. 076-8998951
martina.bracht@marieborg.org

Verksamhetsledare för Fröbel & Torget
Björn Aldén
Tel. 070-508 47 23
bjorn.alden@marieborg.org

Kurator
Kerstin Olofsson
Tel. 070-555 00 18
kerstin.olofsson@marieborg.org

Facebook

Klicka här för att komma till vår facebooksida och se senaste nyheter om oss.

Kurser

Här hittar du hela vårt utbud av kurser. Hitta den som passar dig!

Restaurang

Här kan du se vår meny. Vi välkomnar dig att avnjuta en måltid i herrgårdsmiljö.

Kontakt

Här hittar du kontaktformulär och ansökningsblankett.

Konferens

Ta med dina kollegor till vår herrgård på konferens. Arbeta i en idyllisk miljö utmed äppelträdgården vid Bråvikens strand.

Om oss

Här hittar du mer information om Marieborgs folkhögskola.